• Home
 • PF - Pedagogická fakulta JU

Cesty z nevědomí pohledem psychologie a expresivních přístupů – druhý ročník konference Z HLOUBI

Galerie:
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00363.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00366.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00371.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00378.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00381.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00386.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00387.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00390.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00392.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00398.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00402.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00408.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00411.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00415.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00416.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00419.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00420.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00425.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00427.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00433.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00442.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00451.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00461.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00463.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00470.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00480.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00499.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00533.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00536.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00541.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00542.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00549.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00550.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00555.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00559.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00560.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00568.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00569.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00572.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00573.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00574.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00576.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00581.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00582.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00586.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00589.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00590.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00591.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00592.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00598.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00600.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-28/dsc00601.jpg,

Poslední listopadový pátek i poslední listopadová sobota roku 2023 byly věnovány velmi zajímavým tématům na konferenci Z HLOUBI, jejíž druhý ročník se konal s podtitulem Cesty z nevědomí pohledem psychologie a expresivních přístupů. Aula Miroslava Papáčka i prostory Jihočeského divadla, kde se přednášky a workshopy konaly, byly svědkem široké škály probíraných témat od imaginace jako cesty sebepoznání, přes párovou a rodinnou psychoterapii, filmovou terapii až po cestu k vlastní citlivosti a jemné síle. Ale ještě celá řada dalších témat zazněla na této skvělé akci, která mimo jiné měla přispět k tak potřebné péči o duši. Děkujeme organizátorům z Ateliéru arteterapie PF JU, Vysokoškolské psychologické poradny JU a ze Sekce pedagogických a psychologických programů. Již dnes se těšíme na třetí ročník konference Z HLOUBI!

Co (ne)umí umělá inteligence? Přednášky a workshopy o výzvách, šancích i rizicích fenoménu dneška a budoucnosti.

Galerie:
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-05-03/be8a7254.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-05-03/be8a7447.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-05-03/be8a7558.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-05-03/be8a7587.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-05-03/be8a7608.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-05-03/be8a7637.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-05-03/be8a7663.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-05-03/be8a7698.jpg,

Druhý květnový den patřil na naší fakultě umělé inteligenci. Přední čeští odborníci se vyjadřovali například k fungování umělé inteligence, k jejím sociologickým souvislostem i k tomu, jak by mohla ovlivňovat náboženství. Workshopy pak nabízely konkrétní ukázky využití umělé inteligence ve výuce nebo bylo možné s její pomocí začít tvořit divadelní hru. Ti, co přišli, určitě nelitovali! Děkujeme pedagogům z katedry společenských věd PF JU za vzornou organizaci této skvělé akce!

Čtrnáctidenní studijní pobyt našich občankářů v Německu

Galerie:
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-11-30/ov_nemecko_01.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-11-30/ov_nemecko_05.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-11-30/ov_nemecko_06.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-11-30/ov_nemecko_02.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-11-30/ov_nemecko_03.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-11-30/ov_nemecko_04.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-11-30/ov_nemecko_08.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-11-30/ov_nemecko_09.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-11-30/ov_nemecko_12.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-11-30/ov_nemecko_13.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-11-30/ov_nemecko_11.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-11-30/ov_nemecko_07.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-11-30/ov_nemecko_10.jpg,

Jak vypadá výchova k občanství v sousedním Německu? Jak k ní přistupují na školách, univerzitách, v neziskových organizacích a dalších vzdělávacích institucích? A v čem by pro nás mohly být německé zkušenosti inspirativní? Hledat odpovědi na tyto otázky vyrazili ve dvou listopadových týdnech studenti a studentky katedry společenských věd PF JU do sousedního Bavorska. V rámci projektu ISUS - Inovace studia učitelství pro střední školy navštívili např. norimberské organizace LBE (Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement Bayern - nezisková organizace podporující občanskou angažovanost v Bavorsku) a DoKuPäd (Pädagogik rund um das Dokumentationszentrum - norimberská nezisková organizace zaměřená na občanské vzdělávání), kde se seznámili s přípravou projektů na podporu občanské angažovanosti a občanského vzdělávání. Součástí nabitého programu byla i návštěva koncentračního tábora Dachau s památníkem a rozsáhlou expozicí věnovanou nástupu nacismu v Německu a budování hrůzného systému koncentračních táborů. Mezi nespočet dalších navštívených míst patřily například židovské muzeum se synagogou či komplex nejstaršího sociálního bydlení na světě v Augsburgu nebo mešita v Eichstättu. Právě pobyt v tomto historickém univerzitním městečku představoval vrchol celé exkurze. Díky ochotě prof. Rico Behrense a jeho týmu z katedry politického vzdělávání a didaktiky výchovy k občanství na Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt se česká výprava zapojila do různých výukových aktivit a také do studentských diskusí o rozdílech a podobnostech v přípravě budoucích učitelů a podobě výuky výchovy k občanství na českých a německých školách. O její praktické podobě se pak mohli naši studenti a studentky přesvědčit během návštěvy eichstättského Willibaldova gymnázia, kde měli příležitost účastnit se několika hodin výuky a diskutovat s učiteli „občanky“ i ředitelem školy.

Děkovný dopis za pomoc na benefiční akci

Katedra výchovy ke zdraví se podílela na cvičebním maratónu na podporu rehabilitace lidí s roztroušenou sklerózou

ROSKA je organizace pro pomoc lidem nemocných roztroušenou sklerózou. Pravidelně pořádá řadu akcí, které se zaměřují mimo jiné i na rehabilitaci takto nemocných lidí. Jednou z aktivit byl i maratón cvičebních lekcí, který se odehrál v tělovýchovném centru naší fakulty, a na kterém se významně svou odbornou činností podílela i PhDr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS. z Pedagogické fakulty JU. Děkovný dopis adresovaný naší děkance doc. RNDr. Heleně Koldové, Ph.D. rádi zveřejňujeme.

 


Vážená paní děkanko,
Roska Č. Budějovice si velmi váží naší vzájemné spolupráce a Vaší pomoci s organizováním benefiční akce MaRS – 24hodinového cvičebního maratonu na podporu rehabilitace lidí s roztroušenou sklerózou.
I když účast na tomto ročníku nebyla zrovna vysoká, věříme, že díky získání nových bezbariérových prostor s komfortním zázemím ve Vašem Sportovním centru vejde naše akce do povědomí široké veřejnosti a bude rok od roku úspěšnější.
Za to Vám a Vaší kolegyni Zuzaně Kornatovské patří naše veliké poděkování.
V patičce e-mailu naleznete odkaz na zdařilé video z akce, které je dílem našeho profi kameramana pana Petra Baštáře. Věříme, že jej budete moci použít k propagaci Univerzity.
 
Přejeme Vám krásný večer a těšíme se na další spolupráci a třeba i na viděnou na některé podobné akci.
Tým Rosky Č. Budějovice: Věra, Petra a Pavla

 

Děkujeme za pomoc s čištěním jezírka

Galerie:
 • images/PF/fakulta/katedry/biologie/kurzy/jezirko2023/1699967335107.jpg, Stav jezírka v červnu 2023 po splachu hlíny
 • images/PF/fakulta/katedry/biologie/kurzy/jezirko2023/IMG_20231107_160850.jpg, Po odstranění nadzemní části vegetace v listopadu 2023
 • images/PF/fakulta/katedry/biologie/kurzy/jezirko2023/Tom_Ditrich_posl_fotografii1.jpg, Odstraňování vegetace
 • images/PF/fakulta/katedry/biologie/kurzy/jezirko2023/1699961394146.jpg, Odstraňování vegetace a vypouštění
 • images/PF/fakulta/katedry/biologie/kurzy/jezirko2023/IMG_20231110_111910.jpg, Průběh čištění
 • images/PF/fakulta/katedry/biologie/kurzy/jezirko2023/IMG_20231110_111519.jpg, Průběh čištění
 • images/PF/fakulta/katedry/biologie/kurzy/jezirko2023/IMG_20231110_155730.jpg, Průběh čištění
 • images/PF/fakulta/katedry/biologie/kurzy/jezirko2023/1699961394096.jpg, Napuštěno!

Skupina studentů KBi dobrovolně pomohla vyčistit jezírko na výukové zahradě. I díky jejich úsilí a dvoudenní práci se vše podařilo, moc vám děkujeme!

Den kateder (20.4) na KPSY

Ve čtvrtek (20.4.) proběhne na PF JU již tradiční Den kateder! Naše katedra pořádá hned dvě přednášky.
 
Té první se ve spolupráci s Katedrou pedagogiky ujmou Jakub Staněk a Martina Faltová a budou společně přednášet o využití Dungeons&Dragons v pedagogice a psychologii. Zároveň představí inovativní metodu THOM, na které společně pracují 
 
Druhá přednáška bude v podání našich studentů ze spolku Psychočas, kteří představí nejčastější mýty z psychologického prostředí, kterým lidé věří. A samozřejmě vám také řeknou, jestli na nich nějaké to zrnko pravdy je!
 
První přednáška začíná ve 14:00v místnosti D412, druhá hned poté v 16:00v místnosti D220. Budeme se na vás těšit! 
 
