Pedagogická fakulta – homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Podpora sportovců s vysokou výkonností

Informace pro studenty

Studijní opory

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

VOLITELNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA – ONLINE LEKCE

 

Online lekcí výběrové tělesné výchovy se mohou účastnit pouze studenti zapsaní do předmětu KTS/VTVLS, a to bez ohledu na sport, který si v rámci předmětu KTS/VTVLS zvolili.

Účast na těchto lekcích je dobrovolná. Pokud však student bude chtít získat zápočet (kredit), který je v tomto předmětu podložen aktivní docházkou, je účast na těchto lekcích povinná a nahrazuje prezenční výuku. Požadovaná docházka je 70% (tzn. 9 lekcí/semestr), a je jedno, zda je student splní prezenční, či distanční formou. U distanční formy bude další podmínkou získání zápočtu prokazatelnost aktivního zapojení do pohybové aktivity, proto bude vyžadováno, aby si studenti na svých zařízeních zapínali kamery.

Studenti, kteří mají zájem se online lekcí účastnit, nahlásí do 15. 2. 2021 na pfiserova@pf.jcu.cz tyto údaje:

Jméno a příjmení, univerzitní mail, studijní číslo, lekci, na které je student původně zapsán a hlavně lekci popřípadě lekce, o které má zájem.

V aplikaci MS Teams budou vytvořeny týmy, do kterých budou studenti zařazeni. Lekce budou zahájeny v pondělí 22. 2. 2021. Upozorňujeme, že se jedná pouze o náhradní formu výuky v době, kdy nebude možná osobní přítomnost studentů na hodinách. Pokud se situace zlepší, bude výuka probíhat prezenční formou, dle standardního rozvrhu předmětu KTS/VTVLS.

Rozvrh online lekcí
Pondělí 12.00-12.45 Bodystyling Landauerová
  18.30-19.15 Pilates Sivá
Úterý 11.00-11.45 Powerjóga Fišerová
  18.30-19.15 Powerjóga Drnková
Středa 08.00-08.45 Powerjóga Fišerová
  18.30-19.15 Bodystyling Gruntorád
Čtvrtek 08.00-08.45 Powerjóga Fišerová
  18.30-19.15 Kondiční posilování Vandělíková
Pátek 08.00-08.45 Powerjóga Fišerová

 

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2021 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman