Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

TÉMATA ZADÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ PRO AR 2018/2019

 

Do 20. 4. 2019 si student vybere téma a musí kontaktovat vedoucího vybrané kvalifikační práce pro vytvoření zadání.

 

NÁZEV ZADÁNÍ BP/DP VEDOUCÍ PRÁCE b.t.
Zjištění úrovně gymnastických pohybových dovedností na prvním stupni základní školy DP 1. st. ZŠ Bago
Zjištění úrovně gymnastických pohybových dovedností žáků na druhém stupni základní školy DP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ Bago
Srovnání úrovně vybraných pohybových schopností dětí mladšího školního věku ve vybraných sportovních odvětvích DP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ Bago
Ověření vlivu sportovní gymnastiky na rozvoj obratnostních a silových schopností DP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ Bago
Návrh struktury tréninkového programu ve sportovní gymnastice mládeže a ověření jeho funkčnosti v praxi BP BTV1 Bago
Ověření vlivu tréninkového programu s gymnastickými prvky na rozvoj pohybových schopností v daném sportu DP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ Bago
Hodnocení úrovně motoriky sportovních gymnastek pomocí testové baterie MABC-2 Učitelství ZŠ Bago
Historicko srovnávací studie pravidel sportovní gymnastiky mužů a jejich vlivu na charakter cvičení BP BTV1 Bago
Komparační analýza vybraných kondičních předpokladů u týmů rozdílné úrovně ve vybraném sportovním odvětví BP BTV1 Bahenský
Komparační analýza vybraných kondičních předpokladů u týmů různých sportovních odvětví BP BTV1 Bahenský
Komparační analýza aerobních a anaerobních předpokladů u vybraného týmu či skupiny sportovců v různých obdobích makrocyklu BP BTV1 Bahenský
Analýza víceleté sportovní přípravy vrcholového atleta - běžce na střední či dlouhé tratě BP BTV1 Bahenský
Analýza sportovních začátků mezinárodně úspěšných českých atletů ve vybrané atletické disciplíně BP BTV1 Bahenský
Analýza úspěšnosti mládežnických reprezentantů v dospělém věku ve vybrané atletické disciplíně BP BTV1 Bahenský
Analýza vývoje výkonnosti v jedné vybrané atletické disciplíně v kategorii dospělých (muži: 200 m, 3000 m př., ženy: 1500 m, 5000 m, hody, skoky) BP BTV1 Bahenský
Komparační analýza závodních výkonů a výsledků laboratorních testů, jako indikátorů předpokladů u vrcholových či výkonnostních sportovců ve vybraném vytrvalostním sportu BP BTV1 Bahenský
Současný trend vývoje atletiky v Jihočeském kraji BP BTV1 Bahenský
Analýza vlivu soustředění ve střední nadmořské výšce na ekonomiku běhu u běžců na střední a dlouhé tratě BP BTV1 Bahenský
Stanovení ekonomiky běhu prostřednictvím laboratorního měření a její význam pro úroveň výkonu u vytrvalostních běžců BP BTV1 Bahenský
Analýza vývoje věkové struktury vrcholových sportovců ve vybrané atletické disciplíně (sprinty, skoky, vrhy) v kategorii dospělých v ČR 1945-2018 BP BTV1 Bahenský
Sledování ekonomiky dýchání při různých intenzitách zátěže a její změny vlivem intervenčního dechového programu u běžců vytrvalců BP BTV1 Bahenský
Komparace zapojení preferenční a dominantní dolní končetiny při Wingate testu u vybraných skupin vrcholových sportovců BP BTV1 Bahenský
Zjištění souvislosti mezi motorickou lateralitou a lateralitou složení těla prostřednictvím laboratorního testování BP BTV1 Bahenský
Sledování dynamiky změn saturace kyslíkem u sportovních potápěčů na nádech při různě dlouhé apnoi BP BTV1 Bahenský
Porovnání výsledků testu spiroergometrie na běhátku a bicyklovém ergometru u sportovců s rozdílnou specializací BP BTV1 Bahenský
Využití variability srdeční frekvence pro zjištění výkonnostních předpokladů u vytrvalostních sportovců BP BTV1 Bahenský
Vytvoření a ověření tréninkového programu pro zlepšení obratnostních schopností fotbalistů mladšího školního věku BP BTV1 Krajcigr
Analýza věkové struktury mužských házenkářských družstev a její vliv na výkonnost BP BTV1 Krajcigr
Komparace úspěšnosti jednotlivých typů podání u vybraného volejbalového družstva juniorů BP BTV1 Krajcigr
Analýza účinku jógových cvičení na osoby s roztroušenou sklerózou BP BTV1 Kursová
Historie sledge hokeje v ČR DP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ Kursová
Historie basketbalu vozíčkářů v ČR DP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ Kursová
Kvantita a kvalita odrazu paralympijského hnutí v zahraničních publikačních zdrojích DP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ Kursová
Kvantita a kvalita odrazu paralympijského hnutí v zahraničních publikačních zdrojích BP BTV1 Kursová
Analýza vlivu aroma masáží na psychickou regeneraci u vybraného vzorku klientů BP BTV1 Kursová
Analýza vlivu aroma masáží na psychickou regeneraci u vybraného vzorku klientů DP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ Kursová
Analýza psychoterapeutického efektu techniky míčkování u jedinců s dechovými obtížemi BP BTV1 Kursová
Analýza psychoterapeutického efektu techniky míčkování u jedinců s dechovými obtížemi DP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ Kursová
Srovnání tělesného sebepojetí u posluchačů studijního programu tělesná výchova a sport na začátku a konci studia BP BTV1 Kursová
Srovnání tělesného sebepojetí u posluchačů studijního programu tělesná výchova a sport na začátku a konci studia DP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ Kursová
Analýza využití pohybových aktivit při utváření body image u posluchačů programu tělesná výchova a sport BP BTV1 Kursová
Analýza využití pohybových aktivit při utváření body image u posluchačů programu tělesná výchova a sport DP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ Kursová
Analýza využití pohybových aktivit při utváření body image u posluchaček studijního oboru Učitelství pro mateřské školy DP učitelství MŠ Kursová
Analýza využití pohybových aktivit při utváření body image u posluchaček studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ DP učitelství 1.st.ZŠ Kursová
Vytvoření a ověření zásobníku her pro výuku dopravní bezpečnosti na 1. stupni ZŠ DP učitelství 1.st.ZŠ Kursová
Návrh souboru kompenzačních cviků zaměřených na odstranění svalových dysbalancí v oblasti hlezenního kloubu BP BTV1 Malátová
Zjištění nejčastějších funkčních poruch pohybového systému dětí mladšího školního věku DP 1.st. ZŠ Malátová
Navržení a ověření cvičebního programu zaměřeného na kompenzaci hyperkyfózy hrudní páteře DP ZŠ Malátová
Navržení a ověření cvičebního programu zaměřeného na kompenzaci skoliózy DP TV jedn. Malátová
Hodnocení úrovně motoriky dětí mladšího školního věku testovou baterií MABC-2 na dostupné škole DP ZŠ Malátová
Hodnocení úrovně motoriky dětí staršího školního věku testovou baterií MABC-2 na dostupné škole DP SŠ Malátová
Hodnocení úrovně motoriky dětí staršího školního věku testovou baterií MABC-2 na dostupné škole DP TV jedn. SŠ Malátová
Osobnost význačného pražského sportovce německého původu Emericha Ratha DP BP Štumbauer
Osobnost význačného československého tělovýchovného funkcionáře Emanuela Bosáka DP BP Štumbauer
Historie tělesné výchovy a sportu ve Zlivi BP Štumbauer
Osobnost význačné československé vodní slalomářky a kajakářky Ludmily Polesné DP BP Štumbauer
Historie německého lyžování v Českých zemích BP Štumbauer
Osobnost význačného československého atleta a trenéra atletiky v Č. Budějovicích Karla Nedobitého DP Štumbauer
Historickosrovnávací analýza tělovýchovné části vzdělání učitelů 1. stupně ZŠ DP NŠ Štumbauer
Historie německého "Vzdělávacího kursu pro učitelství tělocviku na středních školách" v Praze (1878 - 1945) DP SŠ Štumbauer
Historie německého "Vzdělávacího kursu pro učitelství tělocviku na středních školách" v Praze (1878 - 1945) DP ZŠ Štumbauer
Historie tělesné výchovy a sportu ve vybraném městě jižních Čech, jihozápadních Čech a přilehlých částí Středočeského kraje a Kraje Vysočina BP Štumbauer
Historie německého sportu v ČSR v letech 1918 až 1938 DP SŠ Štumbauer
Historie tělesné výchovy a sportu v Dolním Dvořišti, Rybníku, Horním Dvořišti a Českém Heršláku BP Štumbauer
Zjištění techniky sjíždění a zatáčení veřejnosti v České republice BP Štumbauer
Zpracování teorie a didaktiky florbalu formou výukového DVD BP BTV1 Tlustý
Zpracování teorie a didaktiky vodní záchrany formou výukového DVD BP BTV1 Tlustý
Historie orelské tělesné výchovy a sportu ve vybrané župě BP BTV1 Tlustý
Osobnost československého hokejisty Radka Ťoupala DP SŠ jednoobor. Tlustý
Srovnání využití pomůcek v tenisovém tréninku dětí ve velkých a menších tenisových klubech DP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ Vobr
Srovnání využití pomůcek v tenisovém tréninku dětí ve velkých a menších tenisových klubech BP BTV1 Vobr
Analýza úspěšnosti herních činností jednotlivce v utkání v ledním hokeji DP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ Vobr
Analýza úspěšnosti herních činností jednotlivce v utkání v ledním hokeji BP BTV1 Vobr
Srovnání úrovně snowboardových dovedností u frekventantů kurzů základních a středních škol v Lipno Ski School DP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ Vobr
Srovnání úrovně snowboardových dovedností u frekventantů kurzů základních a středních škol v Lipno Ski School BP BTV1 Vobr
Analýza věkové struktury florbalových družstev na MS a v nejvyšší české soutěži DP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ Vobr
Analýza věkové struktury florbalových družstev na MS a v nejvyšší české soutěži BP BTV1 Vobr
Retrospektivní analýza zaměřená na zjištění nejúspěšnějších klubů ve výchově mladých hokejových talentů v 70., 80. a 90. letech v České republice DP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ Vobr
Retrospektivní analýza zaměřená na zjištění nejúspěšnějších klubů ve výchově mladých hokejových talentů v 70., 80. a 90. letech v České republice BP BTV1 Vobr
Analýza přesilových herních kombinací ve vodním pólu u vybraného týmu české nejvyšší ženské soutěže DP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ Vobr
Analýza přesilových herních kombinací ve vodním pólu u vybraného týmu české nejvyšší ženské soutěže BP BTV1 Vobr
Srovnání zápasového a tréninkového zatížení u hráček vybraných florbalových týmů druhé a třetí nejvyšší soutěže BP BTV1 Vobr
Zjištění antropometrických údajů a tělesného složení u sportovců, kteří se věnují silovým sportům ve vybraném sportovním klubu DP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ Vobr
Zjištění antropometrických údajů a tělesného složení u sportovců, kteří se věnují silovým sportům ve vybraném sportovním klubu BP BTV1 Vobr
Analýza ŠVP vybraných škol v Jihočeském kraji zaměřená na obsah školní tělesné výchovy v první a druhé třídě ZŠ DP NŠ Vobr
Analýza ŠVP vybraných škol v Jihočeském kraji zaměřená na obsah školní tělesné výchovy v první a druhé třídě ZŠ DP NŠ Vobr
Vytvoření a ověření testové baterie pro výběr sportů u dětí v předškolním a mladším školním věku DP SŠ jednoobor. Vobr

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2019 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman