Učitelství odborných předmětů

Specializace: Učitelství odborných technických předmětů

 • Fakulta: Pedagogická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: kombinovaná
 • Kód programu: N0114P300001

Popis programu

Profesní studijní program Učitelství odborných předmětů je určen pro absolventy magisterských studijních programů. Vzděláním v programu Učitelství odborných předmětů absolventi získávají odbornou kvalifikaci učitele odborných předmětů zvolené specializace. Specializace Učitelství odborných technických předmětů je určena například pro absolventy magisterského studijního programu Mechatronika, kteří nemohou vyučovat odborné předměty na středních průmyslových školách elektrotechnických či strojních anebo na technických lyceích, protože k tomu nemají odpovídající kvalifikaci. Tu mohou získat právě v této specializaci. V analogické situaci se nacházejí absolventi neučitelských studijních programů Elektrotechnika nebo Strojírenství při působení na středních průmyslových školách atp.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • uplatňovat základní znalosti a dovednosti z pedagogických a psychologických disciplín, které jsou potřebné pro výkon učitelské profese,
 • používat dovednosti v IT oblasti, které naplňují současné trendy digitalizace ve vzdělávání,
 • aplikovat základní znalosti a dovednosti z oborů zvolené specializace na současné kurikulum středních škol,
 • uplatňovat didaktické znalosti a dovednosti pro výkon profese učitele,
 • orientovat se nejenom v klíčových, ale i dynamických a kritických místech kurikula zvolené specializace,
 • reflektovat praxe na středních školách (na úrovni pedagogicko psychologické a oborově didaktické) a další typy praxe se středoškolskými žáky.
Uplatníte se například jako:
 • učitel odborných technických předmětů na střední odborné škole (např. na průmyslových školách, dále na průmyslových školách elektrotechnických či strojních anebo na technických lyceích ad.),
 • další možnosti uplatnění absolventa v oblasti školství jsou dány zákonem o pedagogických pracovnících v platném znění.

Něco navíc

 • Poptávka po tomto studijním programu vychází z praxe samotné. Aby absolvent magisterského neučitelského studijního programu mohl vyučovat odborné technické předměty na středních odborných školách, potřebuje získat odpovídají kvalifikaci a tu může získat právě v tomto studijním programu.

Kontakt

doc. Mgr. Alena Nohavová Ph.D.

Tel.: 389033368

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.