Lingua viva

Časopis LINGUA VIVA je indexován v mezinárodní databázi ERIH PLUS - European Reference Index for the Humanities and Social Sciences.

Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR pod č. E 15858.

Odborný časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům a češtině jako cizímu jazyku.

VYDAVATEL: Katedry jazyků Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vzhledem k tomu, že časopis je určen nejen domácímu, ale i zahraničnímu odbornému publiku, budou upřednostňovány cizojazyčné verze příspěvků.

Lingua viva 1

Lingua viva 1

Lingua viva 2

Lingua viva 2

Lingua viva 3

Lingua viva 3

Lingua viva 4

Lingua viva 4

Lingua viva 5

Lingua viva 5

Lingua viva 6

Lingua viva 6

Lingua viva 7

Lingua viva 7

Lingua viva 8

Lingua viva 8

Lingua viva 9

Lingua viva 9

Lingua viva 10

Lingua viva 10

Lingua viva 11

Lingua viva 11

Lingua viva 12

Lingua viva 12

Lingua viva 13

Lingua viva 13

Lingua viva 14

Lingua viva 14

Lingua viva 15

Lingua viva 15

Lingua viva 16

Lingua viva 16

Lingua viva 17

Lingua viva 17

Lingua viva 18

Lingua viva 18

Lingua viva 19

Lingua viva 19

Lingua viva 20

Lingua viva 20

Lingua viva 21

Lingua viva 21

Lingua viva 22

Lingua viva 22

Lingua viva 23

Lingua viva 23

Lingua viva 24

Lingua viva 24

Lingua viva 25

Lingua viva 25

Lingua viva 26

Lingua viva 26

Lingua viva 27

Lingua viva 27

Lingua viva 28

Lingua viva 28

Lingua viva 29

Lingua viva 29

Lingua viva 30

Lingua viva 30

Lingua viva 31

Lingua viva 31

Lingua viva 32

Lingua viva 32

Lingua viva 33

Lingua viva 33

Lingua viva 34

Lingua viva 34

Lingua viva 35

Lingua viva 35

Lingua viva 36

Lingua viva 36

     
Časopis vychází od podzimu roku 2005 /od čísla LV17 i v elektronické verzi
ISSN 1801-1489 (print)
ISSN 2336-8136 (online)
PERIODICITA: dvakrát ročně
FORMÁT: B5

OBSAH: v časopise budou převažovat odborné studie, menší část budou tvořit recenze, informace o konferencích a jiné zprávy.

STRUKTURA:

 • odborné studie
 • recenze
 • informace o konferencích, kolokviích, jazykových kurzech, letních jazykových školách, atd.
 • jiné zprávy

Publikované materiály jsou recenzovány minimálně dvěma českými a zahraničními odborníky. Pro recenzenty i autory příspěvků má recenzní řízení zcela anonymní charakter. Za jazykovou správnost plně odpovídají autoři jednotlivých příspěvků!

Redakce časopisu Lingua viva posílá všem přispěvatelům jeden autorský výtisk (v případě potřeby i více). Od autorů se nevyžaduje uhrazení žádných publikačních poplatků.

Redakce

ŠÉFREDAKTORKA: doc. PaedDr. Zdeňka Matyušová, Ph.D. (PF JU)
VÝKONNÍ REDAKTOŘI: PhDr. Milan Pokorný, PhD. (PF JU)
doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D. (PF JU - TF JU)
REDAKČNÍ RADA: doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. (PF JU)
doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D. (PF JU)
doc. PaedDr. Petra Jesenská, Ph.D. (FF UMB Banská Bystrica)
prof. Dr. Marina Kotova, CSc. (SPGU Petrohrad)
prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc. (PdF UHK)
prof. Dr. Klaus Pörtl (Univerzita Mainz)
prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr. (FF UP Olomouc)
VĚDECKÝ A RECENZNÍ VÝBOR (UŽŠÍ KOMITÉT): doc. PhDr. Eva Homolová, Ph.D. (FF UMB Banská Bystrica)
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (PF MU Brno)
prof. PhDr. Jana Králová, CSc. (FF UK)
doc. PhDr. Květuše Kunešová, Ph.D. (PF UHK)
PhDr. Anna Mištinová (FF UK Praha)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (FF MU Brno)
prof. PhDr. Oldřich Richterek, CSc. (PdF UHK)
doc. PhDr. Miroslav Sládková, CSc. (FF UK)
prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc. (FF UP Olomouc)
prof. PhDr. Eva Tandlichová, CSc. (FF UK Bratislava)
doc. PhDr. Hedvika Vydrová (FF UK Praha)
prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc. (PF JU)
doc. PhDr. PaedDr. Anna Zelenková, Ph.D. (Slovanský ústav AV ČR Praha; FF MU Brno)

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Instrukce pro autory příspěvků:
Redakce přijímá studie psané v angličtině, češtině, francouzštině, italštině, němčině, ruštině, slovenštině a španělštině. Příspěvky musejí mít tyto náležitosti:
název článku v jazyce článku; jméno autorky, autora či autorů; název článku v angličtině; abstrakt v angličtině (max. 10 ř.); klíčová slova v angličtině; abstrakt článku v jazyce článku (max. 10 ř.); klíčová slova v jazyce článku.

 • Textový formát Word
 • Rozsah: cizojazyčný text - studie (maximálně 20 000 znaků včetně mezer v jednom příspěvku), recenze (maximálně 5 000 znaků), informace o konferencích (maximálně 3 000 znaků).
 • Typ písma: Times New Roman, velikost 11, řádkování jednoduché, základní formát PC, soubor *.rtf nebo *.doc, bez dělení slov - automatické zarovnání do bloku.
 • Název článku a univerzity autora je vždy v jazyce, kterým je článek psán.
 • Odsazení prvního řádku odstavce: 1,25.
 • Poznámky pod čarou: umístit na konec stránky, stejný typ písma jako článek, velikost písma 9.
 • Strany nečíslovat.
 • Znak % znamená vždy vynechat 1 řádek.
 • Kontrola oddělení jednotlivých slov dle příslušné ikony na počítači.
 • Příspěvky odešlete elektronicky na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Zašlete také osobní údaje (úplná adresa bydliště a pracoviště, včetně PSČ; telefonní čísla a adresu e-mailu) pro umožnění kontaktu při recenzním řízení.
  Každý autor obdrží 1 výtisk časopisu zdarma.
 • Příspěvek vložte do následujících vzorů:
  • odborná studie - Vzor A
  • recenze, zpráva z konference a jiné - Vzor B

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem nového akademického roku jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.