Symbol PF Programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů

Programy CŽV – aktuální přijímací řízení

termín zahájení výuky – ZS AR 2019/2020

(příjem přihlášek v rámci 2. kola přijímacího řízení do 9. 6. 2019 resp. 26. 7. 2019)