Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Akreditované zařízení pro školení instruktorů školního snowboardingu a instruktorů snowboardingu

 

Statut, organizace a obsah výuky snowboardingu
v akreditovaném zařízení při KTVS JU PF v Českých Budějovicích

Akreditované zařízení pro školení instruktorů školního snowboardingu a instruktorů snowboardingu při KTVS JU PF vzniklo na základě aplikace zákona č. 455/1991 Sb., kdy je KTVS JU PF jako pracoviště zajišťující výuku oborové tělesné výchovy vzdělávacím zařízením pro tuto oblast ze zákona. Akreditované zařízení je vedeno následujícími pracovníky:

Vedoucí a odborný garant AZ:
PhDr. Radek Vobr, Ph.D., člen lektorského sboru snowboardingu na vysokých školách, držitel licence instruktora snowboardingu (celkem 12 let praxe výuky snowboardingu a lyžování, z toho 7 let na PF JU v Českých Budějovicích, 4 roky v lyžařské škole Honců ve Špindlerově Mlýně a 1 rok v lyžařské škole na Mölltalském ledovci v Rakousku). V roce 1996 ukončena PF JU v Českých Budějovicích, aprobace TV-M pro střední školy, v roce 2002 ukončeno doktorské studium na FTVS UK Praha a v témže roce úspěšně složena i rigorózní zkouška.
Lektorský sbor AZ:
PhDr. Radek Vobr, Ph.D., viz. výše
Mgr. Jiří Jára, instruktor od roku 2003
Zdeněk Grubner, instruktor od roku 2004
Název vzdělávací akce:
Kurzy pro školení instruktorů školního snowboardingu
Vzdělávací cíl:
Cílem akce je seznámit účastníky se základy pohybu na horách (Bílý kodex), organizací a vedením zimních výcvikových kurzů, metodikou nácviku jízdy na snowboardu, záchranou, dopomocí a zásadami první pomoci.
Hodinová dotace:
U kurzu instruktora školního snowboardingu se jedná o 50 výukových hodin. U instruktora snowboardingu se jedná o 200 výukových hodin.
Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů:
V současnosti se našich kurzů zúčastňuje okolo 25 osob. Jedná se o učitele druhého stupně ZŠ a učitele SŠ.
Délka a místo konání školení (kurzu):
Instruktor školního snowboardingu: kurz probíhá v délce 7 dní ve středisku Vars (Francie).
Instruktor snowboardingu: je nutné absolvovat dva kurzy v délce 7 dní a teoretickou výuku v délce 100 hodin (anatomie, fyziologie, hygiena a první pomoc)

 

Náplň školení pro získání kvalifikace instruktor školního snowboardingu:

Teorie:

 • technika jízdy na snowboardu
 • nebezpečí při pohybu na sjezdovce
 • dopomoc a záchrana při snowboardingu
 • výzbroj a výstroj pro snowboarding
 • základy technologie
 • obecná teorie (anatomie, fyziologie, traumatologie, první pomoc, pedagogika, psychologie, základy hygieny) může být účastníkům uznána s ohledem na jejich dosavadní vzdělání či obor studia (především u aprobací tělesná výchova, biologie)

Praxe:

 • nošení snowboardu
 • nastupování do snowboardového vázání
 • nácvik pádové techniky a metodika nácviku záchrany a dopomoci
 • nácvik vstávání
 • nácvik sesouvání a sesouvání šikmo svahem
 • jízda šikmo svahem
 • jízda na vleku
 • základní smýkaný oblouk
 • základní řezaný oblouk
 • smýkaný oblouk
 • řezaný oblouk
 • základní skok - ollie.

Studijní literatura:

Binter, L. a kol (1999). Snowboarding. Praha : Grada Publishing.
Frischenschlager, E. (2001). Snowbording za 3 dny. České Budějovice: Kopp.
Vobr, R. (2006). Snowboarding. České Budějovice: Kopp.

 

Zkouškové požadavky:

Praxe - základní smýkaný oblouk, základní řezaný oblouk

Metodický výstup - prokázat schopnost teoreticky vysvětlit a prakticky vést nácvik vybraného prvku

Teoretická zkouška - testem (otázky jsou vybrány z celé odpřednášené problematiky)

 

Kvalifikaci instruktora školního snowboardingu lze v AZ JU PF KTVS získat následujícími způsoby:

 • Kvalifikaci instruktora školního snowboardingu získá posluchač(ka) ostatních oborů studia na JU PF, který absolvoval základní kurz snowboardingu v délce 5 dní (na který již přijel s dostatečnými praktickými dovednostmi z kanoistiky) a splnil předepsané požadavky.
 • Kvalifikaci instruktora školního snowboardingu mohou získat další zájemci z řad veřejnosti, kteří absolvují kurz pořádaný naším pracovištěm a splní předepsané požadavky.
 • Kvalifikaci instruktora snowboardingu mohou získat držitelé instruktora školního snowboardingu po absolvování druhého kurzu a teoretické výuky v rozsahu 100 hodin.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2019 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman