• Úvod
 • PF - Pedagogická fakulta JU

Informace k odevzdání kvalifikačních prací k SZZ ve 2. termínu 2023 (srpen 2023)

Informace k odevzdání kvalifikačních prací (BP / DP)

Bakalářské a diplomové práce

Termín odevzdání práce na katedře a vložení do STAGu je pro studenty sekce pedagogicko-psychologických programů do 7. 7. 2023, viz harmonogram AR 2022/23.

Před odevzdáním kvalifikační práce je nutné, aby si student vložil celou práci, včetně anotace a klíčových slov v ČJ i AJ, do STAGu. Na katedru následně student odevzdá 2 výtisky práce.

Odevzdat BP / DP může student osobně vždy až po předchozí domluvě s konkrétní asistentkou (dle oboru, viz níže). Předchozí domluva je nutná s ohledem na probíhající stěhování a uzavření budovy Dukelská, probíhající reorganizaci kateder PF, a čerpání letních dovolených.

Komu máte svou BP / DP odevzdat?

Mgr. K. Kratochvíl Šmajclová - (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) kancelář TL203 -
Arteterapie, Psychologie, NMgr. Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, NMgr. Učitelství pro SŠ

Mgr. M. Vrzalová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) - kancelář J343 / D208A -
MŠ, Učitelství 1. stupně, Bc. ZŠ 2. stupně, SOP, UOP, ITE

E. Michalová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) - kancelář D102 -
Speciální pedagogika (+ po 30. 6. obory Kratochvíl Šmajclové)

POZOR

V termínu 3. - 17. 7. 2023 bude čerpaná dovolená, sekretariát AA/KPSY (K. Kratochvíl Šmajclová) na TL203 bude v tomto čase uzavřen. V posledním možném týdnu pro odevzdání, tzn. v termínu 3. - 7. 7. 2023 proto své BP odevzdejte zastupující paní asistence E. Michalové, kancelář D102, vždy po jejím předchozím kontaktování (e-mailem či telefonicky, viz kontakt výše).

Informace k zahájení zimního semestru 2023/24 a setkání akademické obce KVV PF JU

Milé studentky, milí studenti, kolegové.

V novém semestru se z důvodu rekonstrukce budovy Dukelská budeme setkávat v náhradních prostorách. Přehled všech nových budov a učeben naleznete na přiloženém plakátku.

 

Zároveň s tím vás zveme na informativní setkání akademické obce KVV PF JU, které proběhne v pondělí 25. 9. 2023 v 17:00 v Aule Miroslava Papáčka (D240, vstup z budovy U Tří lvů). Pro posluchače prvních ročníků je účast na setkání povinná.

prehledny-pruvodce-kvv

Instrukce k provedení zápisu LS 2022/2023

Vážení účastníci CŽV,

v souladu s harmonogramem AR CŽV 2022/2023: https://www.pf.jcu.cz/images/PF/studium/czv/Harmonogram_AR_CZV_2022-23.pdf bude v termínu od 5. 2. – 12. 2. 2023 probíhat zápis předmětů ve STAGu do letního semestru (po tomto termínu se STAG zavře a nepůjde vám na profilu již zápis provést).

Pokud si někdo z vás zápis omylem z nedočkavosti provedl v rámci termínu zápisu pro běžné studenty, je platný, důležitě je vidět zapsané předměty ve STAGu.

Zapište si prosím do STAGu předměty dle studijního plánu, který jste dostávali u prezenčního zápisu při zahájení studia

(najdete také zde: https://jucb-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/havelkoval_jcu_cz/ERXrFsXMIcJFmCX2snAUJXgBdKNmbyCtiUmghF6LR7EvzQ?e=vK1rgf) nebo dle aktuálního rozvrhu (rozvrhy pro letní semestr naleznete zde: https://www.pf.jcu.cz/cz/studium/celozivotni-vzdelavani/rozvrhy-czv-ls)

Pokud vaše studium probíhá individuální formou (týká se programů s menším počtem účastníků) domlouváte se na rozvrhu (a které předměty si máte zapsat) přímo na katedře.

Nepřehlédněte!:

Pokud budete v letním semestru konat závěrečnou zkoušku, nezapomeňte si ji také jako předmět zapsat (pokud byste tak neučinili, nezobrazí se Vám v květnu vypsané zkouškové termíny a nebudete se moci k závěrečné zkoušce přihlásit).

Pokud jste čekatelem – zápis se vás také týká - zapište si předmět „závěrečná zkouška“.

Programy studium pro asistenty pedagoga a studium pro ředitele škol a školských zařízení si zapisují pouze předmět „závěrečná zkouška“.

Pokud jste v předchozím semestru některé předměty nesplnili, zapište si je do dalšího semestru (je to proto, aby vás lektor na předmětu „viděl“ a mohl vám splnění předmětu zapsat).

Návod na zápis předmětů ve STAGu naleznete zde: https://www.pf.jcu.cz/images/PF/studium/czv/Manual_-_zapis_predmetu.pdf

Nezapomeňte si zápis provést do 12. 2. 2023!

Na rozvrh, který se vygeneruje ve STAGu, neberte zřetel – vždy platí (a jsou aktualizovány) zveřejněné rozvrhy na webu pod CŽV (viz předchozí text).

Instrukce k provedení zápisu ZS 2023/2024

Vážení účastníci CŽV,

v souladu s harmonogramem AR CŽV 2023/2024: https://www.pf.jcu.cz/images/PF/studium/czv/Harmonogram_AR_CZV_2023-24.pdf bude v termínu 1. 9. – 8. 9. 2023 probíhat zápis předmětů do zimního semestru ve STAGu (po tomto termínu se STAG zavře a nepůjde vám na profilu již zápis provést).

Pokud někdo z vás zápis předčasně provedl v rámci termínu zápisu pro běžné studenty (jaro/léto 23), je platný, důležitě je vidět zapsané předměty ve STAGu.

Zapište si prosím do STAGu předměty dle studijního plánu, který jste dostávali u prezenčního zápisu při zahájení studia

(najdete také zde: https://jucb-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/havelkoval_jcu_cz/ERXrFsXMIcJFmCX2snAUJXgBdKNmbyCtiUmghF6LR7EvzQ?e=vK1rgf) nebo dle aktuálního rozvrhu (rozvrhy pro zimní semestr naleznete zde: https://www.pf.jcu.cz/cz/studium/celozivotni-vzdelavani/rozvrhy-czv-zs)

Pokud vaše studium probíhá individuální formou (týká se programů s menším počtem účastníků) domlouváte se na rozvrhu (a které předměty si máte zapsat) přímo na katedře.

Nepřehlédněte!:

Pokud budete v zimním semestru konat závěrečnou zkoušku, nezapomeňte si ji také jako předmět zapsat (pokud byste tak neučinili, nezobrazí se Vám v prosinci vypsané zkouškové termíny a nebudete se moci k závěrečné zkoušce přihlásit).

Pokud jste čekatelem – zápis se vás také týká - zapište si předmět „závěrečná zkouška“.

Pokud jste v předchozím semestru některé předměty nesplnili, zapište si je do dalšího semestru (je to proto, aby vás lektor na předmětu „viděl“ a mohl vám splnění předmětu zapsat).

Návod na zápis předmětů ve STAGu naleznete zde: https://www.pf.jcu.cz/images/PF/studium/czv/Manual_-_zapis_predmetu.pdf

Nezapomeňte si zápis provést do 8. 9. 2023!

Na rozvrh, který se vygeneruje ve STAGu, neberte zřetel – vždy platí (a jsou aktualizovány) zveřejněné rozvrhy na webu pod CŽV (viz předchozí text).

Nepřehlédněte, DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!:

Dne 1. září 2023 nabývá účinnosti novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, která má dopad na délku platnosti akreditace vzdělávacích programů či řízení o akreditaci.

Z TOHOTO DŮVODU BYLO FAKULTOU ROZHODNUTO, ŽE ÚČASTNÍCI V ČEKATELSKÝCH SEMESTRECH MUSÍ SVÉ CŽV UKONČIT NEPOZDĚJI V PŘÍŠTÍM AKADEMICKÉM ROCE V RÁMCI ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK KONANÝCH V AR 2023/24 (BEZ ROZDÍLU NA STUDOVANÝ PROGRAM) .

Interaktivní den pro středoškoláky na Pedagogické fakultě JU

Galerie:
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/12-2-20/int02183.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/12-2-20/int02187.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/12-2-20/int02189.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/12-2-20/int02195.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/12-2-20/int02198.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/12-2-20/int02206.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/12-2-20/int02211.jpg,

Pod záštitou Kanceláře Evropského parlamentu ve spolupráci s Eurocentrem České Budějovice a Europe Direct České Budějovice se ve čtvrtek 6. 2. 2020 v prostorách Pedagogické fakulty JU uskutečnil projektový den „Evropský parlament ve škole“ pro střední školy z Jihočeského kraje. Úvodní slovo pronesl v Aule Miroslava Papáčka pan proděkan PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D, který mimo jiné studentům a studentkám přiblížil výzvy, které přináší současná společnost nejen v oblasti vzdělávání. Cílem akce bylo seznámit studenty s fungováním Evropské unie či prostřednictvím interaktivních workshopů ukázat, jak bojovat s fake news. Závěrem proběhla debata s europoslankyněmi Radkou Maxovou a Markétou Gregorovou.

Jak na klima? Časopis AGE management informuje o projektu řešeném na PF JU

Časopis AGE management informuje ve svém posledním čísle o projektu řešeném na PF JU v článku s názvem „Jak na klima? Inovace školní výuky už na základních školách“

Projekt TL01000294:
Sluneční energie, voda v krajině, vegetace: nová metodika vzdělávání pracovníků městských úřadů a inovace školní výuky k tématu efektu hospodářských zásahů na regionální klima je řešen s finanční podporou TAČR.

V rámci projektu je vytvářena nová vzdělávací metodika k tématu vztahů solární energie – vegetační kryt – voda v krajině pro žáky a učitele základních škol, studenty učitelství a pracovníky městských úřadů. Na tvorbě této metodiky, jejímž cílem je zvýšení informovanosti cílových skupin i široké veřejnosti o aktuální problematice role vegetace v krajině v době šířícího se sucha, spolupracuje Pedagogická fakulta JU se společností ENKi, o.p.s. a Městem Dačice.

