Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Studijní obory

 

Katedra tělesné výchovy a sportu má akreditován studijní program Tělesná výchova a sport s následujícími studijními obory v prezenční formě studia:

Kód
std.
prog.
Studijní program Typ programu Studijní obor AKVO
B7401 Tělesná výchova a sport Bakalářský Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
- bakalářské studium představuje první stupeň vysokoškolské přípravy budoucích učitelů pro 2. stupeň základních škol, Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání je vždy studována v kombinaci s druhým studijním oborem zaměřeným na vzdělávání
7507R043
B7401 Tělesná výchova a sport Bakalářský Tělesná výchova a sport (dvouoborové)
- bakalářské studium představuje první stupeň vysokoškolské přípravy budoucích učitelů středních škol, jedná se o dvouoborové studium, Tělesná výchova a sport je vždy studována v kombinaci s druhým studijním oborem
7401R005
B7401 Tělesná výchova a sport Bakalářský Tělesná výchova a sport (jednooborové)
- bakalářské neučitelské jednooborové studium se standardní dobou studia 3 roky

V rámci studia je možné absolvovat Certifikátový program studijního oboru Tělesná výchova a sport (jednooborové) - Vybrané předměty z Univerzitního základu a pedagogicko-psychologického základu bakalářských studijních oborů se zaměřením na vzdělávání. Absolvování Certifikátového programu je podmínkou v případě zájmu o další studium navazujícího magisterského studijního oboru Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (jednooborové)

7401R005
N7401 Tělesná výchova a sport Navazující magisterský Učitelství tělesné výchovy pro základní školy
- navazující magisterské dvouoborové studium učitelství pro základní školy
7503T101
N7401 Tělesná výchova a sport Navazující magisterský Učitelství tělesné výchovy pro střední školy
- navazující magisterské dvouoborové studium učitelství pro střední školy
7504T129
N7401 Tělesná výchova a sport Navazující magisterský Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (jednooborové)
- navazující magisterské jednooborové studium učitelství tělesné výchovy pro střední školy
7401T005

 

 

Dále má akreditován program celoživotního vzdělávání - Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
DVPP - UČITELSTVÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY PRO SŠ
Vzdělávací program je určen pro absolventy studia učitelství Tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy, kteří chtějí získat kvalifikaci vyučovat tělesnou výchovu na střední škole.

 

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2020 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman