Učitelství pro 2. stupeň základních škol

Specializace: Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací český jazyk jako druhý jazyk

  • Fakulta: Pedagogická
  • Typ studia: navazující
  • Doba studia: 2 roky
  • Jazyk výuky: čeština
  • Forma studia: prezenční
  • Kód programu: N0114A300102

Popis programu

Navazující magisterský studijní program se specializací český jazyk jako druhý jazyk se člení na několik rovnocenných specializací, z nichž si uchazeč vybírá v libovolné kombinaci právě dvě specializace (předpokladem je však návaznost na kombinaci absolvovaných studijních oborů/specializací v předchozím bakalářském studiu). Teoretická i praktická příprava směřuje k vytváření základních pedagogických kompetencí absolventa, které jsou nezbytné k úspěšnému výkonu učitelské profese, včetně její tzv. pomáhající funkce.

Možné kombinace

Profil absolventa

Naučíte se:
    Studijní specializace je zaměřena na přípravu v oblasti pedagogicko-psychologické, oborové a oborově didaktické se zaměřením na didaktiku pro mluvčí s odlišným mateřským jazykem. Součástí přípravy budoucích učitelů jsou moderní výukové trendy a postupy, podporování aktivit studentů v propojování teoretických poznatků do praxe a využívání všeobecných znalostí oboru specializace v praxi.
Uplatníte se například jako:
  • na základních a středních školách, v jazykových školách, Charitě či v různých kurzech.

Přijímací řízení

Obecnou podmínkou pro přijetí ke studiu v tomto navazujícím magisterském studijním programu je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu vysokoškolského studijního programu, další podmínky pro přijetí jsou specifikovány Vyhláškou o přijímacím řízení pro příslušný akademický rok. Odkaz na aktuální vyhlášku najdete spolu s dalšími podmínkami pro přijetí a všemi ostatními informacemi k přijímacímu řízení v průvodci Chci studovat na „pedáku“.

Něco navíc

  • naučíte se samostatnosti, kritickému myšlení a sebereflexi

Kontakt

doc. RNDr. Helena Koldová Ph.D.

Tel.: 389033021

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.