článek je k dispozici zde.

Jarní prázdniny s matematikou - a nejen s ní!

Galerie:
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-03-07/20230306_111124.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-03-07/20230306_111137.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-03-07/20230306_111153.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-03-07/20230306_111207.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-03-07/20230306_111217.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-03-07/_dsc7863.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-03-07/_dsc7883.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-03-07/_dsc7887.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-03-07/_dsc7898.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-03-07/_dsc7927.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-03-07/_dsc7937.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-03-07/_dsc7940.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-03-07/_dsc7961.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-03-07/_dsc7976.jpg,

Tak už je to tady! Akce, která slibuje matematické dobrodružství o vesmíru formou zábavné hry, právě začala. Od pondělí do pátku (6. 3. - 10. 3.) se koná příměstský tábor pořádaný naší katedrou matematiky. S doplňkovými aktivitami se do této skvělé akce zapojily katedry výtvarné výchovy a tělesné výchovy a sportu. Z fotografií, které jsme pořídili hned při zahájení akce, je zřejmé, že do tajemství vesmíru se děti ponořily s pomocí Navigačního portálu velmi energicky. Dopoledne děti počítaly, jak se dá vesmírem cestovat, odpoledne pak kreslily při workshopu Vesmírná odysea některé hvězdy, planety i černé díry. Nejmladšímu účastníkovi příměstského tábora je sedm let, nejstaršímu čtrnáct, z nejvzdálenějšího města je pak účastník z Přerova nad Labem.

Týdenní akce nabídne celou plejádu aktivit podporujících mimo jiné logické myšlení, prostorovou představivost i schopnost rozhodovat se.

Jubilejní akademický rok 2023/2024 začíná - fakulta slaví 75 let

(2. 10. 2023)

Jak jsme slíbili v minulém týdnu, budeme postupně uveřejňovat některé vybrané materiály z historie naší fakulty. Tentokrát jsme zařadili archivní dokumenty, které se vztahovaly přímo k organizačním záležitostem důležitým pro zahájení výuky na podzim roku 1948. Dokumenty ponecháváme v původní gramatické i pravopisné úpravě. Všem zájemcům o historii naší fakulty děkujeme za ohlasy, které k nám přicházejí!

Č. j. 838/48.                     Dne 3.X.1948

Soudruh
Jan Kocourek, ředitel praxe, lektor Pedagogické fakulty Karlovy university v Praze

Vážený soudruhu,
teprve dnes mám možnost odpověděti Ti na Tvé dotazy pro ročenku:
Pedagogická fakulta Karlovy university v Praze - pobočka v Českých Budějovicích jest umístněna v budově dřívějšího učitelského ústavu, Jeronýmova 12, telefon 435.
Funkci tajemníka vykonává zatím: Tomáš Pelech, Čes. Budějovice, tř. maršála Malinovského 9b, /telefon do 31.XII.1948, č. 1288/.
Funkci tajemníka pro učitele v činné službě vykonává odb. učit. František Tůma, Nová 16.
Sbor zatím není pověřen, čekáme pověření každým dnem.
Funkci děkana bude vykonávati patrně prof. Dr. Bohumil Jílek, Čes. Budějovice, Nerudova 1030.
Stav zápisu nemohu ještě sděliti, poněvadž jsme jej prodloužili do 9.X. Přijímací rozhovory budou 13. a 14.X.
Doufám, že zatím tyto informace postačí.

Se soudružským pozdravem Tomáš Pelech

 

Všem jihočeským maturantům!

Pobočka pedagogické fakulty Karlovy university v Českých Budějovicích zahájí přednášky v zimním semestru 1948. Schválení pobočky PFKU jest jedním z krásných činů naší vlády, která tím opět dokázala, že pracuje skutečně pro lid. Jí dostává se jižním Čechám prvého vysokoškolského učiliště a město České Budějovice stává se městem universitním. Obyvatelstvu jihočeského kraje dává se tím možnost, aby při poměrně malém vydání dalo své děti studovati na universitě zatím ve směru pedagogickém. Z bližšího okolí mohou posluchači dojížděti, posluchači ze vzdálenějších míst budou péčí pobočky ubytováni jednak v soukromí, jednak v internátech, které budou pro ně dle počtu přihlášek zřízeny. Pro posluchače, kteří budou chtíti v Čes. Budějovicích přespati, bude zřízena studentská noclehárna.

Nemajetným posluchačům budou poskytnuta stipendia. Jinak pro ně platí všechna sociální zařízení dnešní doby jako pro studenty na universitách v jiných městech. České Budějovice mají všechny možnosti po stránce studijní, vědecká knihovna, musejní sbírky, hvězdárnu, průmyslové podniky s laboratořemi - to vše bude jim zpřístupněno - pro sport jsou v Českých Budějovicích nejideálnější podmínky. Kulturní život města jest svébytný, rovněž i společenský život jest na výši. Město České Budějovice poskytne studentům vše, co jiná velká města, ovšem při menším vydání, což jest pro ně skutečnou výhodou.

Organisace pedagogické fakulty v Českých Budějovicích jest zatím schválena pro předškolní výchovu - 2 semestry a pro I. stupeň - studium trvá přechodně 4 semestry. O II. a III. stupeň se zatím jedná a budou zřízeny dle počtu přihlášek. Všichni posluchači budou vlastně řádnými posluchači pražské Karlovy university. Poněvadž jest velký zájem o absolventy pedagogické fakulty, mají všichni zaručeno, že hned po absolutoriu dostanou místa na školách ve větších městech, aby usměrňovali práci na větších školách dle svého vysokoškolského vzdělání. A platově budou zařazeni jako všichni absolventi vysokých škol, tj. do stupnice vysokoškolské.

Správa pobočky PFKU a MNV v Českých Budějovicích očekává, že tato jedinečná příležitost bude všemi zájemci o studium plně využita a že všichni zájemci o studium učiní včas své přihlášky ke studiu. Přihlášky zasílejte na adresu: Pobočka pedagogické fakulty Karlovy university /taj. Tomáš Pelech/ v Českých Budějovicích. Telefon 1288.

Dříve, než se pro studium určitého směru rozhodnete, uvažte, jak některé vysokoškolské obory jsou přeplněny a jak malé mají vyhlídky pro praksi. Kdo z Vás nezaslal předběžnou přihlášku, použijte přiložené přihlášky.

Informativní schůze všech zájemců o studium na pedagogické fakultě bude konána v sobotu dne 11. září t. r. v 19 hodin v hlaholské místnosti českobudějovické besedy v Českých Budějovicích.

Zde budou podány všechny potřebné informace. Bude pohovořeno studiu, o vlastním zápise, o dokladech k němu atd.

Na shledanou 11.9. a pak při řádném zápise koncem září 1948.
Za MNV v Čes. Budějovicích: Dr. Fr. Mládek v.r., předseda.
Za pobočku PFKU v Č. Budějovicích: Tomáš Pelech v.r., t.č. tajemník.

 

(19. 9. 2023)

Do akademického roku 2023/2024 vstupuje fakulta s hrdostí ke své bohaté historii, ale také s ambiciózní vizí vzdělávání a výchovy učitele pro 21. století – Učitel Pro Futuro. Chtěli bychom Vás na tomto místě postupně seznamovat s některými zajímavostmi z historie fakulty. Tentokrát se zaměříme na jeden z dopisů, které se dochovaly ve Státním oblastním archivu v Třeboni a které se vztahovaly k finalizaci přípravných prací před zahájením výuky. Dopis byl adresován redakci Československého rozhlasu v Českých Budějovicích.

Prosím o laskavé hlášení několikáte ve Vašem zpravodajství.
Předem děkuji.

Zřízení pobočky pedagogické fakulty Karlovy university v Českých Budějovicích
Po dlouhém jednání získal předseda MNV Dr. Fr. Mládek a tajemník pobočky Vysoké školy pedagogické Tom. Pelech zásadní příslib z Prahy, že počátkem ško. roku 1948/49 budou zahájeny přednášky pobočky pedagog. fakulty v Českých Budějovicích a to pro učitelky mateřských škol, učitelstvo škol I. stupně /národních/, škol II. stupně /středních/ a škol III. stupně /gymnasií/, pokud se profesoři III. stupně na pedagogické fakultě vzdělávají. Z vytčeného jest patrno, že požadavek jižních Čech bude splněn více než se očekávalo.
Přípravný výbor žádá všechny maturanty středních a odborných škol, aby se nezávazně přihlásili ke studiu na pobočce pedagogické fakulty Karlovy university v Českých Budějovicích a v přihlášce označili, který stupeň učitelství by chtěli studovati. Přihlášky zasílejte na adresu Pobočka Vysoké školy pedagogické/taj. Tom. Pelech/ České Budějovice, Malinovského tř. 9b, a to v době co možná nejkratší. Vlastní zápis bude prováděn v měsíci září. Předběžný zápis jest nutný pro zjištění přesného počtu posluchačů, aby určitá oddělení nebyla přeplněna. Posluchači, kteří se přihlásí předběžně, budou míti přednost.

Tom. Pelech

 

Další příspěvek, který dnes přinášíme, pochází z časopisu Jihočeský plán. Tento časopis vycházel od října 1945 do listopadu 1946, měl podtitul Revue Jihočeské společnosti národohospodářské a zaměřoval se na industrializaci jižních Čech, na osidlování regionu i na náměty pro zlepšení hospodářských poměrů jižních Čech. V jednom článku o rozvoji jihočeského školství jsou zajímavé informace o plánu, jak by měla vypadat struktura vysokého školství v regionu. Porovnání poválečných plánů a realitu roku 2023 necháváme na vás, vážení čtenáři.

Dr. B. Borkovec
Jihočeské kulturní požadavky
(Jihočeský plán, č, 4/1946, s. 14)

A) Školy vysoké

Vítáme zásadu jejich decentralisace. Jsme si však vědomi, že v přítomné době další jejich umísťování na venkově ztíženo jest vedle finančních nákladů hlavně přítomným nedostatkem vědeckých učitelů. Bude-li se však jevit nutnost další decentralisace vysokých škol již s ohledem na soběstačnost plánovaných regionů, přihlašují se s požadavkem umístění vysokých škol tato města: České Budějovice, Tábor a Písek.

České Budějovice: žádají vysokou školu lesního inženýrství, vysokou školu pedagogickou, případně fakultu jiné vysoké školy, podle požadavků místních. Vedle toho budiž zřízena v Hluboké nad Vltavou stanice přírodovědecká jako vědecký ústav přírodovědecké fakulty v Praze.

Tábor: žádá zřízení vysoké školy zemědělské, živočišné produkce. Ukáže-li se potřeba umisťovati vysoké školy zemědělské v kraji zemědělském a lesnické v kraji lesnickém, pak by byl Písek nejvýhodnějším místem pro přenesení pražského lesnického odboru vysoké školy technické jakožto město pro tento účel nejlépe vybavené.

Kandidátkou na funkci děkanky Pedagogické fakulty JU pro období 2022–2026 byla zvolena doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.

Galerie:
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-05-04/dsc06144.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-05-04/dsc06137.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-05-04/dsc06150.jpg,

Akademický senát Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zvolil na svém zasedání dne 3. května 2022 kandidátkou na funkci děkanky Pedagogické fakulty JU pro období 2022–2026 doc. RNDr. Helenu Koldovou, Ph.D.

Pro doc. RNDr. Helenu Koldovou, Ph.D. tím začíná druhé funkční období ve funkci děkanky, neboť poprvé byla do této funkce zvolena v roce 2018. Shodou okolností na této fakultě vystudovala Helena Koldová učitelství matematiky a fyziky, doktorské studium poté dokončila na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, docentkou byla jmenována na olomoucké Pedagogické fakultě Univerzity Palackého. Od roku 2000 působí na Katedře matematiky Pedagogické fakulty JU. V letech 2014–2018 byla na této fakultě proděkankou pro studium, čtyři období zde plnila úkoly členky Akademického senátu PF JU, z toho třikrát vykonávala funkci jeho předsedkyně. Odborně se docentka Koldová zaměřuje na didaktiku matematiky, je uznávanou autorkou řad učebnic pro základní školy a víceletá gymnázia. Jako spoluautorka řady učebnic matematiky pro 2. stupeň ZŠ získala (s příjmením Binterová) v roce 2006 stříbrnou medaili v soutěži Best European Schoolbook na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Sada učebnic matematiky pro střední školy od nakladatelství Fraus byla jako jediná z České republiky nominována na prestižní cenu BELMA AWARD 2019, kde se dostala do užší nominace. Spektrum odborných aktivit a popularizačních činností docentky Koldové je velmi široké – spolupracuje na tvorbě kurikulárních dokumentů v oblasti matematiky a její aplikace, je autorkou řady monografií, vědeckých článků a popularizačních textů. Je rovněž iniciátorkou a garantkou nové vize a zároveň koncepce Učitel Pro Futuro, která představuje zásadní inovaci v přípravě budoucích učitelů na českobudějovické Pedagogické fakultě. Docentka Koldová v současné době zastává i funkci předsedkyně Asociace děkanů pedagogických fakult České republiky.

Katedra aplikované fyziky a techniky na akci „Město lidem, lidé městu 2021“

Galerie:
 • images/PF/fakulta/aktuality/31-8-2021/1630175024965.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/31-8-2021/1630175024983.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/31-8-2021/1630175024986.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/31-8-2021/1630175024997.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/31-8-2021/1630175024999.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/31-8-2021/img_20210828_112922.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/31-8-2021/img_20210828_113109.jpg,

Katedra aplikované fyziky a techniky byla oslovena zástupci firmy Toyota Dolák, aby se zúčastnila v pátek a sobotu 27. a 28. 8. 2021 akce Město lidem, lidé městu, kde firma Toyota Dolák vystavovala své vozy. Zaměření naší prezentace směřovalo nejen k propagaci Pedagogické fakulty a katedry aplikované fyziky a techniky, ale bylo zaměřené i tematicky. Vzhledem k typům jimi vystavovaných aut byly předváděny zajímavé pokusy především z oblasti elektřiny a magnetismu, ale také experimenty s využitím infračervené kamery, či na demonstraci akce a reakce. Pokusy vyvolaly kladný ohlas jak u zástupců firmy Toyota Dolák, tak i u široké veřejnosti, především u rodin s dětmi, které se k naší prezentaci vracely i opakovaně.

Katedra psychologie Pedagogické fakulty JU otevírá jednooborovou magisterskou psychologii!

Katedře psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se podařilo akreditovat nový studijní program magisterské psychologie, v tzv. jednooborovém studiu. V kombinaci s již dříve akreditovaným bakalářským studiem bude katedra poskytovat kompletní vzdělání pro profesi psychologa.

Výuka jednooborové psychologie byla na Katedře psychologie PF JU zahájena již v roce 2007, kdy se podařilo poprvé akreditovat bakalářský studijní program. Hned v následujícím roce začala výuka doktorského programu pedagogické psychologie, kterou v dalších letech doplnila práva pro habilitační řízení v oboru pedagogické psychologie. Pro kompletní vzdělání v oblasti psychologie ale stále chyběl magisterský studijní program. „Stále jsme si chystali pozice na to, abychom si řekli, že jsme dost připraveni na to, abychom zodpovědně dokázali připravit studenty navazujícího studia. A pak jsme si řekli, že teď nebo nikdy.“ vysvětluje bývalá vedoucí katedry psychologie a proděkanka Pedagogické fakulty JU profesorka Iva Stuchlíková.

Bakalářský studijní program doposud na Katedře psychologie absolvovalo celkem 310 studentů. Pro profesionální výkon psychologické praxe je ovšem nutné vystudovat i magisterský program. Absolventi tak museli přecházet na jiné univerzity po celé ČR. „Nemohli jsme našim studentům nabídnout kompletní studium a oni se tak museli hlásit na jiné univerzity. Jsme moc rádi, že nyní budeme moci uchazečům nabídnout celé studium, od začátku do konce.“ říká vedoucí katedry psychologie docent Dalibor Kučera.

Přesun studentů do jiných měst zároveň vedl i k další nepříjemné situaci. „V jihočeském regionu je nedostatek psychologů dlouhodobým problémem. Studenti si často najdou práci již během magisterského studia, a proto pak většinou zůstávají v místě svého magisterského studia. Do Jižních Čech se pak vrací málo vystudovaných psychologů. Díky nově akreditovanému programu tak můžeme tento problém vyřešit.“ je přesvědčený Kučera.

První zájemci o studium se již brzy budou moci hlásit, protože první přijímací řízení pro magisterské studium jednooborové psychologie proběhne již v červnu 2023. Výuka pak začne od nového semestru, tedy v akademickém roce 2023/2024.

Aktualizováno 4. 5. 2023:

Opatření děkanky č. 3/2023, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zahájením výuky v akademickém roce 2023/2024 v nově akreditovaném navazujícím magisterském studijním programu Psychologie

Přihlášky ke studiu v tomto programu lze podávat v termínu od 4. 5. 2023 do 4. 6. 2023.

Když naši výtvarkáři vystavují a pomáhají zároveň

Galerie:
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-04-01/20220322_01.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-04-01/20220322_02.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-04-01/20220322_03.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-04-01/20220322_04.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-04-01/20220322_05.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-04-01/20220322_06.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-04-01/20220322_07.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-04-01/20220322_08.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-04-01/20220322_09.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2022-04-01/20220322_10.jpg,

Ještě se několika fotografiemi a reportáží České televize vracíme k velmi úspěšné vernisáži výstavy obrazů Ivana Bukovského v Galerii D9 „Příběhy a svědkové“, kterou zahájili rektor JU prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. a děkanka PF JU doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. Souběžně s touto vernisáží se v Malé galerii konala výstava placek s ukrajinskými motivy. Tyto placky se od prvního dubnového týdne začnou prodávat prostřednictvím kasiček Městské charity – placku si můžete koupit třeba v menze a samozřejmě v prostorách naší fakulty. Výtěžek z tohoto prodeje bude využit na nákup učebních pomůcek pro ukrajinské děti. Pomáhat druhým dává smysl!

Když studovali na Pedáku...

Při různých běžných pracovních příležitostech, ale i při slavnostních fakultních akcích jsme požádali naše absolventy o jejich vzpomínky na studentská léta strávená na Pedagogické fakultě JU. Všem jim za jejich příspěvky děkujeme a přejeme jim, aby všechno to, co jim studium na Pedagogické fakultě dalo, je nadále provázelo v jejich profesním a osobním životě.

Mgr. Ludmila Dvořáková

Studium ruského jazyka a hudební výchovy na pedagogické fakultě ukončila v r. 1970, externě pak vystudovala český jazyk a hudební výchovu na Filozofické fakultě UK. Tři roky učila na Gymnáziu Strakonice a více než třicet let na Gymnáziu Jana Valeriána Jirsíka (dříve Karla Šatala) v Českých Budějovicích. Již ve Strakonicích založila pěvecký sbor, v roce 1989 pak založila a dvacet dva let úspěšně vedla smíšený pěvecký sbor Mendík na tomto gymnáziu, nyní je sbormistryní Komorního pěveckého sdružení Abwun, složeného z jeho absolventů.


Mgr. Šimon Heller

Na Pedagogické fakultě JU vystudoval aprobaci matematika a zeměpis. Má za sebou několik expedic do Afriky, Jižní Ameriky a Asie. Pravidelně o svých cestách přednáší. V současné době vyučuje zeměpis na gymnáziu v Třeboni.


doc. PaedDr. Jan Hondlík, CSc.

bývalý dlouholetý vedoucí katedry tělesné výchovy

zobrazit vzkaz

Mgr. Jarmila Ichová

Na PF JU vystudovala aprobaci matematika– biologie. V roce 1999 vyhrála anketu Zlatý Ámos. V roce 2010 obdržela cenu Učené společnosti České republiky pro středoškolské pedagogy. V současné době vyučuje matematiku a biologii na Gymnáziu Jírovcova.


prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.

rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

zobrazit vzkaz

Mgr. Pavlína Jíšová

zpěvačka

zobrazit vzkaz

Mgr. Ivo Kareš

Studium na Pedagogické fakultě ukončil roku 1988. V letech 1988 až 1997 učil na českobudějovických školách. Od roku 1997 pracuje v Jihočeské vědecké knihovně, v roce 2012 se stal jejím ředitelem.


PaedDr. Hynek Kmoníček

velvyslanec ČR v USA

zobrazit vzkaz

Mgr. Vít Rakušan

poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

zobrazit vzkaz

Mgr. MgA. Ivana Šimánková

Na PF JU vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ, působila jako redaktorka v regionální TV Gimi a České televizi. V současné době vlastní agenturu na pořádání kulturních a společenských akcí. Externě působí jako moderátorka v Českém rozhlasu České Budějovice a Jihočeské televizi.


PhDr. Karel Štix

Studium ruského jazyka a hudební výchovy ukončil na Pedagogické fakultě JU v roce 1988. Aprobaci si rozšířil studiem angličtiny na PF ZU v Plzni. Po skončení základní vojenské služby začal učit na Střední zdravotnické škole v Č. Budějovicích a po třech letech byl přijat jako středoškolský učitel na Gymnázium v České ulici, Č. Budějovice, kde učil osm let angličtinu a dějiny hudby. Na gymnáziu založil pěvecký sbor. Od roku 2000 je úspěšným manažerem a ředitelem SZŠ a VOŠ zdravotnické v Č. Budějovicích. Po ukončení funkčního studia na PF UK Praha se stal lektorem, vedoucím a hodnotitelem závěrečných prací v oblasti funkčního studia ředitelů škol. Od roku 2009 je předsedou Asociace zdravotnických škol ČR a v současné době je 1. místopředsedou Akreditační komise vyššího odborného vzdělávání MŠMT. Pět let učí externě na katedře pedagogiky a psychologie PF JU. Jako hlavní manažer řídí několik mezinárodních projektů mobilit učitelů a studentů v rámci programu Erasmus plus. V roce 2013 byla jeho práce oceněna ministrem školství a bylo mu uděleno nejvyšší rezortní vyznamenání - stříbrná medaile II. stupně.


Mgr. Veronika Günzelová

Na PF JU vystudovala aprobaci matematika – společenské vědy. V současné době učí na Biskupském gymnáziu a zároveň pracuje na PF JU jako referentka pro celoživotní vzdělávání.


Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D.

Na PF JU vystudoval učitelství všeobecně vzdělávacích oborů pro základní školy, aprobace fyzika, výpočetní technika a elektronika. Působil jako učitel na ZŠ a MŠ Ševětín, ZŠ Prachatice a ZŠ Planá nad Lužnicí. V roce 2018 získal ocenění ČEZ Ámos fyzikář roku. V současné době působí jako odborný asistent na katedře aplikované fyziky a techniky PF JU.

Klavírní úspěchy na mezinárodní interpretační soutěži

Galerie:
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-05-15/klavir_1.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2023-05-15/klavir_2.jpg,

Ve slovenské Nitře se ve dnech 3. - 5. května 2023 konala mezinárodní interpretační soutěž studentů pedagogických fakult Gaudete Musici - na ní samozřejmě nemohly chybět naše dvě studentky učitelství klavíru pro ZUŠ, které přivezly skvělé výsledky. Eva Hradecká obsadila druhé místo a Tereza Mentová získala čestné uznání! Oběma klavíristkám děkujeme za vzornou reprezentaci naší fakulty! A na závěr jsme si ponechali ještě jednu důležitou informaci: Evu Hradeckou a Terezu Mentovou připravoval na interpretační soutěž doc. František Hudeček, CSc. a úspěch obou dívek byl mimo jiné i velkým dárkem k jeho květnovým narozeninám!

Konference Kudy kam s psychologií

Zdravíme Vás, příznivci psychologie Ψ
 
Přemýšlíte o své budoucnosti v oboru psychologie, ale je pro Vás složité dostat se ke všem relevantním informacím? Máme tu akci právě pro Vás!
 
Rádi bychom Vás jménem neziskové organizace Sinapsis pozvali na první ročník konference Kudy kam s psychologií.
 
Co je naším cílem?

Dát Vám možnost poznat, o čem obor psychologie skutečně je, jaké je jeho studium, a kde se po jeho absolvování můžete uplatnit
Budete mít příležitost poznat zajímavé odborníky z praxe, doptat se jich na vše, co Vás o jejich práci zajímá a zjistit, jaká je skutečná denní realita psychologů v různých profesních oblastech
Dát Vám kompletní přehled o možnostech studia psychologie v ČR, přijímacích zkouškách a srovnání jednotlivých kateder v nejzásadnějších otázkách studentského života
Zkrátka a jednoduše během dvou dnů a na jednom místě poznáte, o čem obor psychologie a jeho studium je a jestli je to právě pro Vás to pravé
 
Co Vás čeká:

Ψ Praktické přednášky o studiu a práci psychologa z nejčastějších oblastí uplatnění jako je klinická, pracovní či školní psychologie
Ψ Zástupci jednotlivých kateder psychologie, kteří Vám představí studium na svých fakultách i studentský život na univerzitě a proč právě ta jejich by pro Vás měla být ta pravá!
Ψ Prakticky zaměřené workshopy, kde se budete moci podívat na ukázky psychologické práce, jako je terapie, koučování či krizové intervence

Zábavný doprovodný program s galavečerem, kde se seznámíte s dalšími studenty, vyučujícími i přednášejícími a budete si moci vytvořit užitečné kontakty
Konference se uskuteční 20.–21. 10. 2023 v prostorách Uměleckého centra Konvikt v srdci studentské Olomouce. Základní vstupenka na konferenci stojí 750 Kč, na konferenci i galavečer potom 900 Kč.
 
⁉ POZOR ⁉ do 30. 9. se navíc můžete zúčastnit akce ,,Ve dvou to jde snáze". Pokud napíšete při koupi vstupenek do poznámky jméno dalšího člověka, který s Vámi na konferenci půjde, budete zařazeni do soutěže o zajímavé knižní ceny, které Vám na Vaší cestě psychologií pomohou 🏆📕
 
Pokud vás konference zaujala, neváhejte spolu s námi zažít inovativní psychologický gaudeamus, navštivte naše webové stránky či instagram a zjistěte více.
 
Těšíme se na Vás na konferenci!
Tým Sinapsis

Konference Učitel Pro Futuro

Galerie:
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/25-2-20/upf_2292.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/25-2-20/upf_2296.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/25-2-20/upf_2297.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/25-2-20/upf_2299.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/25-2-20/upf_2308.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/25-2-20/upf_2311.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/25-2-20/upf_2313.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/25-2-20/upf_2318.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/25-2-20/upf_2323.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/2020/25-2-20/upf_2331.jpg,

Představení vize Pedagogické fakulty JU a na ni navazující strategické koncepce přípravy učitelů „Učitel Pro Futuro“ proběhlo v rámci konference, která se uskutečnila v pátek 21. 2. 2020 v Aule Miroslava Papáčka. Definici toho, jaká by měla být příprava budoucích učitelů, představila paní děkanka doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D., na ni navázala emeritní děkanka doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. a proděkan pro akreditace a spolupráci s praxí PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. Prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. představila hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Následovala prezentace všech kateder a oddělení Pedagogické fakulty JU. Členové akademické obce se tak například dozvěděli o projektech, které se na jednotlivých pracovištích řeší nebo jak funguje spolupráce se studenty. Na závěr vystoupili členové spolku Otevřeno České Budějovice a PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. představil Centrum didaktických inovací. Tímto děkujeme všem katedrám a oddělením za podnětné prezentace a originální videa, která každé prezentaci předcházela.

Konzultační hodiny - ZS 2023/2024

Vyučující Kanc. Konzultační hodiny
Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. J138 ÚT 9,00 - 10,00
ST 8,15 - 9,15
PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D. J137 PO 10,00 - 11,00
Mgr. Kateřina Habrdová, Ph.D. J138 ST 10,30 - 11,30
popř. po dohodě
Mgr. Nicole Hovorková J137 po předchozí dohodě
doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D. J139 ST 9,30 - 10,30
doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. J139 ČT 13,00 - 15,00
Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. MD
Mgr. Et Mgr. Radka Prázdná, Ph.D. J137 ST 13,00 - 14,00
Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D. J138 PO 13,30 - 14,20
ST 9,30 - 10,30

Krajina jako námět a médium ve výtvarné výchově

Galerie:
 • images/PF/fakulta/aktuality/9-4-21/krajina_foto.jpg,
 • images/PF/fakulta/aktuality/9-4-21/krajina_obalka.jpg,

S velkým potěšením si vám všem dovolujeme představit knihu s názvem „Krajina jako námět a médium ve výtvarné výchově“, která je výsledkem grantového projektu GAJU.

Publikaci vydala Česká sekce INSEA (INSEA je Mezinárodní společnost pro výchovu uměním) ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Č. Budějovicích. Jejími autory jsou členové KVV PF JU dr. Karel Řepa, dr. Aleš Pospíšil, dr. Zuzana Duchková a dr. Michal Filip z KPE TF JU.

Zájemci si mohou knihu koupit na e-shopu: https://eshop.jcu.cz/simplifyworks/eoc/product/37655821   

A nyní stručně k charakteristice knihy:

Kolektivní monografie s názvem Krajina jako námět a médium ve výtvarné výchově je oborovou studií o krajině, jež sleduje aktuální požadavky výtvarně-edukačního diskurzu s přihlédnutím k mezioborovým konotacím. Publikace si klade za cíl sloužit jako alternativní didaktický a metodický zdroj pro učitele výtvarné výchovy na obou stupních základních škol. Monografie je skrze své zaměření zároveň využitelná jako studijní materiál pro posluchače učitelských programů oboru výtvarné výchovy.

Kromě obecného pojednání o krajině z pohledu rozmanitých vědních disciplín se text zabývá pozicí krajiny v zrcadle výtvarné kultury a zároveň aktualizuje edukativní odkaz tradičních forem krajinomalby a od něj se odvíjející žánrové tematiky.

Studie pak dále zpracovává zevrubnou didaktickou analýzu a možnosti tvořivého uchopení širokého námětového spektra, které lze na fenoménu krajiny vystavět v rámci studijních, imaginativních a experimentálních forem výtvarných činností. V návaznosti na současný vzdělávací diskurz se zabývá také obecněji pojatou environmentální tvorbou v krajině.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem nového akademického roku jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.