Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy

Specializace: Informační technologie se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ

 • Fakulta: Pedagogická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0114A300110

Popis programu

Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy je součástí studia pro budoucí učitele informatiky pro 2. stupeň ZŠ. K dosažení plné kvalifikace učitele musí absolvent tohoto studia pokračovat v navazujícím magisterském studiu.
Tento studijní program se člení na několik rovnocenných specializací, z nichž si uchazeč vybírá dvě specializace v libovolné kombinaci. V případě specializace Informační technologie se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ si student k ní vybírá ještě jednu další specializaci z naízených.
Student získá dovednosti v programování, ve správě operačních systémů, počítačových sítí, získá přehled v principech počítačů a základech teoretické informatiky. Získá základní představu o tom, jak se informatika na školách vyučuje a jaké úlohy jsou informatické.
Studium učitelské přípravy předmětu informatika je koncipováno v kombinaci s dalším vyučovacím předmětem. Součástí studia je blok pedagogiky a psychologie. Studium je zakončeno státní zkouškou z informačních technologií, pedagogiky a druhého zvoleného předmětu.
Absolvent získá titul Bc.

Možné kombinace

Profil absolventa

Naučíte se:
 • orientovat se v pedagogických, psychologických a didaktických odborných výrazech,
 • rozumět obsahu předmětu informatika z pohledu, jak jej učit,
 • asistovat učiteli při práci s žáky nebo pracovat v zájmovém vzdělávání,
 • rozpoznávat ve výuce důležité situace a přemýšlet o jejich řešení,
 • podporovat učení žáků,
 • používat v praxi vhodné výukové a výchovné postupy,
 • využívat znalosti z oboru infomatika.
Uplatníte se například jako:
 • asistent učitele,
 • vychovatel,
 • lektor,
 • IT pracovník.

Přijímací řízení

Obecnou podmínkou pro přijetí ke studiu v tomto bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, další podmínky pro přijetí jsou specifikovány Vyhláškou o přijímacím řízení pro příslušný akademický rok. Odkaz na aktuální vyhlášku najdete spolu s dalšími podmínkami pro přijetí a všemi ostatními informacemi k přijímacímu řízení v průvodci Chci studovat na „pedáku“.

Něco navíc

 • Získáte informatické vzdělání, získáte přehled v pedagogice a psychologii, budete mít dobrou představu o tom, jak profese učitele vypadá z druhé strany, získáte představu, jak dětem pomáhat a jak je vést, co je pro jejich vzdělání důležité. Budete vzdělaní, tvořiví lidé s otevřenou myslí, kritičtí, se schopností rozeznávat podstatné a umět argumetovat.

Kontakt

PhDr. Miroslav Procházka Ph.D.

Tel.: 389033360

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.