Formuláře

Oznámení o změně způsobu podávání žádostí

Dle Opatření děkana č. 7/2017 o studiu v bakalářských a magisterských studijních programech ve znění změn provedených opatřením děkana č. 8/2019 a změn provedených opatřením děkana č. 11/2021, Článku 23 „Další povinnosti studentů“, se podávají studentské žádosti v elektronické podobě prostřednictvím IS STAG. Průběh schvalování žádosti včetně rozhodnutí o žádosti je zaznamenán u dané žádosti v IS STAG. V listinné podobě je založen v osobní složce studenta na studijním oddělení.

Od LS AR 2022/2023, konkrétně od 13. 2. 2023, jsou všechny studentské žádosti na PF JU přijímány pouze elektronicky přes IS STAG.

Z uvedeného plyne, že žádost (viz „Formuláře ke stažení“ (níže na této stránce), „Stipendia“), která je např. napsána ve Wordu, je nutné nahrát do IS STAG včetně potřebných příloh.

Od 13. 2. 2023 nebudou Sekretariáty kateder, Studijní oddělení či Kancelář děkanky přijímat studentské žádosti v listinné podobě.

Formuláře ke stažení

Žádosti

Pro formuláře žádostí platí výše zmíněná pravidla - žádosti jsou od 13. 2. 2023 přijímány pouze elektronicky přes IS STAG.

 1. formulář ŽÁDOSTI - každá žádost musí obsahovat tyto náležitosti:
  • vyplněné záhlaví (informace o žadateli)
  • předmět žádosti
 2. formulář ŽÁDOSTI O ZMĚNU FORMY STUDIA
 3. formulář ŽÁDOSTI O ZMĚNU VZOROVÉHO STUDIJNÍHO PLÁNU
 4. formulář ŽÁDOSTI O ODHLÁŠENÍ Z TERMÍNU SZZ
 5. formulář ŽÁDOSTI O DODATEČNÝ ZÁPIS / ODZÁPIS STUDIJNÍHO PŘEDMĚTU
  • v období mimo zápis či upřesňující zápis stanovený harmonogramem PF JU
 6. formulář ŽÁDOSTI O UZNÁNÍ PŘEDMĚTŮ - tento formulář je dostupný on-line k vyplnění přímo ve STAGu
 7. formulář ŽÁDOSTI O ZMĚNU ZADÁNÍ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE
 8. formulář ŽÁDOSTI O ODLOŽENÍ PLNĚNÍ STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ

Ostatní formuláře

 1. formulář pro doložení zdravotní neschopnosti
 2. zápisový list - pro zápis do akademického roku
 3. formulář změn v zápisovém listě - se používá v případě jakýchkoliv změn oproti informacím, které student uvedl na zápisovém listě při zápisu do akademického roku
  • Student je povinen tyto změny nahlásit do tří dnů své studijní referentce
 4. formulář PROHLÁŠENÍ O ZANECHÁNÍ STUDIA
 5. plná moc

Formuláře pro doktorské studium

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.