Mezinárodní rada

Mezinárodní rada Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (MR PF JU) je nezávislým poradním a evaluačním orgánem děkanky fakulty. Děkanka PF JU jmenuje členy Mezinárodní rady PF JU na období pěti let. MR PF JU je tvořena minimálně pěti členy, kteří patří k respektovaným mezinárodním odborníkům z oblasti vědy, výzkumu a inovací, zasedá minimálně jedenkrát za dva roky.

Mezinárodní rada PF JU se zabývá koncepčními otázkami rozvoje fakulty a zvyšování kvality její vzdělávací činnosti. Posuzuje vědeckou a pedagogickou práci fakulty, její strategické směrování a kvalitu výstupů v mezinárodní perspektivě, popř. poskytuje doporučení a náměty ke zvýšení kvality činnosti fakulty. Hodnotí a doporučuje implementaci rozvojových strategií v kontextu vize PF JU.

Členové MR PF JU byli jmenováni děkankou fakulty s účinností od 1. 9. 2023.

Seznam členů:

Prof. Dr. MARTIN LINDNER
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +49 (0)170 2445316
Didaktika biologie, biologie a geografie
Univerzita Martina Luthera Halle-Wittenberg

Prof. RNDr. IVAN KALAŠ, PhD.
https://sluzby.fmph.uniba.sk/ludia/kalas1
Tel.: +421 (2) 602 95 639
Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislavě

Prof. PaedDr. EVA STRANOVSKÁ, PhD.
http://www.kger.ff.ukf.sk/estranovska/
Tel.: +421 (37) 6408 376
Katedra germanistiky
Filozofická fakulta
Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře

Prof. zw. dr hab. BOGUSŁAW ŚLIWERSKI
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +48 42 665 50 85
Subkatedra srovnávací pedagogiky
Fakulta pedagogických věd
Univerzita v Lodži

Doc. Mgr. LENKA SOKOLOVÁ, PhD.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +421 (2) 206 69 842
Ústav aplikované psychologie
Fakulta sociálních a ekonomických věd
Univerzita Komenského v Bratislavě

Doc. PaedDr. JANKA KANÁSOVÁ, PhD.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +421 (37) 6408 328,
Mobil: +421 903 161 468
Katedra tělesné výchovy a sportu
Pedagogická fakulta
Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.