Symbol PF Programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů

Programy CŽV – aktuální přijímací řízení

zahájení studia v ZS AR 2020/2021

příjem přihlášek do 31. 5. 2020

Nejčastější otázky a odpovědi pro zájemce o CŽV