Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy

Specializace: Technická výchova a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ

 • Fakulta: Pedagogická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0114A300110

Popis programu

Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy ? tento studijní program se člení na několik rovnocenných specializací, z nichž si uchazeč vybírá v libovolné kombinaci právě dvě specializace. Studijní specializace Technická výchova a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ je přípravou ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací technická výchova a pracovní činnosti. Poskytuje teoretické znalosti o technických materiálech a jejich zpracování (Nauka o materiálu I - III) a základní poznatky z oblasti elektro (Elektrotechnika a elektronika I - III). Dále poskytuje praktické dovednosti, postupy a metody (Design a konstruování I - II). Základem zvládnutí technické praxe jsou znalosti z technické dokumentace, včetně počítačem podporovaného projektování, a technické mechaniky. Součástí studijního plánu jsou také další předměty zaměřené didakticky (Úvod do didaktiky technické výchovy, Oborová asistentská praxe, Reflexe oborové asistentské praxe).

Možné kombinace

Profil absolventa

Naučíte se:
 • v praxi využívat teoretické znalosti o technických materiálech a jejich zpracování,
 • základní poznatky z oblasti elektrotechniky a elektroniky a technické mechaniky,
 • praktické dovednosti, pracovní postupy a metody z designu a konstruování,
 • využívat dosažených znalostí z technické dokumentace, včetně počítačem podporovaného projektování..
Uplatníte se například jako:
 • nepedagogický zaměstnanec školy (asistent učitele, vychovatel, technický pracovník, lektor),
 • lektor technických aktivit realizovaných v odborných vzdělávacích zařízeních v rámci pedagogiky volného času,
 • odborný pracovník v oblasti státní správy a v soukromé výrobní i nevýrobní sféře.

Přijímací řízení

Obecnou podmínkou pro přijetí ke studiu v tomto bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, další podmínky pro přijetí jsou specifikovány Vyhláškou o přijímacím řízení pro příslušný akademický rok. Odkaz na aktuální vyhlášku najdete spolu s dalšími podmínkami pro přijetí a všemi ostatními informacemi k přijímacímu řízení v průvodci Chci studovat na „pedáku“.

Něco navíc

 • Studijní program je ve shodě s tzv. průběžným modelem učitelského vzdělávání koncipován jako první část v rámci uceleného vzdělávacího plánu vedoucího k získání aprobace učitele pro 2. stupeň základní školy. Druhou část tvoří navazující magisterský program Učitelství pro 2. stupeň základní školy, v jehož rámci jsou realizovány specializace totožného zaměření, jako v bakalářském studijním programu. Celková struktura studijního plánu je komponována tak, aby docházelo k postupnému rozvoji gramotností a kompetencí budoucího učitele, kdy je jak v bakalářském, tak v navazujícím magisterskému studiu oborová složka funkčně provázána se složkou oborově-didaktickou, pedagogicko-psychologickou a s reflektovanými pedagogickými praxemi.

Kontakt

PhDr. Miroslav Procházka Ph.D.

Tel.: 389033360

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.