• Home
 • PF - Pedagogická fakulta JU

Důležité jednání děkanů pedagogických fakult s ministrem školství!

Galerie:
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-02-09/msmt_adpf_01.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-02-09/msmt_adpf_02.jpg,

Začátek druhého únorového týdne patřil na MŠMT jednání Asociace děkanů pedagogických fakult s ministrem školství Petrem Gazdíkem. V diskusi se probíraly zejména otázky financování pedagogických fakult a také jejich všestranná podpora při pregraduální přípravě budoucích učitelů. Opomenuty nezůstaly ani otázky spolupráce krajů při motivaci a pobídkách pro začínající učitele. Je dobře, že jednání, která byla zahájena už v minulém roce, pokračují a získávají postupně konkrétní naplnění!

Dvacátý osmý ročník Veletrhu nápadů učitelů fyziky organizovala naše fakulta

Galerie:
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-09-06/vnuf_002.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-09-06/vnuf_006.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-09-06/vnuf_007.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-09-06/vnuf_008.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-09-06/vnuf_009.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-09-06/vnuf_009_1.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-09-06/vnuf_009_2.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-09-06/vnuf_013.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-09-06/vnuf_017.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-09-06/vnuf_033.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-09-06/vnuf_034.jpg,

K největším akcím, které na území České republiky pravidelně probíhají se zaměřením na učitele fyziky, patří tradičně Veletrh nápadů učitelů fyziky. Letošní ročník – v pořadí dvacátý osmý – organizovala v prvním zářijovém víkendu naše katedra aplikované fyziky a techniky v prostorách Fakulty zemědělské a technologické PF JU. Účastníci této konference představili mnoho zajímavých a inovativních metod výuky fyziky. Konference přilákala kolem 150 účastníků, většinou učitelů z různých typů škol nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Prezentace obsahovaly často netradiční náměty, které mohou být úspěšně aplikovány v moderní výuce fyziky. Dále bylo zajímavé nové pojetí známých experimentů a demonstrací.

Veletrh nápadů učitelů fyziky dokázal, že nabízí mnoho inspirace a možností pro zlepšení pedagogického procesu. Na realizaci mnoha těchto nápadů nejsou potřeba velké finanční prostředky, důležité je, aby byly rychle a efektivně začleněny do výuky. Příští ročník této skvělé akce bude hostit Plzeň!

Exkurze do Prahy 1. 11. 2022

Členové Katedry slovanských jazyků a literatur, oddělení českého jazyka a literatury PF JU (prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc., PhDr. Milena Nosková, Ph.D., PhDr. Ivana Šimková, Ph.D.) připravili pro studenty 1. ročníku bakalářského studia literárněvědnou exkurzi do Prahy. Exkurze se konala 1. listopadu 2022 a součástí programu byla prohlídka Vyšehradu, tamního hřbitova spolu se Slavínem. Odbornou přednášku zajistil prof. Liška, předseda Svatoboru. Poté následovala prohlídka budovy Českého rozhlasu na Vinohradské třídě a zde se všem zúčastněným věnoval PhDr. Milan Pokorný, Ph.D. Studenti se seznámili mimo jiné se systémem mediální výchovy a veřejnoprávním vysíláním.

FAQ k přijímacímu řízení Psychologie

1) Musím být na přijímacím řízení fyzicky přítomen?

Ano, na ústní pohovor či znalostní test musí být uchazeč fyzicky přítomen.

2) Může mi být přijímací zkouška prominuta?

Ne, podmínkou přijetí do studia je splnění všech částí přijímacího řízení.

3) Jak vypadá průběh přijímacího řízení?

Přijímací řízení pro bakalářský obor Psychologie má tři kola, kdy v prvním kole musí uchazeč absolvovat test Obecných studijních předpokladů a dosáhnout percentilu 60 a vyššího. Následně postupuje automaticky do druhého kola, zašle materiály (MDU), které jsou hodnoceny odbornou komisí a prvních 50 uchazečů s nejvyšším souhrným scorem postupuje do kola třetího. Třetí kolo má podobu ústního pohovoru před odbornou komisí, kde se posuzují dovednosti uchazeče.

Přijímací řízení pro magisterský obor Psychologie má dvě kola, kdy v prvním kole musí uchazeč zaslat materiály (MDU), které jsou hodnoceny odbornou komisí a prvních 50 uchazečů s nejvyšším souhrnným skórem postupuje do kola druhého. Druhé kolo má podobu ústního pohovoru před odbornou komisí, kde se posuzují dovednosti uchazeče.

4) Kde získám podrobné informace o přijímacím řízení na obor Psychologie?

Podrobné informace o přijímacím řízení na bakalářský a magisterský obor Psychologie naleznete v aktuálním opatření zde

5) Jsem cizinec a chci studovat psychologii, co všechno musím splnit a doložit?

Základní informace pro uchazeče - cizince naleznete v opatření děkana č.10/2020. 

6) V informačním systému se v kolonce rozhodnutí objevilo "Přerušeno- zaslána výzva k odstranění vad, doplnění podkladů apod.". Co to znamená a jak mám postupovat?

Nejčastěji se jedná o situaci, kdy uchazeč nedodal maturitní vysvědčení případně jiné dokumenty. Pro bližší informace se obraťte na studijní oddělení.

7) Kolik uchazečů se na obor Psychologie hlásí a kolik se jich přijímá?

Specializace Ak. Rok Přihlášky Přijetí Zápisy
Psychologie 2017 248 43 32
Psychologie 2018 232 35 30
Psychologie 2019 268 32 26
Psychologie 2020 267 36 29
Psychologie 2021 98 30 29
Psychologie 2022 348 33 30

Gaudeamus 2020

Galerie:
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/24-1-20/gau02101.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/24-1-20/gau02103.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/24-1-20/gau02110.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/24-1-20/gau02113.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/24-1-20/gau02118.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/24-1-20/gau02120.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/24-1-20/gau02124.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/24-1-20/gau02128.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/24-1-20/gau02130.jpg,

Přes 2OO zájemců o studium na Pedagogické fakultě JU navštívilo ve dnech 21.–23. 1. 2020 informační stánek Jihočeské univerzity na pražském veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus. Velké poděkování patří i studentkám PF JU, které obětavě sdělovaly informace (nejen) o studiu.

Veškeré podrobnosti k podání přihlášek a k přijímacímu řízení najdete na webu: https://www.pf.jcu.cz/chci-studovat/ 

Gratulujeme našim výtvarníkům k Ceně rektora!

Vždycky s velkým potěšením přinášíme zprávy o úspěchu našich studentů a pedagogů. Tentokrát míří naše gratulace ke kolektivu pedagogů a spolupracovníků z katedry výtvarné výchovy PF JU. Publikace s názvem „Krajina jako námět a médium ve výtvarné výchově“ od autorů Karla Řepy, Aleše Pospíšila, Zuzany Duchkové a Michala Filipa získala Cenu rektora za popularizační/přehledové dílo roku 2021. Knihu vydala Česká sekce INSEA (Mezinárodní společnost pro výchovu uměním) a její vydání podpořila Grantová agentura Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zdůvodnění k danému ocenění je následující: „Tato monografie reprezentuje stávající paradigmata didaktiky výtvarné výchovy. Může sloužit jako didaktický a metodický zdroj pro rozvoj didaktiky výtvarné výchovy, pro vzdělavatele učitelů i pro samotné učitele výtvarné výchovy na ZŠ. Svým zaměřením je rovněž využitelná jako alternativní studijní materiál pro studenty oboru výtvarná výchova, případně širší veřejnost, pro niž popularizuje metodické přístupy současné výtvarné výchovy.“ A my všichni děkujeme za vzornou reprezentaci naší fakulty!!!

Gruzie 2023-24 - stipendijní pobyty pro pedagogy - dodatečná výběrová řízení

V nabídce jsou stipendia pro pedagogy (výzkumné a přednáškové pobyty, max. 1 měsíc).

Detaily stipendijních nabídek naleznete v přehledech v přiložených dokumentech a online ve vyhledávači stipendií AIA.

Stručné info o podávání přihlášek ke stipendijním pobytům v Gruzii v akademickém roce 2023/24:

1. podání žádosti o stipendium přes českou stranu

Žádosti přijímá AIA emailem na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., přihlášku tvoří tyto dokumenty (naskenované):

Termín pro podání žádostí

 • pedagogové – průběžně, avšak s dostatečným předstihem, tak aby minimálně 2 měsíce před plánovaným výjezdem stihli podat elektronickou přihlášku gruzínské strany (viz krok č. 2)

2. podání elektronické přihlášky přes portál gruzínské strany

Uchazeči, které na základě žádosti (krok 1) MŠMT ČR nominuje, budou následně vyzváni k podání elektronické přihlášky; podrobnosti o náležitostech této přihlášky naleznete v přehledu k danému druhu stipendia.

 

ke stažení:
Výzkumné a přednáškové pobyty pro VŠ učitele

Harmonogram 3.kola - Bc. Psychologie

Třetí kolo přijímacího řízení proběhne ve čtvrtek 15.6. v budově Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na adrese Dukelská 245/9 České Budějovice 370 01.

V níže uvedených tabulkách naleznete informace o tom, do které komise jste byli zařazeni, v jaké místnosti pohovor proběhne a také, jestli se máte dostavit na dopolední či odpolední termín. 

Těšíme se na setkání u přijímacích pohovorů. 

  1. komise 2. komise 3. komise 4. komise 5. komise
místnost D220 D221 D223 D224 TL201
dopolední termín (9:00) 152662 150134 152593 150196 148268
142297 131670 151709 151564 151320
155622 142866 151031 149842 152781
150138 151658 152176 152472 150466
135830 150762 152186 152699 156103

 

  1. komise 2. komise 3. komise 4. komise 5. komise
místnost D220 D221 D223 D224 TL201
odpolední termín (12:30) 153089 155594 149836 148350 155528
153332 144731 151933 146193 150336
150890 145089 150778 146826 151981
154916 151736 142873 148640 151907
143750 150212 152158 150349 145128

Hledáme kolegyni / kolegu

Hledáme do týmu kolegyni nebo kolegu s Ph.D. titulem v oboru psychologie, případně v souvisejícím oboru. Další informace získáte na sekretariátu Katedry psychologie PF JU (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Hledáme kolegyni / kolegu

Hledáme do týmu kolegyni nebo kolegu s Ph.D. titulem v oboru psychologie, případně v souvisejícím oboru. Další informace získáte na sekretariátu Katedry psychologie PF JU (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Hosté z Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden na pracovním setkání u našich fyzikářů

Galerie:
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-20/03_11.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-20/01_03.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-20/02_01.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-20/02_09.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-20/02_13.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-20/02_14.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-11-20/03_01.jpg,

Studenti z OTH Amberg-Weiden spolu se svou profesorkou Mandy Hommel navštívíli ve dnech 8. až 11. listopadu 2023 katedru aplikované fyziky a techniky Pedagogické fakulty JU. Několikadenní pracovní setkání bylo naplněno celou řadou workshopů, které byly velice zajímavé a atraktivní zároveň, jak napovídají jejich názvy: „Měření frikčního koeficientu na nakloněné rovině“, nebo "Arduino a RC Didaktik“ či workshop na téma „Miniaturní obráběcí stavebnice UNIMAT“. Tímto setkáním však spolupráce obou pracovišť nekončí – naopak – již na duben 2024 je naplánován výjezd našich studentů na univerzitu do Ambegru. Tak ať se vše podaří!

Inaugurace děkanky PF JU

Galerie:
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-06-28/idpf_2022_01.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-06-28/idpf_2022_02.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-06-28/idpf_2022_03.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-06-28/idpf_2022_04.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-06-28/idpf_2022_05.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-06-28/idpf_2022_06.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-06-28/idpf_2022_07.jpg,

Slavnostní inaugurace děkanky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity proběhla v obřadní síni zámku v Hluboké nad Vltavou

Obřadní síň zámku v Hluboké nad Vltavou vytvořila v úterý 21. června 2022 důstojnou kulisu pro inauguraci děkanky Pedagogické fakulty JU doc. RNDr. Heleny Koldové, Ph.D., která tak zahajuje své druhé funkční období 2022–2026. Jmenovací dekret jí předal rektor Jihočeské univerzity prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.

Pro doc. RNDr. Helenu Koldovou, Ph.D. tím začíná druhé funkční období ve funkci děkanky, neboť poprvé byla do této funkce zvolena v roce 2018. Shodou okolností na této fakultě vystudovala Helena Koldová učitelství matematiky a fyziky, doktorské studium poté dokončila na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, docentkou byla jmenována na olomoucké Pedagogické fakultě Univerzity Palackého. Od roku 2000 působí na Katedře matematiky Pedagogické fakulty JU. V letech 2014–2018 byla na této fakultě proděkankou pro studium, čtyři období zde plnila úkoly členky Akademického senátu PF JU, z toho třikrát vykonávala funkci jeho předsedkyně. Odborně se docentka Koldová zaměřuje na didaktiku matematiky, je uznávanou autorkou řad učebnic pro základní školy a víceletá gymnázia. Jako spoluautorka řady učebnic matematiky pro 2. stupeň ZŠ získala (s příjmením Binterová) v roce 2006 stříbrnou medaili v soutěži Best European Schoolbook na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Sada učebnic matematiky pro střední školy od nakladatelství Fraus byla jako jediná z České republiky nominována na prestižní cenu BELMA AWARD 2019, kde se dostala do užší nominace. Spektrum odborných aktivit a popularizačních činností docentky Koldové je velmi široké – spolupracuje na tvorbě kurikulárních dokumentů v oblasti matematiky a její aplikace, je autorkou řady monografií, vědeckých článků a popularizačních textů. Je rovněž iniciátorkou a garantkou nové vize a zároveň koncepce Učitel Pro Futuro, která představuje zásadní inovaci v přípravě budoucích učitelů na českobudějovické Pedagogické fakultě. Docentka Koldová v současné době zastává i funkci předsedkyně Asociace děkanů pedagogických fakult České republiky.

Informace k odevzdání kvalifikačních prací a analýz pedagogických situací oborů Sekce pedagogických a psychologických programů k SZZ v zimním termínu 2024

Informace k odevzdání kvalifikačních prací (BP / DP)
a analýz pedagogických situací (APS)

Bakalářské a diplomové práce

Termín odevzdání práce na katedře a vložení do STAGu je do 3. 1. 2024, viz harmonogram AR 2023/24.

Před odevzdáním kvalifikační práce je nutné, aby si student vložil celou práci, včetně anotace a klíčových slov v ČJ i AJ, do STAGu. Na katedru následně student odevzdá 2 výtisky práce (z toho 1× lze v kroužkové vazbě; případně dle pokynů vedoucího práce/katedry). Studenti oborů Arteterapie a Psychologie odevzdávají 2 výtisky v pevné vazbě.

Odevzdat BP / DP může student osobně vždy až po předchozí domluvě s konkrétní asistentkou (dle oboru, viz níže). Předchozí domluva je nutná s ohledem na čerpání dovolených.

Komu máte svou BP / DP odevzdat?

Zuzana Trubelová (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) kancelář TL203 -
Arteterapie, Psychologie, NMgr. Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, NMgr. Učitelství pro SŠ, ITE
Kvalifikační práci Bc. Trubelové je možné odevzdat:
Nutná předchozí domluva na tel. čísle 387 773 233 či po e-mailu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Mgr. M. Vrzalová (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) - kancelář J343-
MŠ, Učitelství 1. stupně, Bc. ZŠ 2. stupně, SOP
Kvalifikační práci Mgr. Vrzalové je možné odevzdat:
Ve všední dny       9:00 - 11:00
2. 1. a 3. 1. 2024       8:00 - 14:00

E. Michalová (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) - kancelář J151 -
Speciální pedagogika
Kvalifikační práci E. Michalové je možné odevzdat:
V pracovní dny do 14:00

APS - Analýza pedagogické situace (pro studenty NMgr. Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - SZZ 0Q2, QZZN1)

Studenti odevzdávají analýzu pedagogické situace asistentce katedry psychologie, tzn. Zuzaně Trubelové - elektronicky (formát PDF), zasláním na e-mail: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), a fyzicky (2 výtisky, kroužková vazba / sešité spinkou), kancelář TL203.

Mezním termínem pro odevzdání je 3. 1. 2024.

*** vzorovou titulní stranu APS a správnou verzi prohlášení najdete zde https://www.pf.jcu.cz/images/PF/fakulta/katedry/psychologie/titulni_strana_APS.doc

Informace k odevzdání kvalifikačních prací k SZZ na katedře primární a preprimární pedagogiky v zimním termínu 2024

Bakalářské a diplomové práce

Termín odevzdání práce na katedře a vložení do STAGu je do 3. 1. 2024, viz harmonogram AR 2023/24.

Před odevzdáním kvalifikační práce je nutné, aby si student vložil celou práci, včetně anotace a klíčových slov v ČJ i AJ, do STAGu. Na katedru následně student odevzdá 2 výtisky práce (z toho 1× lze v kroužkové vazbě; případně dle pokynů vedoucího práce).

Odevzdat BP / DP může student osobně vždy až po předchozí domluvě s asistentkou katedry primární a preprimární pedagogiky. Předchozí domluva je nutná s ohledem na čerpání dovolených.

Komu máte svou BP / DP odevzdat?

Mgr. M. Vrzalová (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) - kancelář J343-
MŠ, Učitelství 1. stupně
Kvalifikační práci Mgr. Vrzalové je možné odevzdat:
Ve všední dny       9:00 - 11:00
2. 1. a 3. 1. 2024       8:00 - 14:00

Informace k odevzdání kvalifikačních prací k SZZ ve 2. termínu 2023 (srpen 2023)

Informace k odevzdání kvalifikačních prací (BP / DP)

Bakalářské a diplomové práce

Termín odevzdání práce na katedře a vložení do STAGu je pro studenty sekce pedagogicko-psychologických programů do 7. 7. 2023, viz harmonogram AR 2022/23.

Před odevzdáním kvalifikační práce je nutné, aby si student vložil celou práci, včetně anotace a klíčových slov v ČJ i AJ, do STAGu. Na katedru následně student odevzdá 2 výtisky práce.

Odevzdat BP / DP může student osobně vždy až po předchozí domluvě s konkrétní asistentkou (dle oboru, viz níže). Předchozí domluva je nutná s ohledem na probíhající stěhování a uzavření budovy Dukelská, probíhající reorganizaci kateder PF, a čerpání letních dovolených.

Komu máte svou BP / DP odevzdat?

Mgr. K. Kratochvíl Šmajclová - (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) kancelář TL203 -
Arteterapie, Psychologie, NMgr. Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, NMgr. Učitelství pro SŠ

Mgr. M. Vrzalová (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) - kancelář J343 / D208A -
MŠ, Učitelství 1. stupně, Bc. ZŠ 2. stupně, SOP, UOP, ITE

E. Michalová (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) - kancelář D102 -
Speciální pedagogika (+ po 30. 6. obory Kratochvíl Šmajclové)

POZOR

V termínu 3. - 17. 7. 2023 bude čerpaná dovolená, sekretariát AA/KPSY (K. Kratochvíl Šmajclová) na TL203 bude v tomto čase uzavřen. V posledním možném týdnu pro odevzdání, tzn. v termínu 3. - 7. 7. 2023 proto své BP odevzdejte zastupující paní asistence E. Michalové, kancelář D102, vždy po jejím předchozím kontaktování (e-mailem či telefonicky, viz kontakt výše).

Informace k zahájení zimního semestru 2023/24 a setkání akademické obce KVV PF JU

Milé studentky, milí studenti, kolegové.

V novém semestru se z důvodu rekonstrukce budovy Dukelská budeme setkávat v náhradních prostorách. Přehled všech nových budov a učeben naleznete na přiloženém plakátku.

 

Zároveň s tím vás zveme na informativní setkání akademické obce KVV PF JU, které proběhne v pondělí 25. 9. 2023 v 17:00 v Aule Miroslava Papáčka (D240, vstup z budovy U Tří lvů). Pro posluchače prvních ročníků je účast na setkání povinná.

prehledny-pruvodce-kvv

Stay in touch
social media

Jeronýmova 10, 371 15 České BudějoviceTel. +420 387 773 020 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. +420 387 773 020 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2022 University of South Bohemia
Cookies

Dear visitors, at the beginning of the previous academic year 2022/2023, we launched a new website of our faculty. A backup version of the old website will be available for some time: https://old.pf.jcu.cz?langset=en