Symbol PF Akademický senát

Předseda

PhDr. Petr DVOŘÁK, Ph.D.

pdvorak@pf.jcu.cz

katedra anglistiky

Místopředseda

Mgr. Lukáš ROKOS, Ph.D.

lrokos@pf.jcu.cz

katedra biologie

Místopředseda z řad studentů

Bc. Sandrik BEDNÁŘ

bednas01@pf.jcu.cz

Členové senátu z řad akademických pracovníků:

Mgr. Kateřina DVOŘÁKOVÁ, Ph.D.
(katedra anglistiky) e-mail

Mgr. Roman HAŠEK, Ph.D.
(katedra matematiky) e-mail

Mgr. Jan HYNEK
(katedra pedagogiky a psychologie) e-mail

RNDr. Pavel KŘÍŽ, Ph.D.
(katedra aplikované fyziky a techniky) e-mail

Mgr. Alena NOHAVOVÁ, Ph.D.
(katedra pedagogiky a psychologie) e-mail

PhDr. Milena NOSKOVÁ, Ph.D.
(katedra slovanských jazyků a literatur) e-mail

Dr. phil. Zdeněk PECKA
(katedra germanistiky) e-mail

PaedDr. Petr PEXA, Ph.D.
(katedra informatiky) e-mail

Mgr. Václav ŠIMANDL, Ph.D.
(katedra informatiky) e-mail

prof. RNDr. Pavel TLUSTÝ, CSc.
(katedra matematiky) e-mail

Mgr. Zbyněk VÁCHA, Ph.D.
(katedra biologie) e-mail

Mgr. Vladimír VOCHOZKA, Ph.D.
(katedra aplikované fyziky a techniky) e-mail

Členové senátu z řad studentů:

Nikol BOBKOVÁ   e-mail

Mgr. Veronika BURDOVÁ   e-mail

Martina PROCHÁZKOVÁ   e-mail

Petra VANDĚLÍKOVÁ   e-mail

Blanka VRTALOVÁ   e-mail

Julie WEISSOVÁ   e-mail

Odkazy

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu PF JU dne 5. 3. 2019

Zápis ze zasedání Akademického senátu PF JU dne 4. 12. 2018

 

 

Volby do Akademického senátu PF JU pro období 2018-2021

 

Dokumenty k zasedáním Akademického senátu PF JU (přístupné po přihlášení)

 

Volební řád AS PF JU (.pdf)

Jednací řád AS PF JU (.pdf)

Zápisy ze zasedání AS PF JU z předchozích funkčních období:

16. 10. 2018, 19. 6. 2018, 5. 6. 2018, 20. 2. 2018, 29. 11. 2017, 24. 10. 2017, 23. 5. 2017, 28. 3. 2017, 3. 1. 2017, 1. 12. 2016

Zápisy z hlasování per rollam: 19. 10. 2018, 22. 6. 2018, 8. 12. 2017, 15. 11. 2017, 4. 5. 2017, 6. 2. 2017

 

12. 10. 2016, 2. 6. 2016, 10. 11. 2015, 10. 6. 2015, 24. 3. 2015, 16. 12. 2014, 2. 12. 2014

 

30. 9. 2014, 20. 5. 2014, 5. 11. 2013, 23. 4. 2013, 19. 2. 2013, 11. 12. 2012

 

30. 10. 2012, 22. 5. 2012, 6. 3. 2012, 26. 1. 2012, 14. 12. 2011, 29. 11. 2011, 18. 10. 2011, 10. 5. 2011, 26. 4. 2011, 21. 12. 2010, 7. 12. 2010

 

13. 10. 2010, 15. 6. 2010, 11. 5. 2010, 30. 3. 2010, 24. 11. 2009, 12. 5. 2009, 7. 4. 2009, 2. 12. 2008

 

21. 10. 2008, 7. 10. 2008, 28. 4. 2008, 7. 4. 2008, 6. 12. 2007, 6. 11. 2007, 15. 5. 2007, 2. 5. 2007, 10. 4. 2007, 23. 1. 2007, 12. 12. 2006

 

10. 10. 2006, 16. 5. 2006, 25. 4. 2006, 21. 3. 2006, 21. 2. 2006, 15. 11. 2005, 3. 5. 2005, 1. 3. 2005, 7. 12. 2004

 

19. 10. 2004, 11. 5. 2004, 27. 4. 2004, 22. 3. 2004, 17. 2. 2004, 4. 11. 2003, 24. 6. 2003, 15. 4. 2003, 25. 2. 2003, 3. 12. 2002

 

12. 11. 2002, 30. 4. 2002, 26. 2. 2002, 6. 11. 2001, 7. 5. 2001, 24. 4. 2001, 30. 1. 2001