Pedagogická fakulta – homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Podpora sportovců s vysokou výkonností

Informace pro studenty

Studijní opory

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

doc. PhDr. Renata Malátová, Ph.D.

garant předmětů KTVS v rámci magisterského studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, proděkanka pro studium

Na Sádkách 2a/305, 1. patro, č. dveří 036
tel.: 387 773 175
e-mail: malatova@pf.jcu.cz

 

vyučované předměty:

Kineziologie, Funkční anatomie člověka, Zdravotní tělesná výchova, Komplexní regenerace, Teorie a didaktika jógy

Letní výcvikový kurz (1. st. ZŠ), Teorie a didaktika lyžování (1. st. ZŠ), Wellness kurz

 

Publikační činnost

 

Vzdělání:

 • 2019–2021 FSPS MUNI – habilitační řízení obor kinantropologie – docent
 • 2010 FTVS UK Praha – Rigorózní zkouška – PhDr.
 • 2001–2009 2. LF UK Praha – doktorský studijní program v biomedicíně – Ph.D.
  obor: Fyziologie a patofyziologie člověka, školitel: doc. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
  Název práce: Objektivizace léčebných metod v oblasti hlubokého stabilizačního systému páteře
 • 1991–1996 Jihočeská Univerzita, Pedagogická fakulta
  Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 5.–12: ročník, aprobace: tělesná výchova – biologie, předměty státní zkoušky: Teorie výchovy a vyučování, Tělesná výchova didaktikou, Biologie s didaktikou.
 • 1987–1991 Sportovní gymnázium Plzeň (maturitní zkouška – český jazyk, ruský jazyk, biologie, chemie)
 • 1979–1987 Sportovní ZŠ, Táborská ul., Plzeň

Ostatní kurzy

 • Sportovní a rekondiční masér, 1994
 • Kosmetické služby – péče o pleť, 1997
 • Vývojová kineziologie v manuální medicíně – UK v Praze, 2. LF, Klinika rehabilitace, FN Motol, 2005
 • Cvičitel zdravotní tělesné výchovy, 2006
 • Pilatessova metoda cvičení instruktor, 2007
 • Taping prevence poruch pohybového aparátu, 2007
 • Certifikát – BMSA Powerjoga, 2008
 • Certifikát BOSU – CORE, 2009
 • Kineziotaping, 2012
 • Odborná vzdělávací akce Společnosti pro myoskeletální medicínu České lékařské společnosti J. E. Purkyně – Poruchy dechového stereotypu, 2013
 • Základní kurz pro učitele jógy III. třídy, 2016, Česká akademie jógy
 • Všeobecně vzdělávací kurz pro trenéry – licence B, Učitel jógy 2. třídy – 2017, FTVS a Česká akademie jógy

Stáže

 • Zahraniční stáž – CEEPUS PROGRAMME – University School of Physical Educatin in Poznaň, Poland – 2003
 • Zahraniční stáž – ERASMUS – PROGRAMME – Pedagogical University of Cracow, Poland – 2012
 • Odborná stáž v zátěžové funkční diagnostice – spirometrie, Postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví, Subkatedra tělovýchovného lékařství, Fakultní nemocnice v Motole, Praha, ČR – 2012
 • Zahraniční stáž ERASMUS – PROGRAMME – Pedagogical University of Cracow, Poland – 2013
 • Zahraniční stáž – ERASMUS – PROGRAMME – Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko – 2013
 • Zahraniční stáž – ERASMUS – PROGRAMME – Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko – 2015

Ostatní

 • proděkanka pro studium PF JU od 2018 dosud
 • zástupce vedoucího KTVS PF JU od roku 2009 do 2019
 • člen AK PF JU období 2011–2014
 • člen AK PF JU období 2014–2016
 • člen AK PF JU období 2016–2018
 • člen oborové rady Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – PF JU
 • redaktor recenzovaného časopisu Studia Kinanthropologica
 • člen redakční rady recenzovaného časopisu Športový edukátor od roku 2016
 • člen Kinantropologické společnosti
 • člen České společnosti tělovýchovného lékařství

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2021 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman