Symbol PF Disciplinární komise na období 13. 11. 2021 – 12. 11. 2023

akademičtí pracovníci:

doc. PhDr. Martin Schacherl, Ph.D.
katedra slovanských jazyků a literatur PF JU

PhDr. et RNDr. Aleš Nováček, Ph.D.
katedra geografie PF JU

Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D.
katedra biologie PF JU

studenti:

Mgr. Vojtěch Blažek
4. r. IKTV

Bc. Lukáš Lang
1. r. AJsn - SVsn

Blanka Vrtalová
4. r. AJu - NJu