Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

Manuál přihlašování na volitelné tělesné výchovy
pro studenty všech fakult JU

Katedra tělesné výchovy a sportu (KTS) PF JU realizuje výuku volitelné tělesné výchovy pro všechny studenty JU formou semestrální a kurzovní výuky:

 

SEMESTRÁLNÍ VÝUKA:

 • Nabízený semestrální předmět má zkratku VTVZS nebo VTVLS a je ohodnocen jedním kreditem.
 • Při zápisu a upřesňujícím zápisu předmětů na Akademický rok 2019/2020 se zobrazí pouze předmět KTS/VTVZS a KTS/VTVLS. V poznámce u konkrétní rozvrhové akce předmětu, kterou lze rozkliknout, bude stručně uvedeno, o jaký sport se jedná
 • Upozorňujeme, že minimální počet studentů pro otevření rozvrhové akce předmětu je stanoven na 5. Pokud se na danou rozvrhovou akci nezapíše alespoň minimální počet studentů, rozvrhová akce nebude realizována. Student pak může navštěvovat jakoukoliv jinou rozvrhovou akci, kde bude volná kapacita. Pokud jiná rozvrhová akce nebude studentovi vyhovovat, na základě žádosti mu bude předmět bez sankcí odepsán.
 • Základní přehled nabízených sportů včetně zkratky předmětu je v této tabulce.
 • Rozhodněte se tedy pro určitý sport a zapište si ho do příslušné hodiny ve STAGu.

 

KURZOVNÍ VÝUKA:

 • Předměty KTS/VTVZS a KTS/VTVLS mohou být realizovány formou pravidelné výuky v ZS/LS nebo formou kurzovní výuky. Pokud se student rozhodne splnit podmínky předmětů KTS/VTVZS nebo KTS/VTVLS formou kurzovní výuky, pak se v daném semestru v době zápisu/upřesňujícího zápisu elektronicky přihlásí na stránkách KTVS na zvolený kurz.
 • Nabídka těchto letních kurzů je v této tabulce.
 • Nabídka těchto zimních kurzů je v této tabulce.

 

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

 • Pokud student bude mít vyčerpány zápisy KTS/VTVZS a KTS/VTVLS a bude mít i nadále zájem navštěvovat některý předmět volitelné tělesné výchovy či případně další předměty, které do nabídky KTS/VTVZS a KTS/VTVLS nejsou zařazeny, může se přihlásit do kurzu Celoživotního vzdělávání v rámci nabídky otevřených zájmových kurzů PF, které jsou zveřejněny na: https://czv.jcu.cz/cs/kurzy-pro-verejnost

  Cena kurzu je 560,- Kč za 13 lekcí (cena jedné lekce v rámci kurzu je tak 43,-Kč).

 

Studenti si zapisují vybraný předmět přes STAG, kde je i rozvrh jednotlivých hodin v poznámce s upřesněním sportu (příp. přes svá studijní oddělení) v období zápisu daného akademického roku.

U kurzovní výuky je nutno se přihlásit na jednotlivé kurzy elektronicky po zveřejnění aktuální nabídky. Toto se netýká některých zahraničních kurzů, které se přihlašují pouze osobně u sekretářky katedry.

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2019 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman