Psychologie

  • Fakulta: Pedagogická
  • Typ studia: navazující
  • Doba studia: 2 roky
  • Jazyk výuky: čeština
  • Forma studia: prezenční
  • Kód programu: N0313A230010

Popis programu

Navazující magisterský studijní program poskytuje plné magisterské vzdělání v souladu s evropským standardem. Cílem studia v tomto programu je připravit absolventy pro výkon profese samostatně působícího psychologa, jejich uplatnění v dílčích oblastech praxe pak dále usměrňují regulace a následné postgraduální vzdělávání v různých resortech.

Vedle teoretických znalostí z klíčových oblastí psychologie a osvojení si profesních dovednost je cílem studia také rozvinout osobnostní předpoklady absolventů pro úspěšné vykonávání pomáhající profese, včetně jejich schopnosti zvládat vysokou profesní zátěž.

Absolvování programu také vybaví absolventy dostatečným přehledem v oboru i jeho metodologii pro případné následné doktorské studium.

Profil absolventa

Naučíte se:
    Program vede ke všeobecné kvalifikaci psycholog, umožnuje samostatnou psychologickou činnost. Studijní obor respektuje kurikulární požadavky evropského certifikátu z psychologie EuroPsy na navazující magisterskou část odborné přípravy, jeho absolventi tak mohou po dokončení postgraduální části přípravy žádat také o evropskou certifikaci. Absolventi budou odborně, osobnostně i metodicky připraveni na samostatné vykonávání profesních činností psychologa, budou rozvíjet svoje diagnostické, komunikační, intervenční kompetence. Budou schopni formulovat cíle v souladu s potřebami klienta, získávat a vyhodnocovat informace v individuálním, skupinovém i organizačním assessmentu, vytvářet služby, postupy či intervence potřebné pro individuální, skupinové klienty či organizace. Budou připraveni na průběžné vyhodnocování svých postupů a komunikaci s klienty i ostatními pomáhajícími profesionály. Budou mít rozvinuté schopnosti práce v profesně homogenních i heterogenních týmech. Specializací uvnitř programu se mohou absolventi více připravit na práci školního psychologa ? mohou si rozšířit poznatky i dovednosti ze speciální pedagogiky a z oblastí metod práce často využívaných školními psychology (např. v práci s dětmi s poruchami chování, při řešení konfliktů a ovlivňování klimatu třídy a školy, při práci s rodinou, se skupinou atd.). Alternativně mohou absolventi volbou povinně volitelných předmětů získat obecnější profesní profil jako přípravu na pozdější specializaci v jiné oblasti psychologie.

Přijímací řízení

Obecnou podmínkou pro přijetí ke studiu v tomto navazujícím magisterském studijním programu je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu Psychologie, další podmínky k přijetí ve studiu jsou specifikovány opatřením děkana o přijímacím řízení pro příslušný akademický rok. Odkaz na aktuální opatření a přehledně zpracované podmínky přijetí najdete v průvodci k přijímacímu řízení Chci studovat na „pedáku“.

Kontakt

Mgr. Jan Hynek Ph.D.

Tel.: 389033202

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.