 
 

Den otevřených dveří

Galerie:
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/20-1-20/82970862.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/20-1-20/DSC01930.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/20-1-20/DSC01931.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/20-1-20/DSC01936.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/20-1-20/DSC01939.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/20-1-20/DSC01945.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/20-1-20/DSC01950.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/20-1-20/DSC01956.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/20-1-20/DSC01957.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/20-1-20/dod_7218.jpg,

Velkému zájmu se těšil Den otevřených dveří na Pedagogické fakultě JU, který se uskutečnil v pátek 17. 1. 2020. Vyučující a studenti z jednotlivých kateder zájemcům o studium zprostředkovali důležité informace o přijímacích zkouškách či sdělili zajímavé střípky ze života katedry.

Den otevřených dveří na PF JU 19. - 20. 1. 2023

Galerie:
 • images/PF/fakulta/katedry/slovanske-jazyky/img/be8a0464.jpg,
 • images/PF/fakulta/katedry/slovanske-jazyky/img/be8a0564.jpg,
 • images/PF/fakulta/katedry/slovanske-jazyky/img/be8a0574.jpg,
 • images/PF/fakulta/katedry/slovanske-jazyky/img/be8a0575.jpg,
 • images/PF/fakulta/katedry/slovanske-jazyky/img/be8a0578.jpg,
 • images/PF/fakulta/katedry/slovanske-jazyky/img/be8a0676.jpg,
 • images/PF/fakulta/katedry/slovanske-jazyky/img/jcu_dod-30.jpg,

Deset let spolupráce našich germanistů s katedrou školní pedagogiky Filozofické fakulty v Pasově

Není to vůbec samozřejmé a už vůbec ne jednoduché nepřetržitě rozvíjet aktivní spolupráci se zahraničním partnerem. Pokud se takové vzájemné akce včetně výměnných pobytů konají deset let po sobě, pak už si to zaslouží minimálně obdiv. A nebyli by to naši germanisté, kdyby desáté výročí intenzivní spolupráce s pasovskými pedagogy a studenty neoslavili opět týdnem doslova nabitým nejrůznějšími přednáškami, workshopy či exkurzemi. Posuďte sami: Od 18. 6. 2023 se totiž bude konat již desátý projekt realizovaný katedrou germanistiky PF JU a katedrou školní pedagogiky FF Univerzity Passau. Tentokrát organizátoři reagovali na výzvu Česko-německého fondu budoucnosti a přihlásili se k tématu roku „Jak se z toho nezbláznit - společně jsme silnější! Společně proti rezignaci – Posilujeme se navzájem!“ Připravili projekt pod názvem „Společně proti stresu: podpora odolnosti studentů učitelství v bavorsko-českém příhraničí“ a od neděle 18. 6. 2023 tak bude 20 českobudějovických a 20 pasovských studentek a studentů společně vymýšlet, jak se v učitelském povolání stresu co nejefektivněji vyhnout. Připravili si zajímavou a zábavnou výuku němčiny pro studentky a studenty Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře, v Pasově budou pod vedením odborníků natáčet krátká videa s pohybovými chvilkami vhodnými pro výuku němčiny, zejména pro ty okamžiky, kdy jsou žáci unavení a nekoncentrovaní. Zdraví a zdravý životní styl bude předmětem odborných debat. Tento nesporně zajímavý projekt bude finančně podpořen Česko-německým fondem budoucnosti a Bavorsko-českou vysokoškolskou agenturou. Za organizační podporu nesmíme zapomenout vyjádřit veliký dík i oběma zúčastněným fakultám. Na závěr chceme popřát našim i pasovským pedagogům a studentům zdárný průběh projektu! Ať se vše podaří! Dvěma fotografiemi se vracíme k jednomu z předchozích studijních pobytů pasovských pedagogů a studentů na naší fakultě.

Diskuze se zástupci ZŠ a MŠ v rámci konceptu Učitel Pro Futuro

Galerie:
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/11-6-20/Tabor_UPF_2020.jpg,

Děkanka Pedagogické fakulty JU doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. se společně s proděkany Mgr. Michalem Vančurou, Ph.D. a PhDr. Miroslavem Procházkou, Ph.D. setkala s řediteli táborských základních a mateřských škol a zástupci města Tábor. Při tomto setkání byla diskutována forma vzájemné spolupráce ředitelů daných škol s Pedagogickou fakultou JU, jejich zapojení jako expertů z praxe do konceptu Učitel Pro Futuro, poskytnutí zpětné vazby na systém praxí a další témata spojená s pregraduální přípravou studentů učitelství. V průběhu diskuze bylo domluveno další setkání, které proběhne na podzim tohoto roku v prostorách Pedagogické fakulty JU.

Dobrovolník na česko-slovenský tábor zážitkové terapie v Maďarsku

Organizace: Nadace Spolu s odvahou, součást mezinárodní nadace Bátor Tábor
Požadavky na vzdělání: studenti
Kontaktní osoba: b.hatasova@spolusodvahou.cz | Barbora Hatašová, mobil: +420 601 355 912
Kategorie: Krátkodobé pracovní příležitosti

Nadační fond Spolu s odvahou, který v létě pořádá terapeutický tábor v Maďarsku pro vážně nemocné děti s diagnózami – hematologické nebo onkologické onemocnění, děti po transplantaci orgánů či s juvenilní artritidou.  

Láká tě zkušenost zúčastnit se terapeutického tábora pro rodiny s vážně nemocným dítětem.

Pojeď s námi jako dobrovolník na česko-slovenský tábor zážitkové terapie v Maďarsku.  

Letošní setkání v maďarském Hatvanu proběhne na začátku srpna, a to v termínu 2.-10.8. 2024.

Zajímavostí je, že se tento tábor bude konat pro celé rodiny (rodiče, sourozenci možné i pro prarodiče) žijící v jedné domácnosti. 

 

Kontakt:

 

Programová manažerka 

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Barbora Hatašová Mobil: +420 601 355 912

 

https://www.spolusodvahou.cz | 

 

Dopis, který dojímá a potěší zároveň

Studenti katedry germanistiky PF JU napsali dopis naší paní děkance, která nám dovolila, abychom se s ní o dojemná slova podělili všichni. Děkujeme studentům a jejich pedagogům!

 

Vážená paní děkanko,

jako studenti 3. ročníku bakalářského studia germanistiky bychom rádi vyzdvihli práci vyučujících naší katedry, a to paní Susanne Meador, MA, a pana PhDr. Martina Junge, M.A, B.A.

Žijeme v 21. století, na „starém kontinentu“ a v oblasti, kde více jak 75 let nebyla válka… Války jsou staré, jak lidstvo samo – válčilo se z nejrůznějších důvodů, ať už to byl boj o moc nad někým, ovládnutí určitého území, nebo kvůli krásným ženám, vždy při tom umírali lidé a prolévala se lidská krev.

Nikoho by v naší zemi nenapadlo nad válkou přemýšlet, proč taky? A přesto se to před pár dny stalo. Rusko napadlo Ukrajinu. Je to skutečnost, která naplňuje naši mysl obavami o tom, co bude, soucitem na lidmi, kteří musí utíkat ze svých domovů jen s tím, co unesou a bez jistoty návratu. Mezi těmito lidmi jsou samozřejmě také děti. Děti, které se bojí, pláčou a pořád pořádně nechápou, co se děje a proč. Ztratily vše, co doposud důvěrně znaly, své jistoty, zažívají rozdělení rodin.

Právě proto jsme dnešní hodinu Jazykových cvičení 6, pod vedením dvou skvělých pedagogů naší katedry, paní magistry Susanne Meador a pana doktora Martina Junge, věnovali problematice tohoto konfliktu, a to jak z hlediska jazykové přípravy, ale také z hlediska didaktiky.

V první části 120minutového bloku jsme pod vedením pana doktora Junge absolvovali trénink slovní zásoby vztahující se k válce, válečnému konfliktu, technické výbavě a mimořádným událostem. Naučili jsme se novou slovní zásobu a fráze, což se nám bude hodit. Samozřejmě jsme mimo překladu a užití hledali synonyma, a tím rozvíjeli naše myšlení v němčině.

Abychom si zopakovali náš všeobecný rozhled, nezapomněli naši vyučující také na základní informace o Ukrajině. Pro někoho to bylo opakování, pro někoho novinka, nicméně momentálně všichni známe základní geografii, historii a všeobecné informace o v současnosti tak válkou zasaženém státu.

Pod vedením paní magistry Meador jsme absolvovali stejně přínosný blok didaktiky. O současném tématu, kdy by učitel měl zůstat neutrální, je velmi těžké hovořit. Navíc hovořit o takto problematickém tématu s dětmi, kdy nebývá výjimkou, že v dané třídě jsou děti ukrajinské či ruské národnosti, je doslova pedagogický oříšek. Naštěstí paní magistra pojala celou situaci velmi interaktivně, společně jsme se zjistili, jak se válka a její pojetí od poslední světové války změnilo, jak jsou na tom dnešní děti s povědomím o válce a aktuální situaci. Na toto téma jsme pak krátce diskutovali a vyměnili si tak pohledy a názory, které obohatily nejednoho studenta.

