Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy

Specializace: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ

 • Fakulta: Pedagogická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0114A300110

Popis programu

Specializace Přírodopis se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ v rámci studijního programu Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy je koncipována výhradně jako dvouspecializační studium v kombinaci s některou z dalších nabízených specializací na Pedagogické fakultě JU.
V předmětech studia převažují disciplíny poskytující odborný základ v oblasti geologických věd, ekologie, biologie organizmů a člověka, které jsou doplněny povinně volitelnými a výběrovými předměty umožňujícími větší individuální zaměření studentů.
Většina absolventů může pokračovat v navazujícím magisterském studiu učitelství přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ, případně jinak přírodovědně či pedagogicky orientovaném studiu či studiu environmentalistiky.

Možné kombinace

Profil absolventa

Naučíte se:
 • orientovat v pedagogicko psychologických a didaktických disciplínách,
 • asistovat učiteli při práci s žáky nebo pracovat v zájmovém vzdělávání,
 • podporovat učební aktivity žáků,
 • používat v praxi obecné výukové a výchovné postupy,
 • využívat všeobecné znalosti oboru specializace.
Uplatníte se například jako:
 • asistent učitele,
 • vychovatel,
 • lektor.

Přijímací řízení

Obecnou podmínkou pro přijetí ke studiu v tomto bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, další podmínky pro přijetí jsou specifikovány Vyhláškou o přijímacím řízení pro příslušný akademický rok. Odkaz na aktuální vyhlášku najdete spolu s dalšími podmínkami pro přijetí a všemi ostatními informacemi k přijímacímu řízení v průvodci Chci studovat na „pedáku“.

Něco navíc

 • Koncipovaný studijní program je ve shodě s tzv. průběžným modelem učitelského vzdělávání koncipován jako první část v rámci uceleného vzdělávacího plánu vedoucího k získání aprobace učitele pro 2. stupeň základní školy. Druhou část tvoří navazující magisterský program Učitelství pro 2. stupeň základní školy, v jehož rámci jsou realizovány specializace totožného zaměření, jako v bakalářském studijním programu. Celková struktura studijního plánu je komponována tak, aby docházelo k postupnému rozvoji kompetencí budoucího učitele, kdy je jak v bakalářském, tak v navazujícím magisterskému studiu oborová složka funkčně provázána se složkou oborově-didaktickou, pedagogicko-psychologickou a s reflektovanými pedagogickými praxemi.

Kontakt

PhDr. Miroslav Procházka Ph.D.

Tel.: 389033360

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.