Informace pro autory

Na Pedagogické fakultě mohou akademičtí pracovníci vydávat publikace ve čtyřech edičních řadách:

 1. Seria Pedagogica et Psychologica (Cesty k pedagogicko-psychologickému poznání)
 2. Seria Scientia (Cesty k oborovému poznání)
 3. Seria Education (Cesty k výchově a vzdělání) – učebnice, učební texty, učební pomůcky
 4. Seria Disertationes (Cesty rozvoje)

Pravidla ediční činnosti na Pedagogické fakultě:

 1. VR nakladatelství PF JU schvaluje návrhy na vydání všech publikací (monografie, časopisy, sborníky, slovníky, encyklopedie, atd.) i publikací elektronických. Návrh na vydání publikace je nutno podat také v případě, že jde o výstup z projektu GA ČR, SGS (i výstup z projektu podaného v daném roce) a dalších výstupů z projektů, také pokud publikace bude vydána s finanční spoluúčastí či sponzorských darů a rovněž i v případě, že publikace byla stažena z EP a předpokládá se její vydání v roce následujícím.
 2. Žadatelé (autoři) z Pedagogické fakulty JU v ČB podají žádost prostřednictvím NÁVRHOVÉHO LISTU. Vyplněný formulář v elektronické podobě zašle žadatel na oddělení vědy a výzkumu k rukám Gabriely Mikešové (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).
 3. Definice a obsahové zaměření jednotlivých titulů se řídí pravidly Rady pro vědu a výzkum. VR nakladatelství PF JU doporučuje uchazečům o tisk v edici PF JU pečlivé zpracování podkladů pro rozhodování VR. Výběr publikací k tisku bude probíhat na základě předpokládané kvality textu, která bude posuzována z abstraktu knihy, rámcového obsahu a ukázky textu.
 4. Knihy, které nebudou v příslušném roce vybrány do tisku, zůstávají i nadále v pořadníku edičního plánu, pokud autor(ři) zájem o publikování textu neodvolají.
 5. V závislosti na finančních možnostech fakulty bude každý rok uvolněno zhruba 250 tis. Kč do fondu pro tisk publikací v ediční řadě PF JU. O udělení finanční podpory bude žadatel písemně informován předsedou Ediční rady prof. PhDr. M. Zelenkou, DrSc.
 6. V případě udělení této podpory se bude žadatel řídit pokyny Ediční rady včetně respektování Pravidel pro autory.
 7. Žadatelům bude bezplatně k dispozici publikace D. Pokorná – M. Pokorný Základy redakční práce. České Budějovice, nakl. V. Johanus 2010. ISBN 97880-904247-4-6 (k vyzvednutí na Katedře slovanských jazyků a literatur)

Dokumenty:

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.