• Úvod
  • Fakulta
  • Aktuálně
  • Oslavy pětasedmdesáti let naší fakulty vyvrcholily slavnostní vědeckou radou a velkým koncertem

Oslavy pětasedmdesáti let naší fakulty vyvrcholily slavnostní vědeckou radou a velkým koncertem

Reprezentativní prostory českobudějovické radnice vytvořily ve čtvrtek 19. října 2023 důstojnou kulisu pro konání slavnostní vědecké rady Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, která se tentokrát konala u příležitosti oslav 75. výročí založení fakulty. Této významné akce se zúčastnili akademičtí funkcionáři všech fakult Jihočeské univerzity a některých pedagogických fakult České republiky. Důležité mezníky v historii školy, ale i vize ve vzdělávání a výchově budoucích učitelů představila ve svém vystoupení děkanka doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. O širších kontextech a souvislostech ve vývoji jihočeského vysokého školství poté hovořil rektor Jihočeské univerzity prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.

Důležitou součástí programu vědecké rady se stalo ocenění osobností, jejichž aktivity byly či stále jsou významným způsobem spojeny s rozvojem fakulty.

Za dlouholetou spolupráci a význačný podíl na vědecké práci, zkvalitňování přípravy učitelů a rozvoj fakulty byli oceněni:
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.
prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

Za dlouholetou práci na utváření profilu fakulty a rozvoj studijních programů získali ocenění:
doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.
doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.
doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc.
Mgr. Eva Svobodová
doc. František Hudeček, CSc.
doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc.
PhDr. Helena Pavličíková, CSc.
Dana Pouzarová
Olga Janásová

Za spolupráci při naplňování vizí Pedagogické fakulty JU s edukační sférou a regionem převzali ocenění:
Mgr. Pavel Klíma
Mgr. Jana Rychlíková
RNDr. Jan Zahradník

Další ceremoniální částí programu slavnostní vědecké rady bylo předání Ceny Miroslava Papáčka. Ta se uděluje za mimořádný společenský přínos akademického pracovníka Pedagogické fakulty a za mimořádný společenský přínos studenta Pedagogické fakulty. Může být udělena za mimořádný výkon, vytvořený v souvisejících vědeckých disciplínách, který byl publikován nebo uskutečněn v daném kalendářním roce.

V tomto roce Cenu Miroslava Papáčka převzali:

doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.
za dlouholetý mimořádný společenský přínos z hlediska zavádění a podpory reformy výuky informatiky na českých školách,

prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.
za dlouholetou vynikající vědeckou práci v geometrii a didaktice matematiky,

Simona Vorlíčková
za podporu angažovanosti studentů a rozvoje akademické kultury PF JU.

Na závěr slavnostního programu vystoupili ukrajinští a romští žáci Základní školy Nová v Českých Budějovicích. Slova z jejich závěrečné písně se mohou stát poselstvím Pedagogické fakultě JU do dalších let: Příběh nekončí, my jedeme dál!

 

Večerním koncertem v českobudějovickém divadle pak celý slavnostní den vyvrcholil. Zajímavým nápadem bylo oslovení bývalých absolventů fakulty, kteří v současné době působí jako sbormistři pěveckých a hudebních sborů. Ke skvělým hudebním zážitkům tak přispěla jak českokrumlovská Medvíďata, tak absolventský pěvecký sbor Pramendík z Gymnázia J. V. Jirsíka, i klarinetové kvarteto z Prachatic a v neposlední řadě ženský pěvecký sbor Vox novus.

Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích přejeme do dalších let jenom vše dobré!

 

Naše paní děkanka obdržela od jednoho z oceněných, pana docenta Jiřího Jošta, dopis, který zveřejňujeme.
Věříme, že i vás potěší svým posláním!

Dopis od doc. Jiřího Jošta (.pdf)

 

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.