Pedagogická fakulta – homepage

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu

Aktuality (nástěnka)

O katedře

Informace pro uchazeče

Podpora sportovců s vysokou výkonností

Informace pro studenty

Studijní opory

Volitelná tělesná výchova

Kvalifikační práce, portfolio studenta, SZZ

Věda a výzkum, publikace

 

Další katedry PF JU

 

PaedDr. Gustav Bago, Ph.D.

tajemník katedry, zástupce vedoucího katedry, osoba odpovědná za rozvrh KTVS, garant přijímacího řízení pro program Tělesná výchova a sport, supervizor akreditovaných zařízení na KTVS, člen rady oborových didaktiků za KTVS

Na Sádkách 2a/305, 1. patro, č. dveří 032
tel.: 387 773 182
e-mail: bago@pf.jcu.cz

garant: AZ cykloturistiky

 

Vyučované předměty:

KTS/SG Gymnastika, KTS/BM Biomechanika, KTS/ZDSV Základy didaktiky TV a sportovní výchovy, KTS/NÁZ/NÁZB Názvosloví, KTS/DTVSM Didaktika TV pro SŠ, KTS/DTVM Didaktika TV pro ZŠ, KTS/VSGBS Výběrový seminář sportovní gymnastiky, KTS/SG1 Teorie a didaktika sport. gymnastiky I, KTS/SG2 Teorie a didaktika sport. gymnastiky II, KTS/SG3BS Teorie a didaktika sport. gymnastiky III, Kurz cykloturistiky KTS/TDC

 

Publikační činnost

Významné zahraniční konference

Grantové projekty

Ke stažení: přednášky a otázky - TDG a SG, názvosloví tělesných cvičení, didaktika TV a Biomechanika

Praktické zápočtové požadavky ze sportovní gymnastiky

Metodické stránky sportovní gymnastiky

 

Absolvent Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích obor fyzika-základy techniky a Fakulty tělesné výchovy a sportu obor tělesná výchova a sport, specializace sportovní gymnastika. V současné době odborný asistent katedry tělesné výchovy a sportu JU PF v Českých Budějovicích. Trenér I. třídy sportovní gymnastiky, lektor České gymnastické federace, předseda a sekretář Krajského svazu sportovní gymnastiky Jihočeského kraje a Kraje Vysočina, šéftrenér oddílu sportovní gymnastiky žen Merkur z.s. České Budějovice.

Doktorské studium na Fakultě tělesné kultury UP Olomouc, školitel: Doc. PhDr. Ferdinand Mazal, CSc., obor studia: kinantropologie - didaktika tělesné výchovy a sportu, název disertační práce: Sledování změny úrovně pohybových dovedností při zařazení nové multimediální učebnice gymnastiky do výuky studentů oboru tělesná výchova na PF JU.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra tělesné výchovy a sportu ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2021 KTS PF JU       správa webu: Martin Toman