Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Akreditované zařízení pro školení Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví

Statut, organizace a obsah výuky komplexní regenerace v akreditovaném zařízení
pro výuku komplexní regenerace ve sportu při KTVS JU PF v Českých Budějovicích

Akreditované zařízení pro školení Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví na KTVS JU PF vzniklo na základě aplikace zákona č. 455/1991 Sb., kdy je KTVS JU PF jako pracoviště zajišťující výuku oborové tělesné výchovy vzdělávacím zařízením pro tuto oblast ze zákona. Akreditované zařízení je vedeno následujícími pracovníky:

1. odpovědná osoba vzdělávacího zařízení
PhDr. Renata Malátová, Ph.D.
2. lektorský sbor
PhDr. Vlasta Kursová, Ph.D.
PhDr. Petr Bahenský, Ph.D.
3. název vzdělávacího programu
Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví
4. název, sídlo, telefon, e-mail žadatele
Katedra tělesné výchovy a sportu, Pedagogické fakulty, Jihočeské univerzity
5. kritéria pro výběr účastníků
 • Studenti studijního programu Tělesná výchova a sport (bakalářského, navazujícího magisterského)
 • Studenti magisterského studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • Studenti studijního oboru Výchova ke zdraví
6. obsahová náplň vzdělávacího programu
Organizace kurzu: Minimální hodinová dotace kurzů stanovená MŠMT pro frekventanty s ukončeným středním vzděláním je 150 hodin, tomuto požadovanému rozsahu odpovídá splnění níže uvedených úrovní. Záměrem kurzu je využít získané teoretické a praktické znalosti studentů pedagogické fakulty studijního programu Tělesná výchova a sport, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a oboru Výchovy ke zdraví. Tyto poznatky vhodně doplnit tak, aby studenti získali ucelenou informaci o práci maséra mimo oblast zdravotnictví, o regeneraci po sportovní zátěži a rekondici. Podmínkou pro získání osvědčení "Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví" je, aby studenti úspěšně absolvovali 3 úrovně vzdělávání (I - teoreticko - obecná část, II - praktická část - specializace, III - teorie a praxe sportovní masáže, tejpování a regenerace ve sportu):

 

Tělesná výchova a sport

 1. zkouška z Anatomie člověka, Fyziologie člověka, Fyziologie tělesných cvičení (84 hodin)
 2. zápočet z Komplexní regenerace 1, Komplexní regenerace 2 (56 hodin)
 3. zkouška z Komplexní regenerace 3 (28 hodin), absolvování doplňujících odborných přednášek organizovaných KTVS

Minimální celková hodinová dotace: 168 hodin

 

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

 1. zkouška z Biologie dítěte, Zdravotní tělesné výchovy 1, 2 (84 hodin)
 2. zápočet z Komplexní regenerace 1, Komplexní regenerace 2 (56 hodin)
 3. zkouška z Komplexní regenerace 3 (28 hodin), absolvování doplňujících odborných přednášek organizovaných KTVS

Minimální celková hodinová dotace: 168 hodin

 

Výchova ke zdraví

 1. Somatologie 1, 2, Fyziologie tělesných cvičení (84 hodin)
 2. zápočet z Komplexní regenerace 1, Komplexní regenerace 2 (56 hodin)
 3. zkouška z Komplexní regenerace 3 (28 hodin), absolvování doplňujících odborných přednášek organizovaných KTVS

Minimální celková hodinová dotace: 168 hodin

 

7. učební plán a osnovy s hodinovou dotací
Podrobné učební plány jednotlivých předmětů, doporučená literatura a požadavky na splnění jednotlivých předmětů jsou uvedeny ve studijní agendě - STAGu
Program a obsahová náplň odborných přednášek organizovaných KTVS nad rámech uvedených studijních předmětů jsou vždy zveřejněny na webových stránkách KTVS (zvaní odborníci z oblasti fyzioterapie, ortopedie…)
8. způsob a forma ověřování získaných znalostí a dovedností - zkouška kombinovaná
obecná (teoretická) část - písemný test z oborů anatomie, fyziologie, teorie sportovní masáže, z dodržování hygienických a zdravotních zásad sportovní masáže
praktická část - ústní zkouška, metodický výstup praxe sportovní masáže
9. poplatek za udělení kvalifikace
Poplatek za udělení a vystavení osvědčení Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví a rozšiřující výuku činí 1 500 Kč.

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2019 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman