Pedagogická fakulta – homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Podpora sportovců s vysokou výkonností

Informace pro studenty

Studijní opory

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

TÉMATA ZADÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ PRO AR 2020/2021

 

Do 23. 4. 2021 si student vybere téma a musí kontaktovat vedoucího vybrané kvalifikační práce pro vytvoření zadání.

 

NÁZEV ZADÁNÍ BP/DP VEDOUCÍ PRÁCE b.t.
Vytvoření a ověření programu pro kroužek sportovní gymnastiky dívek na prvním stupni ZŠ DP 1. st. ZŠ Bago
Analýza kauzality mezi vývojem nářadí a vývojem sestav ve sportovní gymnastice mužů DP 1. st. ZŠ Bago
Srovnání úrovně vybraných pohybových schopností dětí mladšího školního věku ve vybraných sportovních odvětvích DP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ Bago
Ověření vlivu sportovní gymnastiky na rozvoj obratnostních a silových schopností DP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ Bago
Analýza volnočasových pohybových aktivit vybraného vzorku žáků na školách DP, učitelství ZŠ, SŠ Bago
Ověření vlivu tréninkového programu s gymnastickými prvky na rozvoj pohybových schopností ve vybraném sportu DP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ Bago
Hodnocení úrovně motoriky sportovních gymnastek pomocí testové baterie MABC-2 DP Učitelství ZŠ Bago
Zjištění stresových vlivů u výkonnostních sportovců pomocí STAI BP BTV1 Bago
Testování výskoku jednonož a obounož u výkonnostních sportovních gymnastek BP BTV1 Bago
Vytvoření didaktického programu průpravných gymnastických cvičení pro současné pojetí sportovní gymnastiky ve formě multimediálního DVD BP BTV1 Bago
Komparační analýza vybraných kondičních předpokladů u týmů rozdílné úrovně ve vybraném sportovním odvětví BP BTV1 Bahenský
Komparační analýza vybraných kondičních předpokladů u týmů různých sportovních odvětví BP BTV1 Bahenský
Komparační analýza aerobních a anaerobních předpokladů u vybraného týmu či skupiny sportovců v různých obdobích makrocyklu BP BTV1 Bahenský
Analýza víceleté sportovní přípravy vrcholového atleta – běžce na střední či dlouhé tratě BP BTV1 Bahenský
Analýza sportovních začátků mezinárodně úspěšných českých atletů ve vybrané atletické disciplíně DP jedn. TV učitelství ZŠ, SŠ Bahenský
Analýza úspěšnosti mládežnických reprezentantů v dospělém věku ve vybrané atletické disciplíně BP BTV1 Bahenský
Analýza vývoje výkonnosti v jedné vybrané atletické disciplíně v kategorii dospělých (muži: 200 m, 3000 m př., ženy: 1500 m, 5000 m, hody, skoky, maratón, nebo porovnat 1 běžeckou, 1 sprinterskou, 1 skokanskou a 1 vrhačskou disciplínu) BP BTV1 Bahenský
Komparační analýza závodních výkonů a výsledků laboratorních testů, jako indikátorů předpokladů u vrcholových či výkonnostních sportovců ve vybraném vytrvalostním sportu BP BTV1 Bahenský
Analýza vývoje atletiky v Jihočeském kraji v posledních 20 letech BP BTV1 Bahenský
Analýza míry zlepšení sportovní výkonnosti u elitních běžců v ČR v adolescentním věku BP BTV1 Bahenský
Analýza vývoje věkové struktury vrcholových sportovců ve vybrané atletické disciplíně (sprinty, skoky, vrhy) v kategorii dospělých v ČR 1945–2020 BP BTV1 Bahenský
Sledování ekonomiky dýchání při různých intenzitách zátěže a její změny vlivem intervenčního dechového programu u běžců vytrvalců BP BTV1 Bahenský
Komparace zapojení preferenční a dominantní dolní končetiny při Wingate testu a testu výskoku u vybraných skupin vrcholových či výkonnostních sportovců BP BTV1 Bahenský
Ověření vlivu vysokohorského kempu na úroveň trénovanosti – hodnotu laktátových prahů u adolescentních běžců BP BTV1 Bahenský
Sledování dynamiky změn saturace kyslíkem u sportovních potápěčů na nádech při různě dlouhé apnoi BP BTV1 Bahenský
Porovnání výsledků testu spiroergometrie na běhátku a bicyklovém ergometru u sportovců s rozdílnou specializací (fotbal, hokej) BP BTV1 Bahenský
Využití variability srdeční frekvence pro zjištění výkonnostních předpokladů u vytrvalostních sportovců BP BTV1 Bahenský
Ověření využití variability srdeční frekvence při řízení tréninkového zatížení u vytrvalostních sportovců BP BTV1 Bahenský
Sledování dechového vzoru a ekonomiky dýchání při různých intenzitách zátěže a její změny vlivem intervenčního dechového programu u vybrané skupiny sportovců BP BTV1 Bahenský
Zpracování nácviku vybraných HČJ v basketbalu formou instruktážního DVD BP BTV1
BP Učitelství TV
Krajcigr
Zpracování nácviku vybraných HK v basketbalu formou instruktážního DVD BP BTV1
BP Učitelství TV
Krajcigr
Zpracování techniky a metodiky štafetového běhu na 4×100 m formou výukového DVD DP, BP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ, BTV1, 1. st. ZŠ Kursová
Zpracování techniky a metodiky překážkového běhu na 100 m formou výukového DVD DP, BP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ, BTV1 Kursová
Zpracování techniky a metodiky vrhu koulí formou výukového DVD DP, BP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ, BTV1 Kursová
Zpracování techniky a metodiky hodu oštěpem formou výukového DVD DP, BP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ, BTV1 Kursová
Zpracování techniky a metodiky skoku vysokého formou výukového DVD DP, BP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ, BTV1, 1. st. ZŠ Kursová
Zpracování techniky a metodiky skoku dalekého formou výukového DVD DP, BP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ, BTV1, 1. st. ZŠ Kursová
Zpracování techniky a metodiky hodu kriketovým míčkem formou výukového DVD DP, BP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ, BTV1, 1. st. ZŠ Kursová
Zpracování techniky a metodiky nízkého startu formou výukového DVD DP, BP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ, BTV1, 1. st. ZŠ Kursová
Historická analýza vzniku a vývoje basketbalu vozíčkářů v Evropě DP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ, BTV1 Kursová
Osobnost význačného pražského sportovce německého původu Emericha Ratha DP BP Štumbauer
Historie tělesné výchovy a sportu ve Zlivi BP Štumbauer
Osobnost význačné československé vodní slalomářky a kajakářky Ludmily Polesné DP BP Štumbauer
Osobnost význačného československého atleta a trenéra atletiky v Č. Budějovicích Karla Nedobitého DP Štumbauer
Historie tělesné výchovy a sportu ve vybraném městě jižních Čech, jihozápadních Čech a přilehlých částí Středočeského kraje a Kraje Vysočina BP Štumbauer
Historie německého „Vzdělávacího kursu pro učitelství tělocviku na středních školách“ v Praze (1878 – 1945) DP SŠ Štumbauer
Analýza materiálních podmínek pro tělesnou výchovu na ZŠ v Českých Budějovicích DP ZŠ Štumbauer
Analýza podpory vrcholového sportu v Československu a České republice BP Štumbauer
Analýza materiálních podmínek pro tělesnou výchovu na SŠ v Českých Budějovicích DP SŠ Štumbauer
Vlasta Burian a sport BP, DP Štumbauer
Historie sportovního vodního záchranářství v České republice BP BTV1 Tlustý
Zpracování teorie a didaktiky florbalu formou výukového DVD BP BTV1 Tlustý
Zpracování teorie a didaktiky vodní záchrany formou výukového DVD BP BTV1 Tlustý
Historie orelské tělesné výchovy a sportu ve vybrané orelské župě DP Učitelství TV pro SŠ Tlustý
Historie Ústředního národního tělovýchovného výboru DP Učitelství SŠ Tlustý
Historie Československého tělovýchovného svazu DP Učitelství SŠ Tlustý
Analýza úspěšnosti herních činností jednotlivce v utkání v ledním hokeji DP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ Vobr
Analýza úspěšnosti herních činností jednotlivce v utkání v ledním hokeji BP BTV1 Vobr
Retrospektivní analýza nejúspěšnějších klubů ve výchově mladých hokejových talentů v 70., 80. a 90. letech v České republice DP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ Vobr
Retrospektivní analýza zaměřená na zjištění nejúspěšnějších klubů ve výchově mladých hokejových talentů v 70., 80. a 90. letech v České republice BP BTV1 Vobr
Vytvoření jednotné evidence obsahující somatické faktory a motorickou výkonnost hráčů ledního hokeje HC Motor České Budějovice DP TV jedn. učitelství ZŠ, SŠ Vobr
Zjištění motorické úrovně dětí pomocí testové baterie FITPA na Základní škole logopedické v Týně nad Vltavou DP NŠ Vobr
Zjištění motorické úrovně dětí pomocí testové baterie FITPA na Základní a mateřské škole ve Svaté Máří DP NŠ Vobr
Zjištění motorické úrovně dětí pomocí testové baterie FITPA na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci DP NŠ Vobr
Zjištění motorické úrovně dětí pomocí testové baterie FITPA na Základní a mateřské škole Dříteň DP NŠ Vobr
Zjištění motorické úrovně dětí pomocí testové baterie FITPA na Základní škole Neulingerova 108 v Dačicích DP NŠ Vobr
Zjištění motorické úrovně dětí pomocí testové baterie FITPA na Základní škole profesora Josefa Brože ve Vlachově Březí DP NŠ Vobr
Zjištění motorické úrovně dětí pomocí testové baterie FITPA na Základní škole Grünwaldova 13 v Českých Budějovicích DP NŠ Vobr

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2021 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman