Symbol PF Akademický senát

Předsedkyně

doc. RNDr. PETRÁŠKOVÁ Vladimíra, Ph.D.

petrasek@pf.jcu.cz

katedra matematiky

Místopředseda

PhDr. DVOŘÁK Petr, Ph.D.

pdvorak@pf.jcu.cz

katedra anglistiky

Místopředseda z řad studentů

POUL Daniel

poulda00@pf.jcu.cz

Členové senátu z řad akademických pracovníků:

PaedDr. BAGO Gustav, Ph.D.
(katedra tělesné výchovy a sportu) e-mail

RNDr. DITRICH Tomáš, Ph.D.
(katedra biologie) e-mail

Mgr. HAŠEK Roman, Ph.D.
(katedra matematiky) e-mail

RNDr. KŘÍŽ Pavel, Ph.D.
(katedra aplikované fyziky a techniky) e-mail

PhDr. NOSKOVÁ Milena, Ph.D.
(Katedra slovanských jazyků a literatur) e-mail

Dr. phil. PECKA Zdeněk
(katedra germanistiky) e-mail

PaedDr. PEXA Petr, Ph.D.
(katedra informatiky) e-mail

Mgr. SCHUSTER Jan, Ph.D.
(katedra výchovy ke zdraví) e-mail

Mgr. ŠEBEŠ Marek, Ph.D.
(katedra společenských věd) e-mail

Mgr. ŠIMANDL Václav, Ph.D.
(katedra informatiky) e-mail

Mgr. VÁCHA Zbyněk, Ph.D.
(katedra biologie) e-mail

Členové senátu z řad studentů:

BURDOVÁ Veronika   e-mail

BURIÁNOVÁ Anna   e-mail

JIRMAN Ondřej   e-mail

MATOUŠEK Josef   e-mail

VANDĚLÍKOVÁ Petra   e-mail

VOLF Filip   e-mail

ŽIDOŇ Zdeněk   e-mail

Odkazy

 

Volby do Akademického senátu PF JU pro období 2018-2021

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu PF JU dne 16. 10. 2018

Zápis z hlasování per rollam Akademického senátu PF JU dne 19. 10. 2018

Zápis z hlasování per rollam Akademického senátu PF JU dne 22. 6. 2018

Zápis ze zasedání Akademického senátu PF JU dne 19. 6. 2018

Zápis ze zasedání Akademického senátu PF JU dne 5. 6. 2018

Zápis ze zasedání Akademického senátu PF JU dne 20. 2. 2018

Zápis z hlasování per rollam Akademického senátu PF JU dne 8. 12. 2017

Zápis ze zasedání Akademického senátu PF JU dne 29. 11. 2017

Zápis z hlasování per rollam Akademického senátu PF JU dne 15. 11. 2017

Zápis ze zasedání Akademického senátu PF JU dne 24. 10. 2017

Zápis ze zasedání Akademického senátu PF JU dne 23. 5. 2017

Zápis z hlasování per rollam Akademického senátu PF JU dne 4. 5. 2017

Zápis ze zasedání Akademického senátu PF JU dne 28. 3. 2017

Zápis z hlasování per rollam Akademického senátu PF JU dne 6. 2. 2017

Zápis ze zasedání Akademického senátu PF JU dne 3. 1. 2017

Zápis ze zasedání Akademického senátu PF JU dne 1. 12. 2016

 

Dokumenty k zasedáním Akademického senátu PF JU (přístupné po přihlášení)

 

Volební řád AS PF JU (.pdf)

Jednací řád AS PF JU (.pdf)

Zápisy ze zasedání AS PF JU z předchozích funkčních období:

12. 10. 2016, 2. 6. 2016, 10. 11. 2015, 10. 6. 2015, 24. 3. 2015, 16. 12. 2014, 2. 12. 2014

30. 9. 2014, 20. 5. 2014, 5. 11. 2013, 23. 4. 2013, 19. 2. 2013, 11. 12. 2012

30. 10. 2012, 22. 5. 2012, 6. 3. 2012, 26. 1. 2012, 14. 12. 2011, 29. 11. 2011, 18. 10. 2011, 10. 5. 2011, 26. 4. 2011, 21. 12. 2010, 7. 12. 2010

13. 10. 2010, 15. 6. 2010, 11. 5. 2010, 30. 3. 2010, 24. 11. 2009, 12. 5. 2009, 7. 4. 2009, 2. 12. 2008

21. 10. 2008, 7. 10. 2008, 28. 4. 2008, 7. 4. 2008, 6. 12. 2007, 6. 11. 2007, 15. 5. 2007, 2. 5. 2007, 10. 4. 2007, 23. 1. 2007, 12. 12. 2006

10. 10. 2006, 16. 5. 2006, 25. 4. 2006, 21. 3. 2006, 21. 2. 2006, 15. 11. 2005, 3. 5. 2005, 1. 3. 2005, 7. 12. 2004

19. 10. 2004   11. 5. 2004   27. 4. 2004   22. 3. 2004   17. 2. 2004   4. 11. 2003   24. 6. 2003   15. 4. 2003   25. 2. 2003   3. 12. 2002   12. 11. 2002   30. 4. 2002   26. 2. 2002   6. 11. 2001   7. 5. 2001   24. 4. 2001   30. 1. 2001