Učitelství pro 2. stupeň základních škol

Specializace: Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací anglický jazyk

 • Fakulta: Pedagogická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0114A300102

Popis programu

Studijní specializace připravuje budoucí učitele anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy. Magisterský stupeň studia anglistiky zahrnuje všechny tři základní okruhy studia bakalářského (tzn. praktický jazyk; lingvistiku; literaturu, historii, kulturu a reálie), k nimž přistupují dva okruhy nové, a to didaktika a pedagogická praxe.

Možné kombinace

Profil absolventa

Naučíte se:
 • oborové, pedagogicko psychologické a oborově didaktické znalosti a dovednosti pro výkon profese učitele,
 • plánovat a vést výuku nebo zájmové vzdělávání,
 • uplatňovat moderní výukové trendy a postupy,
 • podporovat aktivní aplikaci poznatků v praxi,
 • podporovat aktivitu žáků/studentů,
 • v praxi využívat dostatečné znalosti oboru specializace..
Uplatníte se například jako:
 • učitel anglického jazyka na 2. stupni základních škol,
 • učitel anglického jazyka na 1. stupni ZŠ,
 • učitel anglického jazyka na SŠ,
 • instruktor ve střediscích volného času.

Přijímací řízení

Obecnou podmínkou pro přijetí ke studiu v tomto navazujícím magisterském studijním programu je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu vysokoškolského studijního programu, další podmínky pro přijetí jsou specifikovány Vyhláškou o přijímacím řízení pro příslušný akademický rok. Odkaz na aktuální vyhlášku najdete spolu s dalšími podmínkami pro přijetí a všemi ostatními informacemi k přijímacímu řízení v průvodci Chci studovat na „pedáku“.

Něco navíc

 • stanete se profesionály ve svém oboru, budete součástí učitelské komunity jak v domácím , tak mezinárodním prostředí. Budete profesionální uživatelé anglického jazyka na vysoké úrovni. Získáte společensky významnou pozici, stanete se díky angličtině pořirozenou součástí mezinárodní komunity odborníků.

Kontakt

doc. RNDr. Helena Koldová Ph.D.

Tel.: 389033021

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.