Inaugurace děkanky PF JU

Slavnostní inaugurace děkanky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity proběhla v obřadní síni zámku v Hluboké nad Vltavou

Obřadní síň zámku v Hluboké nad Vltavou vytvořila v úterý 21. června 2022 důstojnou kulisu pro inauguraci děkanky Pedagogické fakulty JU doc. RNDr. Heleny Koldové, Ph.D., která tak zahajuje své druhé funkční období 2022–2026. Jmenovací dekret jí předal rektor Jihočeské univerzity prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.

Pro doc. RNDr. Helenu Koldovou, Ph.D. tím začíná druhé funkční období ve funkci děkanky, neboť poprvé byla do této funkce zvolena v roce 2018. Shodou okolností na této fakultě vystudovala Helena Koldová učitelství matematiky a fyziky, doktorské studium poté dokončila na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, docentkou byla jmenována na olomoucké Pedagogické fakultě Univerzity Palackého. Od roku 2000 působí na Katedře matematiky Pedagogické fakulty JU. V letech 2014–2018 byla na této fakultě proděkankou pro studium, čtyři období zde plnila úkoly členky Akademického senátu PF JU, z toho třikrát vykonávala funkci jeho předsedkyně. Odborně se docentka Koldová zaměřuje na didaktiku matematiky, je uznávanou autorkou řad učebnic pro základní školy a víceletá gymnázia. Jako spoluautorka řady učebnic matematiky pro 2. stupeň ZŠ získala (s příjmením Binterová) v roce 2006 stříbrnou medaili v soutěži Best European Schoolbook na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Sada učebnic matematiky pro střední školy od nakladatelství Fraus byla jako jediná z České republiky nominována na prestižní cenu BELMA AWARD 2019, kde se dostala do užší nominace. Spektrum odborných aktivit a popularizačních činností docentky Koldové je velmi široké – spolupracuje na tvorbě kurikulárních dokumentů v oblasti matematiky a její aplikace, je autorkou řady monografií, vědeckých článků a popularizačních textů. Je rovněž iniciátorkou a garantkou nové vize a zároveň koncepce Učitel Pro Futuro, která představuje zásadní inovaci v přípravě budoucích učitelů na českobudějovické Pedagogické fakultě. Docentka Koldová v současné době zastává i funkci předsedkyně Asociace děkanů pedagogických fakult České republiky.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.