Učitelství pro 2. stupeň základních škol

Specializace: Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací technická výchova a pracovní činnosti

 • Fakulta: Pedagogická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0114A300102

Popis programu

Učitelství pro 2. stupeň základních škol ? tento studijní program se člení na několik rovnocenných specializací, z nichž si uchazeč vybírá v libovolné kombinaci právě dvě specializace (předpokladem je však návaznost na kombinaci absolvovaných studijních oborů/specializací v předchozím bakalářském studiu). Studijní specializace Technická výchova a pracovní činnosti je tak určena především pro absolventy bakalářského studia Technická výchova a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ, případně pro absolventy adekvátních bakalářských studií.

Možné kombinace

Profil absolventa

Naučíte se:
 • teoretické znalosti a praktické dovednosti v provádění a řízení základních technických a dílenských postupů, které lze realizovat se školním vybavením,
 • orientovat ve všech dostupných didaktických prostředcích pro výuku technické výchovy (učebnice a metodické příručky, výukový software) a vhodně je využít,
 • navrhnout a vytvořit jednoduché výrobky, a to jak klasickými dílenskými postupy, tak i moderními prostředky (např. 3D tiskárna, obráběcí stavebnice UNIMAT, gravírka atp.),
 • vést mimo klasickou prezenční výuku také distanční výuku včetně potřebných uživatelských dovedností dostupného softwaru.
Uplatníte se například jako:
 • učitel techniky a pracovních činností na 2. stupni základní školy či střední škole podle Zákona o pedagogických pracovnících,
 • lektor či instruktor technických aktivit realizovaných v odborných vzdělávacích zařízeních v rámci pedagogiky volného času,
 • odborný pracovník v oblasti státní správy a v soukromé výrobní i nevýrobní sféře.

Přijímací řízení

Obecnou podmínkou pro přijetí ke studiu v tomto navazujícím magisterském studijním programu je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu vysokoškolského studijního programu, další podmínky pro přijetí jsou specifikovány Vyhláškou o přijímacím řízení pro příslušný akademický rok. Odkaz na aktuální vyhlášku najdete spolu s dalšími podmínkami pro přijetí a všemi ostatními informacemi k přijímacímu řízení v průvodci Chci studovat na „pedáku“.

Něco navíc

 • Studijní program je ve shodě s tzv. průběžným modelem učitelského vzdělávání koncipován jako první část v rámci uceleného vzdělávacího plánu vedoucího k získání aprobace učitele pro 2. stupeň základní školy. Druhou část tvoří navazující magisterský program Učitelství pro 2. stupeň základní školy, v jehož rámci jsou realizovány specializace totožného zaměření, jako v bakalářském studijním programu. Celková struktura studijního plánu je komponována tak, aby docházelo k postupnému rozvoji gramotností a kompetencí budoucího učitele, kdy je jak v bakalářském, tak v navazujícím magisterskému studiu oborová složka funkčně provázána se složkou oborově-didaktickou, pedagogicko-psychologickou a s reflektovanými pedagogickými praxemi. Učitelé technických předmětů jsou velmi žádaní, což znamená, že budete mít širokou škálu možností při výběru školy, kde chcete působit a prakticky jistotu budoucího zaměstnání v oboru s poměrně vysokou prestiží.

Kontakt

doc. RNDr. Helena Koldová Ph.D.

Tel.: 389033021

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.