Příměstský tábor s matematickým zaměřením (jarní prázdniny 2023)

Matematika hravou formou, děti se seznámí s hrou HitHit - Navigačním portálem, procvičí si logické a kombinatorické myšlení, strategické myšlení, prostorovou představivost, početní schopnosti a dovednosti. Součástí tábora jsou i pohybové aktivity a umělecká činnost. Dopolední program bude řešen formou projektové výuky, skupinové výuky, dále budou využity únikové hry, didaktické matematické hry, apod.

Termín: jarní prázdniny (6. - 12. 3. 2023), přihlášení je možné do 12. 2. 2023 (nebo do naplnění kapacity).

Věk dětí: 1. až 6. třída

Počet dětí: 12 - 20

Cena: 3 000,- Kč (podklady pro úhradu kurzu budou zaslány na e-mail uvedený v přihlášce).
Storno podmínky:
V případě zrušení přihlášky ve lhůtě 5 až 9 pracovních dní před zahájením kurzu je účtován storno poplatek ve výši 50 % stanovené úplaty. Při pozdějším zrušení přihlášky je účtován storno poplatek v plné výši. Podáním přihlášky zájemce souhlasí s uvedenými storno podmínkami.

Cena zahrnuje:

  • Hodiny s hravou matematikou, hra Navigační portál
  • Matematické hry
  • Hodina s matematickým odborníkem
  • Teplý oběd, malá svačinka, pitný režim po celý den

DO PŘIHLÁŠKY (odkaz zde: https://czv.jcu.cz/cs/kurzy-pro-verejnost/kurz?id=19330) PROSÍM VŽDY UVÁDĚJTE TELEFONNÍ KONTAKT NA ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE, V POZNÁMCE PŘIHLÁŠKY UVEĎTE, POKUD MÁ DÍTĚ NĚJAKÁ OMEZENÍ (BERE LÉKY), ZDA BUDE PO VÝUCE ODCHÁZET SAMOSTATNĚ - PRVNÍ DEN DÍTĚ PŘINESE TUTO INFORMACI PODEPSANOU OD ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE).

Rámcový časový harmonogram dne:
8:00 příchod dětí
8:15 - 9:45 hravá matematika (děti 1. - 3. třída), hra HitHit - Navigační portál (děti 4. - 6. třída)
9:45 - 10:15 svačina
10:15 - 11:00 hravá matematika, hra HitHit - Navigační portál
11:00 - 11:30 matematické hry
11:30 - 13:00 oběd
13:00 - 14:00 matematické hry
14:00 - 16:00 sportovní či výtvarná činnost
16:00 konec, odchod dětí (prosíme o dodání informace s podpisem rodičů, že dítě může odcházet samostatně).

Matematické hry:
Během obědové pauzy mají děti možnost zahrát si různé zajímavé matematické hry, pomocí kterých si procvičují prostorovou představivost, logiku, strategické myšlení, apod. Např. Ubongo, Barevný kód, Pylos Classik, Slož to, Polydron, Tajný kód, a další.

Hra HitHit - Navigační portál:
https://www.hithit.com/cs/project/11137/probud-v-detech-zajem-o-matematiku-hrou-navigacni-portal
Autor hry - Ladislav Bihari,
Popis hry:
Hra nabízí mnoho zábavy tradiční deskové hry a zároveň poodhalí jednoduchost jedné oblasti matematiky zvané Trigonometrie. Součástí hry je vynález, který je fiktivně datovaný do období Mezopotamie. Jedná se o navigační portál, který hráče zavede mimo sluneční soustavu s cílem objevovat vzdálené hvězdy a planety. Hráči si procvičí dovednosti z oblasti aritmetiky, geometrie i trigonometrie. Hráči pracují s mapou, evidují svoje pozice, označují si objevené území, řeší herní situace, plánují další tahy. Hráči se učí spolupracovat, hledají strategii a objevují.
Přednáška - RNDr. Tomáše Roskovce, Ph.D.

Podrobný plán bude sestaven až na základě věku přihlášených dětí.

Další organizační informace:
Organizátor je oprávněn ke zrušení kurzu v případě, že počet dětí zapsaných do kurzu je menší než minimální počet (12 osob). Účastníkům zapsaným v kurzu se v takovém případě vrací uhrazený poplatek v plné výši.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.