Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

OBOROVÁ TV – LETNÍ KURZY 2020

 

Přihlašování

 

  • K formuláři zápisu se dostanete kliknutím na odkaz ve sloupci „termín“. (kromě kurzů windsurfingu, viz upozornění pod tabulkou)
  • Všechny kurzy musí být zaplaceny do 31. 3. 2020

  • (jen obor TV a NŠ; zájemci o výběrové kurzy si vybírají z nabídky výběrových kurzů)

 

sem.
číslo
kurzu
kurz
(klikněte pro bližší informace)
termín
(klikněte pro přihlášení)
místo max.
počet
míst
zapsáno vedoucí zkratka
STAG
kredity Půjčovné
Kurzovné
celkem
variabilní symbol
1 Kurz windsurfingu 1 pro posluchače TV 8.5.-17.5.2020
přihlašování nelze elektronicky
Pelješac, letovisko Orebic 40   Štumbauer KTS/VTWS
KTS/VKW
3
4
950,- záloha
celková cena
bude upřesněna

 
+ 160,- poj. *
1136
43051
2 Kurz windsurfingu 2 pro posluchače TV 15.5.-24.5.2020
přihlašování nelze elektronicky
Pelješac, letovisko Orebic 20   Štumbauer KTS/VTWS
KTS/VKW
3
4
950,- záloha
celková cena
bude upřesněna

 
+ 160,- poj. *
1136
43052
3 TaD turistiky a sportů v přírodě 11.5.-15.5.2020Albrechtice nad Vltavou 28 16 Kursová KTS/TDTSP 2 250,-
2440,-
2690,-
1268
43063
4 TaD turistiky a sportů v přírodě 25.5.-29.5.2020Albrechtice nad Vltavou 29 29 Kursová KTS/TDTSP 2 250,-
2440,-
2690,-
1268
43064
5 TaD cykloturistiky
- Program kurzu
11.5.-15.5.2020Byňov 25 17 Bago KTS/TDC 2 150,-
2800,-
2950,-
1193
43065
6 TaD cykloturistiky
- Program kurzu
17.5.-21.5.2019Byňov 29 29 Bago KTS/TDC 2 150,-
2800,-
2950,-
1193
43066
7 Vodní turistika 1 1.6.-5.6.2020Rakousko
Salza+Steyer
20 20 Vobr KTS/VTWS 3 550,-
0,-
550,-
1137
8 Vodní turistika 2 15.6.-19.6.2020Rakousko
Salza+Steyer
20 14 Vobr KTS/VTWS 3 550,-
0,-
550,-
1137
9 Letní kurz NŠ 22.6.-28.6.2020Nová Pec 35 22 Malátová KTS/PZLV 3 200,-
2340,-
2540,-
1194
43067

 

Platba musí být uhrazena bankovním převodem nebo složenkou na poště na účet 104725778/0300, musí být uveden příslušný variabilní symbol kurzu (kurzovné a půjčovné mají svůj vlastní variabilní symbol!!!), specifický symbol – rodné číslo studenta; nebo v pokladně Pedagogické fakulty.

Doklad o provedené platbě předložit osobně sekretářce KTVS. Na základě tohoto dokladu bude potvrzena elektronická přihláška.

 


UPOZORNĚNÍ – TÝKÁ SE POUZE KURZŮ WINDSURFINGU!!!!!

Závazné přihlášky pouze písemně u sekretářky KTVS. Vaše přihláška bude přijata sekretářkou KTVS pouze!!! po předložení potvrzení o zaplacení zálohy 950,- Kč převodem na účet PF, nebo složení v pokladně PF na podúčet 1136. Elektronická přihláška není možná.
*Pozn.: Na kurzy windsurfingu se studenti mohou nechat pojistit za 160,- Kč. Pokud mají vlastní pojištění, musí ho doložit při nástupu na kurz.

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2020 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman