Vědecká rada PF JU

Vědecká rada je akademickým orgánem Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Činnost vědecké rady PF JU se řídí Jednacím řádem vědecké rady PF JU a zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

Interní členové

doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.
vedoucí katedry germanistiky

doc. PaedDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D.
proděkanka pro zahraniční vztahy
vedoucí katedry anglistiky

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
katedra primármí a preprimární pedagogiky

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka
katedra matematiky

doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.
vedoucí katedry geografie

prof. Ing. Martin Křížek, CSc.
Fakulta zemědělská a technologická JU

doc. PhDr. Renata Malátová, Ph.D.
proděkanka pro studium
katedra tělesné výchovy a sportu

doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.
proděkanka pro středoškolské studijní programy PF JU
katedra psychologie

prof. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.
děkan, Filozofická fakulta JU

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.
vedoucí katedry matematiky

prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta JU

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.
proděkan pro praxe
vedoucí katedry pedagogiky

Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D.
proděkan pro akreditace
katedra biologie

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.
proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a koncepci doktorských studií
vedoucí katedry psychologie

doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc.
vedoucí katedry tělesné výchovy a sportu

prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.
vedoucí katedry výchovy ke zdraví

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
proděkan pro vnitřní organizaci a rozvoj
katedra geografie

doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.
vedoucí katedry informatiky

doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D.
prorektorka pro zahraniční vztahy JU
katedra biologie

prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.
vedoucí katedry slovanských jazyků a literatur

Externí členové

Mgr. Jaromír Beran
zástupce náměstka pro řízení sekce vzdělávání a mládeže
Ředitel Odboru vzdělávací politiky MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.
rektor
Technická univerzita v Liberci

PhDr. Jindřich Fryč
státní tajemník
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
proděkan pro studijní záležitosti
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Přírodovědecká fakulta UK v Praze

prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury
Pedagogická fakulta MU v Brně

prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Fakulta sociálních věd UK v Praze

doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
proděkanka pro studium
vedoucí katedry informačních a komunikačních technologií
Pedagogická fakulta OU v Ostravě

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti
katedra psychologie
Pedagogická fakulta UK v Praze

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Ústav preventivního lékařství
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
vedoucí oddělení didaktiky matematiky
katedra algebry a geometrie
Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
katedra psychologie
Pedagogická fakulta UK v Praze

doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
proděkan pro rozvoj
katedra biologie a environmentálních studií
Pedagogická fakulta UK v Praze

doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
zástupce vedoucího katedry pedagogiky a psychologie
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TU v Liberci

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
katedra preprimární a primární pedagogiky
Pedagogická fakulta UK v Praze

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.