Na závěr hodiny jsme pak vytvářeli plakáty, které souvisí se současnou situací.

Myslím, že všichni máme, díky iniciativě našich pedagogů, mnohem větší povědomí o situaci a co hlavně, jsme připraveni do praxe o tomto tématu mluvit s naší budoucí generací.

Děkujeme.

Dopis, který potěšil - Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D. zaujal svým programem žáky v Základní škole Bernartice

Zástupce ředitele Základní školy Bernartice Mgr. Miroslav Ťoupal zaslal děkovný dopis paní děkance doc. RNDr. Heleně Koldové, Ph.D. Přinášíme celý text poděkování včetně informace na webových stránkách bernartické školy.

 

Dobrý den,
rád bych poděkoval panu Mgr. Vladimíru Vochozkovi, Ph.D. za uspořádání programu, který se uskutečnil 9. 2. 2024. Žákům se připravené aktivity velice líbily.
Velice si vážím ochoty Mgr. Vladimíra Vochozky, Ph.D.
S přáním krásného dne Miroslav Ťoupal ZŠ Bernartice, okres Písek

 

z webu ZŠ a MŠ Bernartice:

NÁVŠTĚVA PEDAGOGICKÉ FAKULTY - KATEDRA FYZIKY

V pátek 9. 2. časně z rána se na zastávce v Bernarticích sešlo 10 nadšenců do fyziky z 8. a 9. třídy. Vyrazili jsme na Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, kde se nás ujal Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D. Měl pro nás připravené pokusy z fyziky na téma Newtonovy zákony. Někteří žáci si vyzkoušeli detekování očního pohybu pomocí laserového snímače. Žáci zkoušeli vyřešit dvě sady otázek a vyhodnocovalo se, kam se dívají a kde se jejich oči zastavily nejdéle.
Závěr výletu jsme zakončili v restauračním zařízení dle svého výběru (Mekáč).
Žáci konstatovali, že se výlet povedl a pokusy se jim moc líbily.
Moc děkujeme panu Mgr. Vladimíru Vochozkovi, Ph.D.

Dopis, který potěšil – poděkování z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy!

S velkým potěšením si vám všem dovolujeme přinést text děkovného dopisu, který byl zaslán vedení naší fakulty. Vrací se k velmi úspěšné a zdařilé akci, která se konala začátkem ledna (4. 1. 2022) v Aule Miroslava Papáčka a na které byla ve společné diskusi veřejně prezentována reforma pregraduální přípravy budoucích učitelů. Děkujeme všem, kteří se na této reprezentativní konferenci podíleli.

Děkovný dopis MŠMT

 

Doplňovací volby do studentské kurie AS PF JU pro funkční období 2021–2024

Druhý ročník konference Z hloubi (24. - 25. 11.)

Katedra psychologie, primární a preprimární pedagogiky a Ateliér arteterapie Vás zvou 24.-25.11. na Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity na konferenci Z hloubi 2, která nabízí příležitost k setkání nad tématy společnými pro psychologii, psychoterapii a umělecké oblasti poznání.

Můžete se setkat s oblíbenými akademiky, ale i s lidmi z praxe, kteří pracují s hlubinnými obsahy skrze umělecké (ale i jiné přístupy). Těžištěm konference je pak možnost ozkoušet si jednotlivé přístupy v rámci nabízených workshopů.

 

Držíme spolu!

Galerie:
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/16-4-20/drzime_spolu.jpg,

Pedagogové naší fakulty nezůstali pozadu za dobrovolnickou pomocí studentů a přijali výzvu českobudějovické redakce Českého rozhlasu k přímým vstupům do ranního vysílání, v němž dávali rady, jak motivovat děti k domácí výuce v současném nouzovém stavu, jak s dětmi jednat, jak mají rodiče relaxovat při současném zvládání pracovních povinností při práci z domova a zároveň při výuce svých dětí. Nechyběly ani rady, jak zábavně učit matematiku. Děkujeme našim pedagogům: doc. RNDr. Heleně Koldové, Ph.D., prof. PaedDr. Ivě Stuchlíkové, CSc., Mgr. Janě Kouřilové, Ph.D. Jsme rádi, že učitelé a studenti fakulty drží spolu i v této nelehké době!

Stay in touch
social media

Jeronýmova 10, 371 15 České BudějoviceTel. +420 387 773 020 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. +420 387 773 020 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2022 University of South Bohemia
Cookies

Dear visitors, at the beginning of the previous academic year 2022/2023, we launched a new website of our faculty. A backup version of the old website will be available for some time: https://old.pf.jcu.cz?langset=en