Učitelství pro 2. stupeň základních škol

Specializace: Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací český jazyk a literatura

 • Fakulta: Pedagogická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0114A300102

Popis programu

Specializace je určena především absolventům bakalářského studia v rámci studijního programu Specializace v pedagogice - bakalářského oboru Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, nebo pro absolventy studijního programu Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy se specializací Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ nebo absolventům bakalářského studia s jiným názvem, ale srovnatelného obsahu, které bylo absolvováno na VŠ v ČR.
Absolvent získává teoretické a praktické základy pro učitelství na druhém stupni ZŠ. Těžiště přípravy je v oblasti pedagogicko-psychologické, oborové a oborově didaktické ve dvou aprobačních předmětech.
Teoretická i praktická příprava směřuje k vytváření základních pedagogických kompetencí absolventa, které jsou nezbytné k úspěšnému výkonu učitelské profese, včetně její tzv. pomáhající funkce. Požadavky na výstupní kvality absolventů je možno specifikovat do kategorií:
- teoretické poznatky a vědomosti v příslušných aprobačních předmětech,
- didaktické znalosti, dovednosti a zkušenosti,
- pedagogické a psychologické znalosti a dovednosti potřebné pro výkon učitelské profese.
Studijní specializace formuje absolventa, podporuje jeho flexibilitu a kreativitu, aby byl po nástupu do praxe schopen realizovat vlastní pojetí výuky a byl otevřený vůči změnám v kurikulární politice.

Možné kombinace

Profil absolventa

Naučíte se:
 • Tento studijní program se člení na několik rovnocenných specializací, z nichž si uchazeč vybírá v libovolné kombinaci právě dvě specializace (předpokladem je však návaznost na kombinaci absolvovaných studijních oborů/specializací v předchozím bakalářském studiu). Studijní specializace je zaměřena na přípravu v oblasti pedagogicko-psychologické, oborové a oborově didaktické: znalosti a dovednosti pro výkon profese učitele,
 • realizaci a vedení výuky nebo zájmového vzdělávání,
 • zaměření na moderní výukové trendy a postupy,
 • podporování aktivit studentů v propojování teoretických poznatků do praxe,
 • využívání všeobecných znalostí oboru specializace v praxi..
Uplatníte se například jako:
 • Učitel pro 2. stupeň základních škol.

Přijímací řízení

Obecnou podmínkou pro přijetí ke studiu v tomto navazujícím magisterském studijním programu je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu vysokoškolského studijního programu, další podmínky pro přijetí jsou specifikovány Vyhláškou o přijímacím řízení pro příslušný akademický rok. Odkaz na aktuální vyhlášku najdete spolu s dalšími podmínkami pro přijetí a všemi ostatními informacemi k přijímacímu řízení v průvodci Chci studovat na „pedáku“.

Něco navíc

 • budete vzdělaní, aktivní, pozitivní, budete mít rozhled, otevřenou mysl,
 • zůstanete duchem mladí, budete rozumět dětem a umět je vést

Kontakt

doc. RNDr. Helena Koldová Ph.D.

Tel.: 389033021

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem minulého akademického roku 2022/2023 jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.