Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy

Specializace: Fyzika se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ

 • Fakulta: Pedagogická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0114A300110

Popis programu

Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy ? tento studijní program se člení na několik rovnocenných specializací, z nichž si uchazeč vybírá v libovolné kombinaci právě dvě specializace. Studijní specializace Fyzika se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ je přípravou ke studiu v navazujícím magisterském studijním oboru Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací fyzika. Vytváří znalosti základního kurzu fyziky (Fyzika I - IV) a praktické dovednosti, postupy a metody školních fyzikálních experimentů (Školní fyzikální praktikum I - III). Základem zvládnutí fyzikálních poznatků na odpovídající úrovni je potřebný matematický aparát (Matematika pro fyziky I - II). Z dalších fyzikálních oborů studenti získávají poznatky z elektroniky či moderní fyziky. Součástí studijního plánu jsou také další předměty zaměřené didakticky (Úvod do didaktiky fyziky, Úvodní oborová praxe, Reflexe úvodní oborové praxe, popř. všechny povinně volitelné předměty).

Možné kombinace

Profil absolventa

Naučíte se:
 • orientovat v základních fyzikálních principech a jevech, se kterými se setkáváte v každodenní praxi (mechanika, termika, elektřina, magnetismus, optika, atomová fyzika),
 • praktické dovednosti, postupy a metody fyzikálních experimentů,
 • zvládat minimální potřebný matematický aparát,
 • využívat poznatky z elektroniky či moderní fyziky..
Uplatníte se například jako:
 • nepedagogický zaměstnanec školy (asistent učitele, vychovatel, technický pracovník, lektor),
 • lektor odborných aktivit realizovaných v odborných vzdělávacích zařízeních v rámci pedagogiky volného času,
 • odborný pracovník v oblasti státní správy a v soukromé výrobní i nevýrobní sféře.

Přijímací řízení

Obecnou podmínkou pro přijetí ke studiu v tomto bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, další podmínky pro přijetí jsou specifikovány Vyhláškou o přijímacím řízení pro příslušný akademický rok. Odkaz na aktuální vyhlášku najdete spolu s dalšími podmínkami pro přijetí a všemi ostatními informacemi k přijímacímu řízení v průvodci Chci studovat na „pedáku“.

Něco navíc

 • Studijní program je ve shodě s tzv. průběžným modelem učitelského vzdělávání koncipován jako první část v rámci uceleného vzdělávacího plánu vedoucího k získání aprobace učitele pro 2. stupeň základní školy. Druhou část tvoří navazující magisterský program Učitelství pro 2. stupeň základní školy, v jehož rámci jsou realizovány specializace totožného zaměření, jako v bakalářském studijním programu. Celková struktura studijního plánu je komponována tak, aby docházelo k postupnému rozvoji gramotností a kompetencí budoucího učitele, kdy je jak v bakalářském, tak v navazujícím magisterskému studiu oborová složka funkčně provázána se složkou oborově-didaktickou, pedagogicko-psychologickou a s reflektovanými pedagogickými praxemi.

Kontakt

PhDr. Miroslav Procházka Ph.D.

Tel.: 389033360

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.