Symbol PF Programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů

Programy CŽV – aktuální přijímací řízení

 

zahájení studia v LS AR 2021/2022

příjem přihlášek do 30. 11. 2021

 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

 

 

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

 

 

 

zahájení studia v ZS AR 2022/2023

příjem přihlášek bude zahájen 1. 12. 2021

 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

 

 • DVPP – Studium v oblasti pedagogických věd – speciální pedagogika pro pedagogické pracovníky (v souladu s § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
 • DVPP – Studium pro asistenty pedagoga 1 (v souladu s § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
 • DVPP – Studium pro asistenty pedagoga 2 (v souladu s § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
 • DVPP – Studium pro ředitele škol a školských zařízení (v souladu s § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
 • DVPP – Učitelství pro mateřské školy (v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
 • DVPP – Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ (v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
 • DVPP – Učitelství anglického jazyka pro SŠ (v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
 • DVPP – Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ (v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
 • DVPP – Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ (v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
 • DVPP – Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ (v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
 • DVPP – Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ (v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
 • DVPP – Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ (v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
 • DVPP – Učitelství výchovy k finanční gramotnosti pro 2. st. ZŠ (v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
 • DVPP – Učitelství ruského jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ (v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
 • DVPP – Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ (v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
 • DVPP – Učitelství tělesné výchovy pro SŠ (v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
 • DVPP – Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ (v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
 • DVPP – Rozšiřující studium k odborné kvalifikaci pro výuku zeměpisu na základních školách (v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
 • DVPP – Rozšiřující studium k odborné kvalifikaci pro výuku zeměpisu na středních školách (v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
 • Studium k rozšíření odborné kvalifikace učitelství německého jazyka a literatury na středních školách (v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
 • Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ (v souladu s § 6, odst. 1, písmene a) a b), vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
 • Učitelství tělesné výchovy pro SŠ (v souladu s § 6, odst. 1, písmene b), vyhlášky č. 317/2005 Sb.)

 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace

 

 • Učitelství českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem na ZŠ a SŠ (v souladu s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)

 

Nejčastější otázky a odpovědi pro zájemce o CŽV