Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy

Specializace: Historie se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ

 • Fakulta: Pedagogická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0114A300110

Popis programu

Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy ? tento studijní program se člení na několik rovnocenných specializací, z nichž si uchazeč vybírá v libovolné kombinaci právě dvě specializace. Studium specializace Historie se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ je zaměřeno na získání základních poznatků z dějin lidstva od středověku do současnosti a na zvládnutí základní teoretické a metodologické výbavy nezbytné pro samostatnou odbornou práci v historických vědách (muzea, galerie, památkové ústavy, cestovní ruch, státní správa a samospráva).

Možné kombinace

Profil absolventa

Naučíte se:
 • orientovat v dějinách lidstva od středověku do současnosti,
 • základy teorie a metodologie historických věd,
 • rozumět možnostem aplikace poznatků historických věd v praxi,
 • znát základy pedagogiky a psychologie,
 • připravovat podklady pro výuku,
 • vykonávat pedagogické činnosti v roli asistenta..
Uplatníte se například jako:
 • asistent pedagoga,
 • lektor zájmového vzdělávání se zaměřením na historii,
 • vychovatel,
 • muzejní pedagog,
 • pracovník muzea,
 • pracovník galerie,
 • pracovník památkové péče.

Přijímací řízení

Obecnou podmínkou pro přijetí ke studiu v tomto bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, další podmínky pro přijetí jsou specifikovány Vyhláškou o přijímacím řízení pro příslušný akademický rok. Odkaz na aktuální vyhlášku najdete spolu s dalšími podmínkami pro přijetí a všemi ostatními informacemi k přijímacímu řízení v průvodci Chci studovat na „pedáku“.

Něco navíc

 • Koncipovaný studijní program je ve shodě s tzv. průběžným modelem učitelského vzdělávání koncipován jako první část v rámci uceleného vzdělávacího plánu vedoucího k získání aprobace učitele pro 2. stupeň základní školy. Druhou část tvoří navazující magisterský program Učitelství pro 2. stupeň základní školy, v jehož rámci jsou realizovány specializace totožného zaměření, jako v bakalářském studijním programu. Celková struktura studijního plánu je komponována tak, aby docházelo k postupnému rozvoji kompetencí budoucího učitele, kdy je jak v bakalářském, tak v navazujícím magisterskému studiu oborová složka funkčně provázána se složkou oborově-didaktickou, pedagogicko-psychologickou a s reflektovanými pedagogickými praxemi.

Kontakt

PhDr. Miroslav Procházka Ph.D.

Tel.: 389033360

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.