Skip to main content

Již počtvrté byli vyhlášeni laureáti Ceny Miroslava Papáčka

Dvě významné akce v jeden den zažila naše fakulta v pátek 14. června 2024. V úvodní části konference Pro Futuro 6 byly počtvrté předány Ceny Miroslava Papáčka. Ty se udělují za mimořádný společenský přínos akademického pracovníka Pedagogické fakulty a za mimořádný společenský přínos studenta Pedagogické fakulty. Mohou být uděleny za mimořádný výkon, vytvořený v souvisejících vědeckých disciplínách, který byl publikován nebo uskutečněn v daném kalendářním roce.


Ceny Miroslava Papáčka za rok 2023 byly uděleny těmto osobnostem:

 

prof. PhDr. Miloši Zelenkovi, DrSc.,
který získal cenu za dlouholetou vynikající vědeckou práci v literární vědě a komparatistice.

prof. PhDr. Miloš  Zelenka, DrSc.

Miloš Zelenka je výraznou osobností naší fakulty. Odborně se zabývá literární vědou, komparatistikou, dějinami slavistiky nebo kulturními dějinami. Z hlediska společenské relevance je rovněž vhodné podotknout, že jako bohemista a slavista se dlouhodobě věnuje i podpoře výuky češtiny v zahraničí. Právě v tom lze spatřovat mimořádný společenský přínos prof. Zelenky jako akademického pracovníka naší fakulty, neboť velmi výrazně přesahuje rámec fakulty a je skutečně špičkovým odborníkem s vysokým mezinárodním renomé.

Miloš Zelenka je mimo jiné autorem monografických publikací a editorem sborníků. Do roku 2023 publikoval cca 120 studií v zahraničních časopisech a sbornících (Japonsko, Francie, Itálie, Německo, Polsko, Slovinsko,

Rusko, Rakousko ad.) a okolo 250 studií v domácích časopisech a sbornících. Jeho práce má široký mezinárodní ohlas. je také členem řady národních a mezinárodních odborných společností a úspěšným řešitelem evropských projektů. Často je zvaným přednášejícím na světových kongresech slavistů.

Aktuálně se prof. Zelenka podílí na rozvoji spolupráce mezi naší fakultou a vysokoškolskými institucemi v Černé Hoře (University of Montenegro/Univerzitet Crne Gore a samostatná Fakultet za crnogorski jezik i književnost). Zde se etabluje projekt dlouhodobé spolupráce, při níž budou studenti KSJL PF JU vyjíždět do Černé Hory a vyučovat tam češtinu jako cizí jazyk.

Odkazy na publikaci, výkon či počin, které dokládají relevantnost nominace:
Zelenka, M. (2023). Paul Van Tieghem et son contexte tchèque (Sur les rapports des littératures comparées française et tchèque dans ['entre-deux-guerres). Revue de littérature comparée, 97, 2023, č. 1, 47–62. ISSN 0035-1466.

 

Mgr. Josefu Lorencovi, Dr.,
který získal cenu za realizace haptických modelů ve veřejném prostoru a umisťování artefaktů ve významných kulturních památkách.

Mgr. Josef Lorenc, Dr.

Od počátku osmdesátých let se Mgr. Josef Lorenc, Dr. aktivně účastní výstav doma i v zahraničí, kde jsou jeho práce zastoupeny v mnoha sbírkách. Specializuje se na design užité keramiky, realizace v architektuře, volnou keramickou plastiku a reliéf, medailérství a příležitostně i sklářskou tvorbu.

Dr. Lorenc se také věnuje tvorbě haptických modelů s regionální i celostátní působností, které slouží vzdělávacím účelům. Tyto modely přibližují hmotné kulturní památky nejen slabozrakým a nevidomým lidem, ale i dalším návštěvníkům, především dětem a seniorům. Od roku 2016 vede Dr. Lorenc spolu s Mgr. Zuzanou Duchkovou, Ph.D., projekt KVV PF JU „Haptické modely architektonických prvků a maleb pro osoby se zdravotním postižením“, v rámci kterého vznikají tyto modely jako součást kvalifikačních prací.

Projekt a práce Dr. Lorence jsou často zmiňovány v médiích, což přispívá k popularizaci tvůrčího oboru zajišťovaného Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity.

 

Bc. Barboře Hollé,
která získala cenu za podporu angažovanosti studentů a rozvoje akademické kultury PF JU.

Bc. Barbora Hollá

Barbora Hollá dosahuje během svého studia na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vynikajících výsledků a je oporou při různých akcích katedry. Aktivně se účastní mezinárodních projektů a pravidelně přednáší na studentských vědeckých konferencích v češtině i němčině. Ve spolupráci s Mgr. Janou Kusovou, Ph.D., přednesla příspěvek na mezinárodní vědecké konferenci, kde byla její práce odborným publikem velmi pozitivně hodnocena.

Jako členka studentského týmu se podílí na projektu „Kritická místa přípravy učitelů cizích jazyků“ (053/2022/S), který se zabývá výzkumem vícejazyčnosti a specifickými problémy bilingvních studentů připravujících se na profesi učitele cizích jazyků. Aktuálně se připravuje na další vědeckou konferenci, kde spolu s Mgr. Janou Kusovou, Ph.D., představí výsledky tohoto výzkumu.

Bc. Hollá nejenže studuje s excelentními výsledky, ale je také velmi aktivní mimo fakultu, například pracuje v Goethe Centru Jihočeské univerzity. Její přístup ke studiu a dalším činnostem je velmi zodpovědný, a její sociální kompetence jsou vysoce oceňovány.

Odkazy na publikaci, výkon či počin, které dokládají relevantnost nominace:
Hollá, B., Knížová, P. (2020). Der Eiserne Vorhang und die damalige Tschechoslowakei – das Leben an der Grenze. Příspěvek na mezinárodní online studentské konferenci „Cross-cultural-Conference Ludwigsburg/České Budějovice“, 4. 12. 2020, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Kusová, J., Hollá, B. (2022). Die deagentive Konstruktion gelten + zu-Infinitiv. Zu ihren formalen, lexikalischen und funktionalen. Příspěvek na mezinárodní konferenci „Form und Funktion“, Ostrava, 18.–20. 5. 2022, pořadatel: Svaz germanistů ČR a Ostravská univerzita v Ostravě.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies