Informace o přijímacím řízení

Co potřebuji vědět pro podání přihlášky?

 1. Přihlášky do akademického roku 2023/2024 lze podávat v termínu od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023 včetně.

  Termín pro úhradu poplatku je shodný s termínem podání přihlášky, tedy do 31. 3. 2023 včetně.

  Podání přihlášky: https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

  Podrobnosti k jejímu podání stanovuje článek 13 opatření o přijímání ke studiu.

 2. Přihláška je pouze elektronická. Případné přílohy dle dalších podmínek pro přijetí uvedených u konkrétních studijních programů a specializací doručí uchazeč poštou nebo osobně na studijní oddělení.
 3. Uchazeč může podat neomezený počet přihlášek ke studiu, ale maximálně 1 přihlášku ke studiu konkrétního zvoleného programu a specializace. Podanou přihlášku není možné převést na jiný studijní program, ani specializaci.
 4. Povinností uchazeče je, aby ve své e-přihlášce uvedl svou kontaktní e-mailovou adresu, na kterou mu tak mohou být zasílány informace o přijímacím řízení. Také doporučujeme uvést kontaktní telefon.
 5. V bakalářském studiu dvouspecializačním zaměřeném na vzdělávání na 2. stupni ZŠ si uchazeč vybírá v libovolné kombinaci právě dvě specializace, viz https://chci-studovat.pf.jcu.cz/bc_2.php
 6. V bakalářském studiu sdruženém zaměřeném na vzdělávání na SŠ si uchazeč vybírá libovolnou kombinaci (maior-minor) studijních programů Tělesná výchova, Hudební výchova a Základy společenských věd, s výjimkou Hudební výchovy jsou možné také kombinace s Dějepisem. Ve všech těchto případech podává uchazeč přihlášku na Pedagogické fakultě a bude studentem Pedagogické fakulty.
  Dále je možná kombinace Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (na Pedagogické fakultě) a Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (na Filozofické fakultě), zde uchazeč podává přihlášku a bude studentem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Dále je možná kombinace Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (na Pedagogické fakultě) a Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (na Filozofické fakultě), zde uchazeč podává přihlášku a bude studentem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Vše na https://chci-studovat.pf.jcu.cz/bc_2.php
 7. Kompletní informace o přijímání ke studiu na PF JU se zahájením výuky v akademickém roce 2023/2024 naleznete zde: https://www.pf.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/prijimaci-rizeni

Kdy se budou konat přijímací zkoušky?

 1. Termín přijímacích zkoušek se stanovuje na 27. 5. 2023 – 11. 6. 2023. Podrobnosti k přijímací zkoušce stanovuje článek 15 opatření o přijímání ke studiu. Podrobnosti k ověřování podmínek pro přijetí mimo přijímací zkoušku stanovuje článek 16 opatření o přijímání ke studiu.
 2. Pozvánku s konkrétními termíny přijímací zkoušky (pokud se koná) obdrží uchazeč do konce dubna 2023 na e-mail, který uvedl v elektronické přihlášce.
 3. Doporučujeme uchazečům, aby se pečlivě seznámili s dalšími podmínkami pro přijetí uvedenými u jednotlivých studijních programů/specializací.

Co můžu studovat po dosažení středního vzdělání s maturitou?

Informace o programech určených absolventům středních škol naleznete na https://chci-studovat.pf.jcu.cz/

Co můžu studovat po dosažení bakalářského nebo jiného vysokoškolského stupně vzdělání?

Informace o programech určených absolventům bakalářského studia naleznete na https://chci-studovat.pf.jcu.cz/

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.