Učitelství pro 2. stupeň základních škol

Specializace: Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací informatika

 • Fakulta: Pedagogická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0114A300102

Popis programu

Studijní program Učitelství pro 2. stupeň základních škol se člení na několik rovnocenných specializací, z nichž si uchazeč vybírá v libovolné kombinaci dvě specializace. Předpokladem je návaznost na kombinaci absolvovaných studijních oborů/specializací v předchozím bakalářském studiu.
Studijní specializace informatika je určena absolventům bakalářského studia specializace Informační technologie se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ.
Jedná se o studium učitelství informatiky v kombinaci s druhým vyučovacím předmětem. Cílem je rozšíření kompetencí, prohloubení znalostí a dovedností v oblasti didaktické, teoreticko-analytické a praktické v návaznosti na předchozí bakalářské studium.
Absolvent získá titul Mgr.

Možné kombinace

Profil absolventa

Naučíte se:
 • plánovat, připravovat, vést a hodnotit výuku s ohledem na individualitu žáků,
 • rozvíjet informatické myšlení žáků na základě vašich vědomostí v oblasti programování, edukační robotiky, informačních systémů a práce s daty,
 • používat metody výuky založené na aktivním žákovi a vytvářet dobré klima ve třídě,
 • využívat své znalosti z oboru informatika..
Uplatníte se například jako:
 • učitel informatiky pro 2. stupeň základních škol,
 • instruktor IT ve střediscích volného času.

Přijímací řízení

Obecnou podmínkou pro přijetí ke studiu v tomto navazujícím magisterském studijním programu je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu vysokoškolského studijního programu, další podmínky pro přijetí jsou specifikovány Vyhláškou o přijímacím řízení pro příslušný akademický rok. Odkaz na aktuální vyhlášku najdete spolu s dalšími podmínkami pro přijetí a všemi ostatními informacemi k přijímacímu řízení v průvodci Chci studovat na „pedáku“.

Něco navíc

 • Získáte pedagogické a informatické vzdělání, budete dobře připraveni na to moderně učit. Budete rozumět tomu, co je důležité učit, budete mít dovednosti, jak správně sestavovat vzdělávací obsah, jak dětem pomáhat a jak je vést, rozpoznat, co je pro jejich vzdělání důležité. Budete vzdělaní, tvořiví lidé s otevřenou myslí, kritičtí, se schopností rozeznávat podstatné a umět argumentovat. Budete moci pracovat v zajímavém povolání při práci s mladou generací, které může naplnit Váš život.

Kontakt

doc. RNDr. Helena Koldová Ph.D.

Tel.: 389033021

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.