Pedagogická fakulta - homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Výběrová tělesná výchova

Kvalifikační práce, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

PhDr. Renata Malátová, Ph.D.

zástupce vedoucího KTVS

vchod 3, č. 6
tel.: 387 773 175
e-mail: malatova@pf.jcu.cz

vyučované předměty: Komplexní regenerace, Fyziologie tělesných cvičení, Zdravotní tělesná výchova, Letní výcvikový kurz (1. st. ZŠ), Teorie a didaktika lyžování (1. st. ZŠ), Wellness kurz

Za KTVS garant magisterského studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

 

Akreditované zařízení "WELLNESS" pro přípravu "instruktorů aerobiku", "cvičitelů zdravotní tělesné výchovy" a "sportovních a rekondičních masérů mimo oblast zdravotnictví"

Zápočtové požadavky

Publikační činnost

 

Vzdělání:

 • 2010 - FTVS UK Praha - Rigorózní zkouška - PhDr.
 • 2001 - 2009 2. LF UK Praha - doktorský studijní program v biomedicíně - Ph.D.
  obor: Fyziologie a patofyziologie člověka, školitel: doc. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
  Název práce: Objektivizace léčebných metod v oblasti hlubokého stabilizačního systému páteře
 • 1991 - 1996 Jihočeská Univerzita, Pedagogická fakulta
  Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 5.-12: ročník, aprobace: tělesná výchova - biologie, předměty státní zkoušky: Teorie výchovy a vyučování, Tělesná výchova didaktikou, Biologie s didaktikou.
 • 1987 - 1991 Sportovní gymnázium Plzeň
 • 1979 - 1987 Sportovní ZŠ, Táborská ul., Plzeň

Další kurzy

 • Sportovní a rekondiční masér 1994
 • Kosmetické služby - péče o pleť 1997
 • Vývojová kineziologie v manuální medicíně - UK v Praze, 2. LF, Klinika rehabilitace, FN Motol - 2005
 • Cvičitel zdravotní tělesné výchovy 2006
 • Pilatessova metoda cvičení-instruktor 2007
 • Taping-prevence poruch pohybového aparátu 2007
 • Certifikát - BMSA Powerjoga 2008
 • Certifikát BOSU - CORE 2009
 • Kineziotaping - 2012
 • Poruchy dechového stereotypu - 2013

Ostatní

 • zástupce vedoucího KTVS PF JU od roku 2009
 • člen AK PF JU - nyní
 • člen oborové rady Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - PF JU
 • výkonný redaktor recenzovaného časopisu Studia Kinanthropologica - člen RR SK
 • člen Kinantropologické společnosti

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2018 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman