Učitelství odborných předmětů

Specializace: Učitelství odborných ekonomických předmětů

 • Fakulta: Pedagogická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: kombinovaná
 • Kód programu: N0114P300001

Popis programu

Profesní studijní program Učitelství odborných předmětů je určen pro absolventy magisterských studijních programů. Vzděláním v programu Učitelství odborných předmětů absolventi získávají odbornou kvalifikaci učitele odborných předmětů zvolené specializace. Specializace Učitelství odborných ekonomických předmětů je určena například pro absolventy magisterského studijního programu Finance a účetnictví, Ekonomika a management či Management regionálního rozvoje ad., kteří nemohou vyučovat ekonomické předměty na středních školách s ekonomickým profilem, protože k tomu nemají odpovídající kvalifikaci. Tu mohou získat právě ve specializaci Učitelství odborných ekonomických předmětů.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • uplatňovat základní znalosti a dovednosti z pedagogických a psychologických disciplín, které jsou potřebné pro výkon učitelské profese,
 • používat dovednosti v IT oblasti, které naplňují současné trendy digitalizace ve vzdělávání,
 • aplikovat základní znalosti a dovednosti z oborů zvolené specializace na současné kurikulum středních škol,
 • uplatňovat didaktické znalosti a dovednosti pro výkon profese učitele,
 • orientovat se nejenom v klíčových, ale i dynamických a kritických místech kurikula zvolené specializace,
 • reflektovat praxe na středních školách (na úrovni pedagogicko psychologické a oborově didaktické) a další typy praxe se středoškolskými žáky.
Uplatníte se například jako:
 • učitel odborných ekonomických předmětů na střední škole (např. obchodní akademie, hotelové školy, integrované střední školy s ekonomickými obory ad.),
 • další možnosti uplatnění absolventa v oblasti školství jsou dány zákonem o pedagogických pracovnících v platném znění.

Něco navíc

 • Poptávka po tomto studijním programu vychází z praxe samotné. Aby absolvent magisterského neučitelského studijního programu mohl vyučovat odborné ekonomické předměty na středních odborných školách, potřebuje získat odpovídají kvalifikaci a tu může získat právě v tomto studijním programu.

Kontakt

doc. Mgr. Alena Nohavová Ph.D.

Tel.: 389033368

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.