Rozvrh podle učeben

Pedagogický den, 1.-5. blok
- ostatní aktivity v časech mimo tyto hlavní bloky jsou uvedeny zde, případně také zde
- samostatně je rozepsán také čtvrteční Den kateder

V průběhu příprav může docházet k přesunu některých aktivit na jinou učebnu, sledujte tedy tento rozpis a detaily aktivit i kvůli případným změnám.

 

Informace pro studenty k organizačnímu zajištění akce Týden Pedagogické fakulty (rozvrh, přihlašování, apod.)

 

Učebna 16. 4. - 11.00 16. 4. - 13.00 17. 4. - 9.00 17. 4. - 11.00 17. 4. - 13.00
D 107 doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislavě
Rituály v študijnej skupine ako súčasť posilňovania jej kohézie
Bc. Mgr. Tibor Slažanský, Ph.D.
KPP FP TU v Liberci
Osobní bezpečnost učitele
Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.
PF JU v Českých Budějovicích
Psychosomatická hlasová výchova
  Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.
PF JU v Českých Budějovicích
Psychosomatická hlasová výchova
D 114
tělocvična
    Ing. Martin Hermann
Krajská správa policie ČR v Českých Budějovicích
Prevence a chování v rizikových situacích při napadení a použití sebeobrany
   
D 115 MgA., Mgr. Roman Černík
PdF ZČU v Plzni
Komunitní aspekty divadelní práce s dětmi ve venkovských základních školách
PhDr. Ondřej Hausenblas
PedF UK v Praze
Význam souvislého psaní pro učení a rozvoj myšlení
PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.
PF JU v Českých Budějovicích
Nesezdané soužití párů s dětmi jako jedna z forem současné rodiny - prezentace výzkumu
Mgr. Jana Kusová, Ph.D., Mag. Susanne Christof a studenti katedry germanistiky
KNJ, PF JU Č. Budějovice
Informace o realizaci stipendijních pobytů v rámci programu Erasmus
doc. PaedDr. Emil Řepka, CSc., prof. Ing. Milan Pešek, CSc., PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D.
KVZ Pedagogická fakulta JU
Aspekty lidského zdraví v současné době
D 215 KPE KPE KPE KPE KPE
D 220 KPE KPE KPE KPE KPE
D 221 KPE KPE KPE KPE KPE
D 223 PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D.
KPP FP TU v Liberci
Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost žáků 1. stupně ZŠ?
PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D.
KPP FP TU v Liberci
Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost žáků 1. stupně ZŠ?
     
D 224 Mgr. Michal Dubec
PdF ZČU v Plzni
Vedení žáků k sebeřízení na základě poznatků o fungování mozku
  PaedDr. Alena Váchová, Mgr. Eva Svobodová
PF JU v Českých Budějovicích
Filosofie pro děti v praxi mateřské školy
   
D 308       PhDr. Marta Vágnerová, Ph.D.
PF JU Č. Budějovice
Syntaktická cvičení z ruského jazyka
od 10.00
 
D 309   PhDr. Edita Svobodová
Psych. léčebna Červený Dvůr
Prevence a léčba závislostí
     
D 311 Mgr. Helena Stejskalová
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Proměny postavení učitelů a učitelek v historii
PhDr. Dagmar Čábalová, Ph.D.
PdF ZČU v Plzni
Sexuální výchova ano či ne? Aneb Může být přátelství cestou k výchově k partnerství, manželství a rodičovství?
     
D 315 PhDr. Vladimír Píša
KPP FP TU v Liberci
Iluze a realita ve výchovném poradenství
doc. PhDr. L. Muchová, Ph.D.
TF JU v Českých Budějovicích
Filosofie pro děti
Mgr. Veronika Plachá
PF JU v Českých Budějovicích
Dětská literatura a existenciání otázky
Mgr. Kateřina Dvořáková, PhD.
KAJ Pedagogická fakulta JU
Cizí jazyky bez učebnic
Prof. Norbert Seibert, Dr. phil. Doris Cihlars
Universität Passau
Tajemství dobrého učitele
D 319 Ing. Miroslav Staněk, Ph.D.
Středisko moderního vzdělávání, Praha
Interaktivní výuka přírodních věd na ZŠ a SŠ
Zdeňka Kajtmanová
 
Vzdělávání dětí od 1 do 6 let v Norsku
doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc.
PF JU v Českých Budějovicích
Oční pohyby v psychologii a pedagogice
   
D 321 PhDr. Karel Starý, Ph.D.
ÚVRV PedF UK v Praze
Profesní rozvoj učitelů a učitelské standardy
doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
KPP FP TU v Liberci
Učitel v osidlech neoliberalismu: ústupky a dilemata
Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
FF Univerzity v Pardubicích
K roli alternativních škol v českém vzdělávacím systému
   
D 409 Iva Kalmusová
Hrát2Objevovat, o.p.s.
Interaktivní výstava Leťme vysoko / interaktivní projekty obecně
Mgr. Pavla Soukupová
PdF ZČU v Plzni
Rozvoj didaktické kompetence začínajících učitelů ZŠ a SŠ
Mgr. Eva Minaříková
Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU
Pozorování výuky jako součást profesního učení: Možnosti analýzy videozáznamů výuky v rámci učitelského vzdělávání
   
D 412 Mgr. Markéta Zachová
PdF ZČU v Plzni
Sociokulturní handicap u kategorie žáků cizinců v prostředí školy
Prof. Peter Schürz
Pädagogische Hochschule Linz
Vzdělání učitelů němčiny jako cizího jazyka v Rakousku
PhDr. Marta Franclová, Ph.D.
PF JU Č. Budějovice
Rozvíjející výuka v kontextu primární školy
  KPE
J 119         Mgr. Jan Petr, Ph.D.
KBI, PF JU Č. Budějovice
Biologická olympiáda jako zdroj inspirace pro vyučování přírodopisu
J 121         Mgr. Renata Ryplová, Ph.D.
KBI, PF JU Č. Budějovice
Vysílá studio "Příroda": Tentokrát na téma "Jak se máte, stromy, v době globálních klimatických změn?"
J 209     Ing. Tomáš Dolanský, Ph.D.
KIN Pedagogická fakulta JU
Virtuální geosvět
Ing. Jan Jára, Ph.D.
KIN Pedagogická fakulta JU
Informační technologie a umělá inteligence představují: člověk ovládající a ovládaný
PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.
KIN Pedagogická fakulta JU
Podpora nejnovějších webových technologií HTML5 a CSS3 v aktuálních verzích prohlížečů
J 217     PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D., PhDr. Václav Meškan, Mgr. Jan Proll
KAFT, PF JU Č. Budějovice
Interaktivní fyzikální experimenty
J 321         doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D.
KBI, PF JU Č. Budějovice
Jak se budí studenti aneb biologické hodiny organismů
TL 102 MgA. Ivana Honsnejmanová
KPP FP TU v Liberci
Přírodní mateřská škola
Mgr. Pavla Sovová, Ph.D., Mgr. Milan Podpera
PdF ZČU v Plzni
Podpora předčtenářské gramotnosti v MŠ
  Mgr. Martin Voříšek, Ph.D.
KHV Pedagogická fakulta JU
Ochutnávka projevů etnické hudby
 
TL 104 Mgr. Renata Kasalová, Mgr. Jiří Snítil, Mgr. Petr Valenta
Centrum mediálního vzdělávání
Zkušenosti CMV s mediální výchovou na školách
doc. Kokorin a Dr. Slepčenko
Sankt Petěrburgská právnická akademie, Sankt Petěrburg, Rusko
Aktuální otázky vzdělávání v Ruské federaci
     
TL 201 KPE KPE Michal Vavrečka
PF JU v Českých Budějovicích
Ukázka zařízení pro biofeedback a mozkový trénink
   
TL 208 Zdeňka Kajtmanová
 
Vzdělávání dětí od 1 do 6 let v Norsku
doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.
Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU
Kurikulární reforma ve zpětném zrcátku
Mgr. et Bc. Martin Ševčík
ZŠ Londýnská v Praze, fakultní škola PF JU
Profesní rozvoj pedagogů v kontextu připravovaného kariérního systému
   
TL 408 PhDr. Magda Nišponská, Ph.D.
KPP FP TU v Liberci
Nelokální povaha kognitivních procesů
Prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.
FF Univerzity v Pardubicích
Sociální kompetence a jejich význam pro osobní a profesní život
     

 

 

tisková verze stránky