Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Výběrová tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

ZVK - obor TV + NŠ - přihlášení

 

(jen obor TV nebo NŠ; zájemci o výběrové kurzy si vybírají z nabídky výběrových kurzů)

 

kurz č. 7

Snowboarding (KTS/SNOBS)

Francie - Vars - 14.12.-22.12.2018
vedoucí: Vobr

kapacita: 27 (+ 5 míst pro náhradníky)
zapsáno: 0

Mezní termín pro přihlášení a zaplacení kurzu: 16. 11. 2018

cena: 6.450,- / 1.400,- / 5.050,- / * / cena včetně skipasu
variabilní symbol: 4307
číslo účtu 104725778/0300, specifický symbol - rodné číslo studenta

 

Na tento kurz se přijímají závazné přihlášky pouze písemně u sekretářky KTVS.

 

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2019 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman