Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

 • Fakulta: Pedagogická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0114A300106

Popis programu

Bakalářský studijní program Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy je akreditován jako prezenční studium, které je realizováno vždy v kombinaci s dalším nabízeným studijním programem.
Výuka je zajišťována Pedagogickou fakultou JU ve spolupráci s Teologickou fakultou JU.
Studium poskytuje v kombinaci povinných, povinně volitelných a výběrových předmětů obsahově výrazně prohlubující přehled o ekonomických, filosofických, politologických a sociologických tématech v daných společensko-kulturních kontextech.
Ve studiu nejsou opomíjena témata vztahující se ke kulturní a sociální antropologii, religionistice, historickým základům současné společnosti a mediální komunikaci v globalizovaném světě. Důležitou součástí studia jsou asistentské praxe na středních školách, během nichž studenti získávají své první zkušenosti se školním prostředím a s výukou ZSV. Cílem studia je, aby jeho absolventi získali hluboké znalosti v jednotlivých vyučovaných společenskovědních disciplínách ve vazbě na jejich vzájemné propojení a aby zároveň získali základy oborové didaktiky.

Možné kombinace

Profil absolventa

Naučíte se:
 • využívat v praxi pedagogicko psychologické a didaktické znalosti,
 • orientovat ve společenskovědních disciplínách,
 • vytvořit systém životních a motivačních hodnot i sociálních kompetencí,
 • mít přehled o ekonomických, filosofických, politologických a sociologických tématech v daných společensko kulturních kontextech.
Uplatníte se například jako:
 • asistent učitele,
 • pracovník ve státní správě a samosprávě,pracovník v neziskovém sektoru,
 • pracovník v mediích.

Přijímací řízení

Obecnou podmínkou pro přijetí ke studiu v tomto bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, další podmínky pro přijetí jsou specifikovány Vyhláškou o přijímacím řízení pro příslušný akademický rok. Odkaz na aktuální vyhlášku najdete spolu s dalšími podmínkami pro přijetí a všemi ostatními informacemi k přijímacímu řízení v průvodci Chci studovat na „pedáku“.

Něco navíc

 • absolvent se může ucházet o studium navazujícího magisterského programu Učitelství pro střední školy se specializací základy společenských věd, může rovněž pokračovat ve studiu jednotlivých společenskovědních disciplín (sociologie, politologie, ekonomie ad.)

Kontakt

Mgr. Jan Staněk Ph.D.

Tel.: 389033383

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.