Učitelství pro 2. stupeň základních škol

Specializace: Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací dějepis

 • Fakulta: Pedagogická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0114A300102

Popis programu

Učitelství pro 2. stupeň základních škol ? tento studijní program se člení na několik rovnocenných specializací, z nichž si uchazeč vybírá v libovolné kombinaci právě dvě specializace (předpokladem je však návaznost na kombinaci absolvovaných studijních oborů/specializací v předchozím bakalářském studiu). Magisterské studium Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací dějepis výrazným způsobem prohlubuje znalosti a dovednosti získané během bakalářského stupně studia Historie se zaměřením na vzdělávání tak, aby jeho absolventi nalezli uplatnění jednak jako pedagogičtí pracovníci na druhém stupni ZŠ, jednak ve vědeckých institucích zabývajících se historickým výzkumem i v institucích zaměřených na ochranu pozůstatků minulosti a jejich prezentaci. Navrhovaný magisterský program vedle nezbytné praktické aplikace získaných teoretických poznatků rovněž připravuje studenty k případnému dalšímu vzdělávání.

Možné kombinace

Profil absolventa

Naučíte se:
 • teoretické poznatky a vědomosti v základních oblastech pedagogiky a psychologie ZŠ,
 • pedagogické a psychologické dovednosti potřebné pro výkon učitelské profese,
 • didaktické znalosti, dovednosti a zkušenosti,
 • znalosti metod historikovy práce a moderní metodologie historické vědy,
 • znalost dějin historiografie a dějin každodenní kultury od starověku do současnosti.
Uplatníte se například jako:
 • učitel pro 2. stupeň základních škol,
 • instruktor ve střediscích volného času,
 • pracovník ve vědeckých institucích zabývajících se historickým výzkumem,
 • pracovník v institucích zaměřených na ochranu pozůstatků minulosti a jejich prezentaci.

Přijímací řízení

Obecnou podmínkou pro přijetí ke studiu v tomto navazujícím magisterském studijním programu je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu vysokoškolského studijního programu, další podmínky pro přijetí jsou specifikovány Vyhláškou o přijímacím řízení pro příslušný akademický rok. Odkaz na aktuální vyhlášku najdete spolu s dalšími podmínkami pro přijetí a všemi ostatními informacemi k přijímacímu řízení v průvodci Chci studovat na „pedáku“.

Něco navíc

 • Magisterské studium Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací dějepis připravuje studenty k případnému dalšímu vzdělávání v doktorských programech.

Kontakt

doc. RNDr. Helena Koldová Ph.D.

Tel.: 389033021

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.