• Úvod
 • Fakulta
 • Aktuálně
 • Sdružení kateder psychologie České republiky povede doc. PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.

Sdružení kateder psychologie České republiky povede doc. PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.

Všechny katedry psychologie, které v České republice zajišťují bakalářský nebo magisterský studijní program Psychologie s českou akreditací, se sešly 7. listopadu 2023 v Ostravě, aby podepsaly společné Memorandum o spolupráci, na jehož základě bylo založeno Sdružení kateder psychologie České republiky (SKP CR). Cílem nově vzniklého subjektu je posilovat spolupráci a přátelské vztahy mezi jednotlivými katedrami a univerzitami, zvyšovat kvalitu psychologického vzdělávání, sdílet zkušenosti a dobrou praxi a podporovat zájmy studentů a studentek psychologie a psychologické komunity v České republice.

Jak dále uvádí tisková zpráva, je aktuálním zájmem SKP ČR spolupráce jejích členů ve třech základních oblastech: V oblasti vzdělávání sdružení spolupracuje při plánování a realizaci společných přednášek pro studenty, hostování akademiků a při organizaci akcí, například Mezinárodních studentských psychologických dnů. V oblasti vztahů v odborné psychologické komunitě sdružení posiluje spolupráci s dalšími organizacemi, například s Českomoravskou psychologickou společností nebo Asociací studentů psychologie Psychočas, a podílí se na realizaci společných aktivit (např. sympozia nových docentů a profesorů psychologie). V oblasti aktivit, které jsou spojené s širším rámcem fungování psychologické profese, pak sdružení vede dialog s klíčovými subjekty a institucemi, které se podílejí na formulování dokumentů a závazných pravidel – zejména v souvislosti s kvalifikací psychologů (např. kurz Psycholog ve zdravotnictví, resp. zákon č. 96/2004 Sb.), změnou zákona o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.) a návrhem legislativní úpravy vztahující se k psychologickým a psychoterapeutickým službám.

Předsedou nové vzniklého Sdružení byl na funkční období 2023–2024 zvolen doc. PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. z naší fakulty! Blahopřejeme!

Členové SKP ČR:

 1. Katedra psychologie a věd o životě Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy
 2. Katedra psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
 3. Katedra psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity
 4. Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 5. Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 6. Katedra psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích
 7. Katedra psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
 8. Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.
 9. Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
 10. School of Psychology, University of New York in Prague

Více informací na: www.skpcr.cz

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.