Učitelství pro 1. stupeň základních škol

  • Fakulta: Pedagogická
  • Typ studia: magisterský
  • Doba studia: 5 roků
  • Jazyk výuky: čeština
  • Forma studia: prezenční
  • Kód programu: M0113P300001

Popis programu

Magisterský studijní program poskytuje vysokoškolské vzdělání budoucím učitelům 1. stupně základních škol. Těžištěm přípravy jsou disciplíny pedagogicko-psychologické, naukové, expresivně-kreativní a dále oborové didaktiky. Integrální součástí studia jsou různé formy pedagogických praxí.

Profil absolventa

Naučíte se:
    Absolventi jsou vybaveni teoretickým základem učiva 1. stupně i znalostmi jeho didaktického zpracování. Jsou schopni plánovat, realizovat i reflektovat výuku tak, aby dosahovala cílů, které si stanovili. Prostřednictvím různých forem praxí se naučili vytvořit příznivé psychosociální prostředí pro učení žáků s ohledem na jejich individuální potřeby.
Uplatníte se například jako:
  • učitel 1. stupně základní školy.

Přijímací řízení

Obecnou podmínkou pro přijetí ke studiu v tomto magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, další podmínky pro přijetí jsou specifikovány Vyhláškou o přijímacím řízení pro příslušný akademický rok. Odkaz na aktuální vyhlášku najdete spolu s dalšími podmínkami pro přijetí a všemi ostatními informacemi k přijímacímu řízení v průvodci Chci studovat na „pedáku“.

Něco navíc

  • Studijní program je pětiletý, nedělený. Absolvent magisterského studia se může ucházet o navazující studium v doktorských studijních programech, např. Pedagogika, Sociální pedagogika, Pedagogická psychologie.

Kontakt

doc. PhDr. Miluše Vítečková Ph.D.

Tel.: 389033231

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.