• Úvod
  • Fakulta
  • Aktuálně
  • Moderní technologie, virtuální realita a výuka dějin dvacátého století

Moderní technologie, virtuální realita a výuka dějin dvacátého století

O potřebě zvýšit efektivitu a atraktivitu výuky dějin 20. století není potřeba příliš diskutovat. Známý je nedostatek zajímavých učebních pomůcek pro žáky a zároveň i kvalitních didaktických materiálů a metodik pro učitele. Navíc se ocitáme v době, kdy se bez online prostředí a moderních technologií neobejdeme ani ve výuce. Nad propojením všech těchto aspektů se zamyslel tým archeologů, historiků, psychologů, pedagogů i IT specialistů pod vedením Mgr. Lukáše Holaty, Ph.D. z Jihočeské univerzity a v rámci projektu Technologické agentury České republiky (TAČR) Vytvoření modelu „gulagu“ ve virtuální a rozšířené realitě jako nástroje pro zvyšování efektivity výuky dějin 20. století zrealizoval efektivní vzdělávací nástroj založený na principu herní simulace ve virtuální realitě.

Více informací o projektu si přečtěte zde:

 

Název: Jihočeská univerzita představuje vzdělávací nástroj ve virtuální realitě umožňující žákům základních a středních škol lépe pochopit fungování totalitních systémů

Úvod: Výuka dějin, událostí a fenoménů 20. století je na základních i středních školách dlouhodobě podceňována; charakteristický je nedostatek zajímavých učebních pomůcek pro žáky i kvalitních didaktických materiálů a metodik pro učitele, což se negativně odráží ve znalostech i hodnotových postojích mladé generace. Právě na tuto skutečnost reagoval aplikovaný výzkum realizovaný při Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích ve spolupráci se spolkem Gulag.cz; projekt byl financován státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA. Jeho ambicí tak bylo zvýšit efektivitu a atraktivitu výuky. V širším mezioborovém týmu pod vedením dr. Lukáše Holaty vznikl unikátní vzdělávací nástroj ve virtuální realitě (VR) „Vězněm v Gulagu“. Jak název napovídá, umožňuje žákům bezprostřední náhled na represivní aparát stalinského režimu, zároveň však i zprostředkovává obecné fungování totalitních systémů. Na tříletém vývoji nástroje se interně i externě podíleli specialisté z mnoha různých oborů - od archeologie, historie, přes pedagogiku, psychologii či politologii, k IT, počítačové grafice, game a level designu, a dokonce i herectví.

Popis nástroje: Nástroj využívá principu herní simulace a tzv. pohlcujícího prostředí (skutečný pocit přítomnosti v alternativním, virtuální světě). Brýle pro VR tak každého uživatele „přenesou“ na cca 15 minut do autentického a funkčního tábora Gulagu na Sibiři, který jsme vystavěli na podkladě archeologického a historického výzkumu. Nebude přitom pouhým pozorovatelem; stane se jedním z mnoha bezejmenných vězňů a zažije vybrané situace každodenního života v táboře, čímž získá konkrétní zkušenost a silný prožitek represivní moci. Zakusí pozdní večer ve vězeňském baráku, ranní nástup či práci v tajze - sám přitom bude pracovat, dozorci i spoluvězni na uživatele budou reagovat dle jeho chování a rozhodování.

Jednotlivé scény z tábora Gulagu byly velmi pečlivě vybrány. Jsou zcela věrohodné, vzniklé na podkladě robustní evidence, zároveň nebudou uživatele nijak traumatizovat - k tomu nám velmi pomohlo testování nástroje na partnerských školách. Současně však scény z každodenního života demonstrují konkrétní principy a obecné mechanismy fungování totalitních režimů (např. manipulace a ovládnutí mas, nástroje udržení moci včetně teroru, restrikcí a totální kontroly společnosti, plánované hospodářství, „zacházení s pravdou“ či dopady na společnost atd.).

Aby byla aplikace opravdu dobře srozumitelná pro každého, vytvořili jsme průvodce - abstraktního vězně, jehož hlas uživateli vždy objasní kontext každé prožité situace a zároveň i přiblíží pocity a zkušenosti tehdejších obětí represivního systému.

Inovace: Inovativnost nástroje spočívá v tom, že využívá výsledků archeologického a historického výzkumu k pedagogickým účelům. Nejenom že žáci poznají realitu pracovně-nápravních táborů, vytvořené situace jim názorně demonstrují velice abstraktní a zároveň složitou problematiku, jako jsou totalitní systémy a jejich fungování. Poznatky humanitního výzkumu jsou pak účinně implementovány s využitím moderních nástrojů a technologií. VR je stále častěji využíváno ve vzdělávání, mimo jiné i jako prostředek „zážitkového učení“, které významně napomáhá s pochopením složitější problematiky.

V celosvětovém měřítku dosud neexistuje obdobná vzdělávací pomůcka, která by takovým způsobem kombinovala věrohodnost získanou výzkumem se silným prožitkem jako prostředkem edukace.

Užití nástroje: Vzhledem k významu tématu a unikátnosti vzdělávacího nástroje se snažíme zajistit širokou dostupnost pro učitele a žáky na základních a středních školách. Všechny podklady a doplňující informace budou k dispozici na webových stránkách. K nástroji v tomto roce vznikne kniha, která, mimo jiné, poskytne učitelům i podrobný manuál ¨ k tomu, jak nástroj užívat. Od května 2023 bude vzdělávací nástroj prezentován v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích.

Výukový model bude volně k dispozici školám tak, aby v rámci výuky bylo možné 1) zvýšit povědomí mladé generace o významu slov „demokracie“, „svoboda“, či „lidská práva“, 2) přispět ke kultivaci kritického myšlení či rozvoji analytických schopností, což považujeme za zásadní zvlášť v současné době masivního šíření dezinformací a zvyšující se podpoře populistických či extremistických stran a hnutí nejen v ČR. 3) Zároveň věříme, že tento projekt bude sloužit jako názorná ukázka, jak lze humanitní výzkum a moderní technologie využít k inovaci vzdělávání a zvýšení zájmu studentů o učební materiál.

 

Pro další informace kontaktujte, prosím, hlavního řešitele, dr. Lukáše Holatu na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., či zástupce pedagogů, dr. Miroslava Procházku na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. ¨ Dne 17. května pořádáme prvotní pracovní workshop pro učitele v Českých Budějovicích, kde představíme všechny detaily, včetně ukázky nástroje ve VR.

Náhled scény večerního tábora u výdeje jídla (autor: Josef Brošta)

Testování vzdělávacího nástroje na ZŠ Nová (České Budějovice) v prosinci 2022 (publikováno se souhlasem žáků, foto: Lukáš Holata)

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem nového akademického roku jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.