Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Publikační činnost

PhDr. Petr Bahenský, Ph.D.

Recenzované časopisy:

Bahenský, P. (2012). Vývoj sportovního tréninku v běhu na 1500 m. Studia Kinanthropologica, XIII, (2), 108-125.

Vobr, R., Bahenský, P., & Požárek, P. (2013). The influence of load intensity on the classic cross-country skiing technique of students Faculty of Education South Bohemian University. Journal of outdoor activities, 7(1), 34-39.

Bahenský, P. (2014). Comparison of Responses of the Organism to Load Exerted by Running with Poles and Without Poles. Paripex - Indian Journal Of Research, 3(3), 140-142.

Bahenský, P., & Michalov, L. (2014). Změna intenzity zatížení použitím holí při běhu u mladých vytrvalců. Studia Kinanthropologica, 15(1), 7-12.

Semerád, M., & Bahenský, P. (2014). Celková tělesná voda jako indikátor aklimatizace ve vyšších nadmořských výškách. Studia Kinanthropologica, 15(2), 89-94.

Bahenský, P., & Semerád, M. (2014). Analýza vývoje výkonnosti v běhu mužů na 1500 m v ČR 1945-2013. Studia Kinanthropologica, 15(3), 131-140.

Bahenský, P., & Suchý, J. (2015). Vliv sedmidenního tréninkového kempu ve vyšší nadmořské výšce na vybrané funkční a biochemické parametry mladých běžců. Studia Sportiva, 9(1), 63-72.

Bahenský, P., Vobr, R., Požárek, P. & Malátová, R. (2015). Změny vybraných kondičních a somatických předpokladů u studentů tělesné výchovy v průběhu jednoho semestru. Studia Kinanthropologica, 16(1), 17-23.

Semerád, M., & Bahenský, P. (2015). Vývoj světové výkonnosti v atletických disciplínách žen, hodu kladivem a běhu na 3 000 m překážek. Studia Kinanthropologica, 16(2), 83-91.

Malátová, R., & Bahenský, P. (2016). Intervence dechových cvičení a její vliv na dechový stereotyp. Studia Kinanthropologica, 17(1), 23-30.

Bahenský, P., Malátová, R., & Mareš, M. (2016). Vliv intervenčního programu dechových cvičení na vitální kapacitu plic. Studia Kinanthropologica, 17(3), 177-183.

Bahenský, P., & Semerád, M. (2016). Úroveň výkonnosti elitních adolescentních běžců v dospělém věku. Studia Kinanthropologica, 17(3), 185-193.

Malátová, R., Bahenský, P., & Mareš, M. (2016). Dechový stereotyp v tělovýchovné praxi. Studia Kinanthropologica, 17(3), 325-332.

Bahenský, P. (2017). Analýza vývoje výkonnosti v běhu mužů na 800 m v ČR 1945-2016. Studia Sportiva, 11(2), 55-67.

Bahenský, P. & Tlustý, P. (2017). Analýza vývoje výkonnosti v běhu mužů na 5000 m v ČR 1945-2016. Studia Kinanthropologica, 18(2), 97-107.

 

Monografie:

Malátová, R., Bahenský, P., & Mareš, M. (2016). Dechový stereotyp a jeho vliv na dechové funkce. České Budějovice: PF JU.

 

Sborníky:

Bahenský, P. (2012). Vývoj tréninkových metod v běhu na 10000 m. In: Zvonař, M., Kouřilová, P. & Kalina T. Sport ve vědě, věda ve sportu 2012, sborník příspěvků ze studentské vědecké konference, 12-24. Brno: MU FSPS.

Bahenský, P. (2014). Vývoj úrovně pohybových předpokladů adolescentů u talentových zkoušek na sportovní gymnázium - obor atletika. In: Flemr, J. a kol. Pohybové aktivity ve vědě a praxi, 499-509. Praha: Karolinum.

Bahenský, P. (2015). Vliv zkráceného tréninkového kempu v 1000 m n. m. na vybrané funkční a biochemické parametry mladých běžců. Atletika 2015. Praha: FTVS.

Malátová, R., & Bahenský, P. (2016). Vyšetření dechového stereotypu při klidovém a prohloubeném dýchání. In: Bunc, V., & Bednář, M. Pohybové aktivity ve světle odkazu Karla IV. Praha: UK FTVS.

Bahenský, P., & Malátová, R. (2017). Influence of intervention programme of respiratory exercises on selected dynamic ventilation parameters. In: Zvonař, M. Book of abstracts, Sport and Quality of Life 29.11. - 1.12.2017, 162. Brno: Masarykova univerzita.

Malátová, R., Bahenský, P., Mareš, M., & Rost, M. (2017). Breathing pattern of restful and deep breathing. In.: Zvonař, M., & Sajdlová, Z. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology, 199-210. Brno: Masarykova univerzita.

 

Neodborné články:

Bahenský, P. (2013). Natrénujte na první desítku, tréninkový plán. Běhej.com, 28, 52.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2020 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman