Symbol PF Programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů

Programy CŽV – aktuální přijímací řízení

termín zahájení výuky – ZS AR 2019/2020

(příjem přihlášek do 31. 5. 2019)