Noví laureáti Ceny Miroslava Papáčka

Ceny Miroslava Papáčka byly uděleny podruhé

V rámci slavnostní porady vedoucích kateder, která se uskutečnila v úterý 21. června v obřadní síni zámku v Hluboké nad Vltavou, byly předány Ceny Miroslava Papáčka za rok 2021. Všem oceněným gratulujeme a přejeme další úspěchy v jejich vědecké a pedagogické práci!

 


Rádi se s vámi podělíme o zajímavé medailonky oceněných osobností.

 

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
získala cenu za dlouholetou vynikající vědeckou práci v didaktice matematiky

Vědecká aktivita doc. Hošpesové je dlouhodobě na vysoké úrovni. Věnuje se didaktice matematiky 1. st. ZŠ a je považována za jednu z nejvýraznějších českých osobností v tomto oboru. Významně ovlivňuje rozvoj didaktiky primární matematiky v národním i mezinárodním měřítku. Je autorka celé řady monografií a článků uvedených v časopisech indexovaných v uznávaných databázích (SCOPUS, WoS), je též autorkou učebnic určených pro 1. stupeň ZŠ. Podílela se na řešení řady vědeckých projektů zaměřených na matematické vzdělávání.

V r. 2021 publikovala dva výstupy v časopisech zařazených do nejvyššího quartilu Q1 v daném oboru.

Novotná, J., Gosztonyi, K., Hošpesová, A. et al. Mathematics teacher education in the Czech Republic and Hungary: commonalities and differences. ZDM Mathematics Education 53, 1541–1553 (2021). https://doi.org/10.1007/s11858-021-01278-7

Hošpesová, A.; Novotná, J.; Vondrová, N.; Moraová, H.; Tichá, M. (2021). From Teacher of Nations to Teacher of Mathematics. Mathematics, 9(14), 1583. https://doi.org/10.3390/math9141583

 

doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D.
získal cenu za dlouholetou badatelskou práci v oblasti barokní hudby.

Středem jeho odborného zájmu je polyfonní tvorba českých skladatelů 14. – 16. století, katalogizace repertoáru, dobový hudební život a hudební teorie, hlavním cílem jsou pak edice významných děl. Publikuje doma i v zahraničí. Od roku 1997 připravil v rámci projektu „Hudební památky minulosti v jižních Čechách“ řadu rozsáhlejších edic významných hudebních a hudebně teoretických památek z regionu. V rámci domácího muzikologického výzkumu neexistuje srovnatelná edice rekonstrukcí neúplně dochovaných osmihlasých skladeb z českých pramenů z přelomu 16. a 17. století. V roce 2021 byla publikována další jedinečná práce.

Petr DANĚK a Martin HORYNA: Dvojsborová moteta rudofinské Prahy. Antologie osmihlasých motet z českých rukopisů a tisků I. / The Double-Choir Motets of Rudolphine Prague. An Anthology of Eight-Voice Motets from Bohemian Manuscripts and Prints I. [Clavis Monumentorum Musicorum Regni Bohemiae, A VI], Praha: KLP 2020, XVI+144 s. ISBN 978-80-87773-73-4.

Publikace mimořádně rozšiřuje možnosti poznání pozoruhodné, ale velmi fragmentárně dochované etapy v dějinách české hudby přelomu 16. a 17. století. Zejména se jedná o hudební odkaz významného pražského literáta a skladatele Jiřího Karolida z Karlšperka (1569-1612). Doc. Horyna rekonstruoval a edičně zpracoval všechny nekompletně dochované skladby této antologie.

Doc. Horyna starou hudbu provozuje i aktivně. Je vedoucím vokálního souboru Dyškanti zaměřeného na českou polyfonii 15. – 17. století.

 

Mgr. et Mgr. Ivana Mašková, Ph.D.
získala cenu za vynikající výsledky v oblasti vědy.

Mgr. Mašková, PhD. dosáhla v rámci řešení disertačního projektu výborných výzkumných výsledků. V r. 2021 byly její výsledky oceněny i na doktorandské konferenci JU v sekci sociálních věd a zároveň byly publikovány dvě z jejich prací v prestižních časopisech (Teaching and Teacher Education, Psychological reports). Dr. Mašková se podílí na vědecké činnosti katedry psychologie i zapojením do projektu Erasmus+, rozvíjením spolupráce s kolegy na univerzitách v Pasově, Birminghamu a Glasgow.

Q1: Mašková, I., Mägdefrau, J., & Nohavová, A. (2022). Work-related Coping Behaviour and Experience Patterns, Career Choice Motivation, and Motivational Regulation of First-Year Teacher Education Students – Evidence from Germany and the Czech Republic. Teaching and Teacher Education, 109, 103560. https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103560

Q2: Mašková, I., & Kučera, D. (2021). Performance, Achievement, and Success in Psychological Research: Towards a More Transparent Use of the Still Ambiguous Terminology. Psychological Reports. https://doi.org/10.1177/0033294121996000

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.