Školení BOZP a PO, školení kyberbezpečnosti

Školení BOZP a PO pro studenty

Základním předpisem, který se týká této problematiky je zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dle § 62 odst. 2) tohoto zákona se na studenta, který vykonává praktickou výuku a praxi, vztahují obecné předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a pracovní podmínky žen (§ 132 až 138 a § 150 zákoníku práce). Z uvedeného vyplývá povinnost absolvování školení BOZP a PO pro studenty. Kurzy jsou dostupné v elearningovém portálu JU na adrese https://elearning.jcu.cz/course/view.php?id=12367

Školení kyberbezpečnosti pro studenty

Opatření R 522 stanovuje povinnost studentů JU absolvovat školení v oblasti kybernetické bezpečnosti. Školení zahrnuje základní znalosti týkající se bezpečného chování v kyberprostoru JU, zejm. jak rozpoznat kybernetické útoky, jak těmto útokům předejít a jak je nahlašovat na IT oddělení fakult nebo na helpdesk JU. Na povinné základní školení navazuje dobrovolný kurz, který zájemcům umožňuje prohloubit a rozšířit získané základní znalosti. Kurzy jsou dostupné v elearningovém portálu JU na adrese https://elearning.jcu.cz/course/view.php?id=11446

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.