Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

 • Fakulta: Pedagogická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0114A300104

Popis programu

Studium v tomto bakalářském programu tvoří celek s navazujícím magisterským programem Učitelství pro střední školy a společně jsou koncipovány jako komplexní strukturované studium (Bc. + Mgr.), jehož úspěšné zakončení vede k získání kvalifikace pedagogického pracovníka - učitele SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb. Hlavním cílem studia na úrovni bakalářského studijního programu je připravit absolventy tak, aby se stali odborníky na vzdělávání v rámci dvou oborů (maior a minor) odpovídajícím budoucím aprobačním předmětům učitele. Zařazení oborových didaktik, pedagogicko-psychologických disciplín a asistentské praxe již v bakalářském studiu pak zajišťuje, že absolventi budou schopni uvažovat o poznatcích získaných studiem oborových předmětů ve vztahu k jejich praktickému využití v pedagogické praxi, např. ve výchovné práci či v roli asistenta pedagoga na střední škole (dle zákona o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb. mohou absolventi bakalářské části učitelské přípravy zastávat pozice asistenta učitele, resp. vychovatele).

Možné kombinace

Profil absolventa

Naučíte se:
 • ovládat základy metodiky pohybového učení dětí a mládeže,
 • vytvářet základní pracovní, hygienické a jiné návyky mládeže,
 • využívat poznatky a vědomosti v základních oblastech Tělesné výchovy a sportu,orientovat v prostředí středních škol a dalších vzdělávacích zařízení.
Uplatníte se například jako:
 • asistent učitele,
 • pracovník mimoškolských zařízení zaměřených na volný čas dětí a mládeže.

Přijímací řízení

Obecnou podmínkou pro přijetí ke studiu v tomto bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, další podmínky pro přijetí jsou specifikovány Vyhláškou o přijímacím řízení pro příslušný akademický rok. Odkaz na aktuální vyhlášku najdete spolu s dalšími podmínkami pro přijetí a všemi ostatními informacemi k přijímacímu řízení v průvodci Chci studovat na „pedáku“.

Něco navíc

 • Bakalářský studijní program Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy je koncipován jako první stupeň v rámci uceleného vzdělávacího plánu vedoucího k získání aprobace učitele pro střední školy společně s navazujícím magisterským programem Učitelství pro střední školy. Jednotlivé kombinace studijních plánů maior a minor v rámci bakalářského studia programů zaměřených na vzdělávání pro střední školy jsou zohledněny v nabídce specializací programu Učitelství pro střední školy a tyto na ně přímo navazují.

Kontakt

PaedDr. Gustav Bago Ph.D.

Tel.: 389033182

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.