Symbol PF Programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů

Programy CŽV – aktuální přijímací řízení

zahájení studia v ZS AR 2021/2022 (pokud zveřejněný popis programu nestanoví jinak)

příjem přihlášek do 31. 5. 2021

 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

 

 

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

 

 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace

 

 

Nejčastější otázky a odpovědi pro zájemce o CŽV