Tělesná výchova a sport

 • Fakulta: Pedagogická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B1014P280002

Popis programu

Cílem tříletého bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky pro sportovní edukaci talentovaných jedinců všech věkových kategorií ve vybraných sportovních odvětvích, ale i pro sportovní výchovu běžné populace v jejich volnočasových pohybových aktivitách. Studijní program je současně prvním stupněm jednooborového studia zaměřeného na tělesnou výchovu a sport.

Profil absolventa

Naučíte se:
  Absolvent bakalářského studijního programu ovládá potřebné teoretické a praktické vědomosti a dovednosti ze základních tematických okruhů vzdělávací oblasti Tělesná výchova a sport, Kinantropologie.
  Absolvent prokazuje znalosti:
  - tělovýchovných disciplín, zejména kinantropologie, antropomotoriky, pedagogiky sportu, biomechaniky a základů výživy ve sportu,
  - znalosti biomedicínských disciplín ve vztahu k tělesné výchově a sportu,
  - základní principy managementu, ekonomie a marketingu ve sportovním prostředí klubů, organizací,
  - kvantitativních, kvalitativních metod,
  - prokazuje porozumění významu tělesné výchovy a sportu pro jedince i společnost, zdraví, tělesné zdatnosti, regenerace ve sportu, sociální inkluze, rozvoje lidských zdrojů ve sportu.
  Absolvent umí:
  - demonstrovat dovednosti a činnosti v základních sportech a pohybových aktivitách,
  - plánovat, realizovat a hodnotit učební, tréninkové a kondiční programy a činnosti, a to s ohledem na možnosti a limity cílových skupin osob,
  - průběžně hodnotit úspěšnost a výkonnost svěřených subjektů ve sportovních a pohybových činnostech,
  - aplikovat základní principy managementu a marketingu v tvorbě, organizaci a řízení programů, projektů a akcí.
  Absolvent bakalářského programu Tělesná výchova a sport je dobře připraven na navazující magisterské studium studijního programu Tělesná výchova a sport.
Uplatníte se například jako:
 • Absolventi se uplatňují jako trenéři, instruktoři, animátoři pohybových aktivit, jako pracovníci v občanských sdruženích, kulturních a rekreačních centrech volného času. Uplatňují se také na úrovni nižšího managementu v soukromé sféře zejména v oblasti fitness, wellness, sportovního managementu..

Přijímací řízení

Obecnou podmínkou pro přijetí ke studiu v tomto bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, další podmínky k přijetí ve studiu jsou specifikovány opatřením děkana o přijímacím řízení pro příslušný akademický rok. Odkaz na aktuální opatření a přehledně zpracované podmínky přijetí najdete v průvodci k přijímacímu řízení Chci studovat na „pedáku“.

Něco navíc

 • Propojení s tvůrčí činností vysoké školy je u bakalářského programu Tělesná výchova a sport realizován jednak zapojováním studentů v roli asistentů do řešení výzkumných projektů řešených na katedře (projekty zaměřené na laboratorní testování v rámci laboratoře zátěžové diagnostiky a laboratoře diagnosticko-edukační laboratoře prevence nadváhy a obezity, interní výzkum apod.), a to ve formě pomocné vědecké práce (např. dobrovolné či stipendijní) a dále zapojováním do specifického výzkumu financovaného prostřednictvím Grantové agentury JU.

Kontakt

PaedDr. Gustav Bago Ph.D.

Tel.: 389033182

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.